#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 2516703
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 210,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สภาพเครื่องจักร-จากภายนอก
   ด้านหน้า ดี
   ด้านขวา ดี
   ด้านหลัง ดี
   ด้านซ้าย ดี
   ด้านบน ดี
สภาพเครื่องยนต์
   เครื่องยนต์ ดี
หมายเหตุ
   หมายเหตุ ดี
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1400
  LOT #1400
  รถฉีดพ่นยา
  KIORITZ
 • 1401
  LOT #1401
  รถฉีดพ่นยา
  KIORITZ
 • 1402
  LOT #1402
  รถฉีดพ่นยา
  KIORITZ
 • 1403
  LOT #1403
  รถฉีดพ่นยา
  MARUYAMA
 • 1404
  LOT #1404
  รถฉีดพ่นยา
  MARUYAMA
 • 1405
  LOT #1405
  รถฉีดพ่นยา
  MARUYAMA
 • 1406
  LOT #1406
  รถฉีดพ่นยา
  MARUYAMA
 • 1407
  LOT #1407
  รถฉีดพ่นยา
  MARUYAMA
 • 1408
  LOT #1408
  รถฉีดพ่นยา
  MARUYAMA
 • 1409
  LOT #1409
  รถฉีดพ่นยา
  SASAKI
 • 1410
  LOT #1410
  รถฉีดพ่นยา
  SHOSHIN
 • 1411
  LOT #1411
  รถฉีดพ่นยา
  SHOSHIN
 • 1412
  LOT #1412
  รถฉีดพ่นยา
  SHOSHIN