หมวดสินค้าทั้งหมดครั้งที่ #209 / F178 ประมูลวันที่ 15-18 มกราคม 2563
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า13-14 มกราคม 2563TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน13-18 มกราคม 2563TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 758 รายการ( 16-12-2019 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ยังไม่มี
ยังไม่มี
 

สินค้าทั้งหมด 758 รายการ

ประเภท : รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
ยี่ห้อ : KUBOTA
รุ่น : RA30
S/NO. 523282 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 5

ประเภท : รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 512745,547190 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม 2 คัน
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 12

ประเภท : รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
ยี่ห้อ : YANMAR
รุ่น : PKA600A
S/NO. 610643 E/NO. C/NO.
เครื่องสีข้าว จำนวน 1 เครื่อง
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 7

ประเภท : รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
ยี่ห้อ : YANMAR
รุ่น : Ee-35
S/NO. 102164 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 6

ประเภท : รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
ยี่ห้อ : KUBOTA
รุ่น : R1-131A
S/NO. C203-714733 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 9

ประเภท : รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
ยี่ห้อ : KUBOTA
รุ่น : AR211
S/NO. 70432 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 6

ประเภท : รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
ยี่ห้อ : KUBOTA
รุ่น : AR43
S/NO. 510124 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 8

ประเภท : รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
ยี่ห้อ : ISEKI
รุ่น : HF446G
S/NO. 000202 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 8

ประเภท : รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
ยี่ห้อ : YANMAR
รุ่น : GC558
S/NO. 010201 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 10

ประเภท : รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
ยี่ห้อ : KUBOTA
รุ่น : R1-241G
S/NO. 516361 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 42

ประเภท : รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
ยี่ห้อ : YANMAR
รุ่น : GC70
S/NO. 010247 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 6

ประเภท : รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
ยี่ห้อ : MITSUBISHI
รุ่น : ML11
S/NO. 52176 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 12

ประเภท : รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
ยี่ห้อ : YANMAR
รุ่น : CA11X
S/NO. 880107 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 6

ประเภท : รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
ยี่ห้อ : KUBOTA
รุ่น : R1-211
S/NO. 512095 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 38

ประเภท : เครื่องตัดหญ้า
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 41017-00999 E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้า
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 0

ประเภท : เครื่องตัดหญ้า
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 59719-00281 E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้า 107 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 26

ประเภท : เครื่องตัดหญ้า
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : 12A
S/NO. 169R672 E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้า
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 9

ประเภท : เครื่องตัดหญ้า
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 59719-00(276-278) E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้า 30 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 12

ประเภท : เครื่องตัดหญ้า
ยี่ห้อ : ATEX
รุ่น : RX515
S/NO. 001922 E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้า
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 7

ประเภท : เครื่องตัดหญ้า
ยี่ห้อ : SHINDAIWA
รุ่น : S35F
S/NO. 2043335 E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้า
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 13