หมวดสินค้าทั้งหมดครั้งที่ #224 / F193 ประมูลวันที่ 21-24 เมษายน 2564
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า19-20 เมษายน 2564TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน19-24 เมษายน 2564TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 1,351 รายการ( 17-04-2021 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลด E-Catalog
ดาวน์โหลดตารางประมูล
ประมูลวันที่ 21 เมษายน 2564    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0001-0223 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 22 เมษายน 2564    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0224-0521 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 23 เมษายน 2564    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0522-0895 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 24 เมษายน 2564    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0896-1235 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด

สินค้าทั้งหมด 1,351 รายการ

ONSITE
 • LOT # 0001 ( ประมูลวันที่ 21 เมษายน 2564 )
ประเภท : เกียร์รถบรรทุก
ยี่ห้อ : ISUZU
รุ่น : ***
S/NO. 61119-00452,61119-00451 E/NO. C/NO.
เกียร์ 2 ลูก
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 30% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 1095

ONSITE
 • LOT # 0002 ( ประมูลวันที่ 21 เมษายน 2564 )
ประเภท : เกียร์รถบรรทุก
ยี่ห้อ : ISUZU
รุ่น : ***
S/NO. 61119-00454,61119-00453 E/NO. C/NO.
เกียร์ 2 ลูก
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 30% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 1063

ONSITE
 • LOT # 0002A ( ประมูลวันที่ 21 เมษายน 2564 )
ประเภท : เกียร์
ยี่ห้อ : DAIKIN
รุ่น : ***
S/NO. E582104-003 E/NO. C/NO.
เกียร์โม่ DAIKIN NO.23 จำนวน 1 พาเลท
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 1013

ONSITE
 • LOT # 0002B ( ประมูลวันที่ 21 เมษายน 2564 )
ประเภท : เกียร์
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. E582104-004 E/NO. C/NO.
ชุดเกียร์ฝาก จำนวน 3 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 991

ONSITE
 • LOT # 0003 ( ประมูลวันที่ 21 เมษายน 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : KUBOTA
รุ่น : ZB400 CANCEL
S/NO. 009391 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 1 ตัว (ยกเลิก นำไปรวมกับ LOT 0006)
*** CANCEL ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 1010

ONSITE
 • LOT # 0004 ( ประมูลวันที่ 21 เมษายน 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : MATSUKASA
รุ่น : QP205SL
S/NO. 63621-00120 E/NO. C/NO.
ปั๊ม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 1047

ONSITE
 • LOT # 0005 ( ประมูลวันที่ 21 เมษายน 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : MITSUBISHI
รุ่น : C45 CANCEL
S/NO. C45-00694 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 1 ตัว (ยกเลิก นำไปรวมกับ LOT 0006)
*** CANCEL ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 1009

ONSITE
 • LOT # 0006 ( ประมูลวันที่ 21 เมษายน 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : C45,ZB400
S/NO. C45-00694,009391,C45-55515 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 3 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 1036

ONSITE
 • LOT # 0007 ( ประมูลวันที่ 21 เมษายน 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : MITSUBISHI
รุ่น : L2C CANCEL
S/NO. L2C-07336 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 1 ตัว (ยกเลิก นำไปรวมกับ LOT 0024)
*** CANCEL ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 1019

ONSITE
 • LOT # 0008 ( ประมูลวันที่ 21 เมษายน 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น :
S/NO. 41018-00(709-714) E/NO. C/NO.
ปั๊ม 6 ชิ้น
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 1311

ONSITE
 • LOT # 0009 ( ประมูลวันที่ 21 เมษายน 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 1361154,177953,153161 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 3 ชิ้น
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 1253

ONSITE
 • LOT # 0010 ( ประมูลวันที่ 21 เมษายน 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 178795,594698,115426,109018 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 4 ชิ้น
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 1237

ONSITE
 • LOT # 0011 ( ประมูลวันที่ 21 เมษายน 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 41018-00(658-665) E/NO. C/NO.
ปั๊ม 8 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 1108

ONSITE
 • LOT # 0011A ( ประมูลวันที่ 21 เมษายน 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : YANMAR
รุ่น : ***
S/NO. 44817-00160,AM-7042,J608029 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 3 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 896

ONSITE
 • LOT # 0012 ( ประมูลวันที่ 21 เมษายน 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 416101,13190,17888,B26384 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 4 ชิ้น
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 1274

ONSITE
 • LOT # 0013 ( ประมูลวันที่ 21 เมษายน 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 41719-00(074,075) E/NO. C/NO.
ปั๊ม 2 ชิ้น
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 1245

ONSITE
 • LOT # 0014 ( ประมูลวันที่ 21 เมษายน 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 503551,59720-00116 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 3 ชิ้น
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 1216

ONSITE
 • LOT # 0015 ( ประมูลวันที่ 21 เมษายน 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 55619-00571 E/NO. C/NO.
ปั๊ม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 1085

ONSITE
 • LOT # 0016 ( ประมูลวันที่ 21 เมษายน 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 61119-00449,61119-00450,61119-00448 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 3 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 1054

ONSITE
 • LOT # 0017 ( ประมูลวันที่ 21 เมษายน 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 63119-00176 E/NO. C/NO.
ปั๊มโม่ปูน
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 1231