หมวดสินค้าทั้งหมดครั้งที่ #221 / F190 ประมูลวันที่ 20-23 มกราคม 2564
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า18-19 มกราคม 2564TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน18-23 มกราคม 2564TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 1,573 รายการ( 19-01-2021 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลด E-Catalog
ดาวน์โหลดตารางประมูล
ประมูลวันที่ 20 มกราคม 2564    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0001-0361 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 21 มกราคม 2564    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0362-0670 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 22 มกราคม 2564    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0671-1193 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 23 มกราคม 2564    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 1194-1380 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด

สินค้าทั้งหมด 1,573 รายการ

ONSITE
 • LOT # 0001 ( ประมูลวันที่ 20 มกราคม 2564 )
ประเภท : อะไหล่
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : SSP75S
S/NO. E752012-009 E/NO. C/NO.
ไดเออร์ จำนวน 2 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 100

ONSITE
 • LOT # 0002 ( ประมูลวันที่ 20 มกราคม 2564 )
ประเภท : ปั้ม-กระปุกพวงมาลัยเพาเวอร์
ยี่ห้อ : NON
รุ่น :
S/NO. 2002 E/NO. C/NO.
กระปุกพวงมาลัย 2 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 70

ONSITE
 • LOT # 0003 ( ประมูลวันที่ 20 มกราคม 2564 )
ประเภท : ปั้ม-กระปุกพวงมาลัยเพาเวอร์
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. 2000 E/NO. C/NO.
กระปุกพวงมาลัย 2 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 55

ONSITE
 • LOT # 0004 ( ประมูลวันที่ 20 มกราคม 2564 )
ประเภท : ปั้ม-กระปุกพวงมาลัยเพาเวอร์
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. 2001 E/NO. C/NO.
กระปุกพวงมาลัย 2 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 48

ONSITE
 • LOT # 0005 ( ประมูลวันที่ 20 มกราคม 2564 )
ประเภท : ปั้ม-กระปุกพวงมาลัยเพาเวอร์
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. 2003 E/NO. C/NO.
กระปุกพวงมาลัย 2 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 57

ONSITE
 • LOT # 0006 ( ประมูลวันที่ 20 มกราคม 2564 )
ประเภท : ปั้ม-กระปุกพวงมาลัยเพาเวอร์
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. 2004 E/NO. C/NO.
กระปุกพวงมาลัย 2 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 55

ONSITE
 • LOT # 0007 ( ประมูลวันที่ 20 มกราคม 2564 )
ประเภท : ปั้ม-กระปุกพวงมาลัยเพาเวอร์
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. 2005 E/NO. C/NO.
กระปุกพวงมาลัย 2 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 48

ONSITE
 • LOT # 0008 ( ประมูลวันที่ 20 มกราคม 2564 )
ประเภท : ปั้ม-กระปุกพวงมาลัยเพาเวอร์
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. 2006 E/NO. C/NO.
กระปุกพวงมาลัย 2 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 46

ONSITE
 • LOT # 0009 ( ประมูลวันที่ 20 มกราคม 2564 )
ประเภท : ปั้ม-กระปุกพวงมาลัยเพาเวอร์
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. 2007 E/NO. C/NO.
กระปุกพวงมาลัย 2 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 48

ONSITE
 • LOT # 0010 ( ประมูลวันที่ 20 มกราคม 2564 )
ประเภท : ปั้ม-กระปุกพวงมาลัยเพาเวอร์
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. 2008 E/NO. C/NO.
กระปุกพวงมาลัย 2 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 49

ONSITE
 • LOT # 0011 ( ประมูลวันที่ 20 มกราคม 2564 )
ประเภท : ปั้ม-กระปุกพวงมาลัยเพาเวอร์
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. 2009 E/NO. C/NO.
กระปุกพวงมาลัย 2 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 51

ONSITE
 • LOT # 0012 ( ประมูลวันที่ 20 มกราคม 2564 )
ประเภท : ชุดแม่ปั้มเบรค
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. C762012-002 E/NO. C/NO.
หม้อลมเบรครถบรรทุก 5 ชุด + ชุดปั๊มลมเบรค 1 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 63

ONSITE
 • LOT # 0013 ( ประมูลวันที่ 20 มกราคม 2564 )
ประเภท : แหนบรถบรรทุก
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. C762011-006 E/NO. C/NO.
แหนบรถบรรทุก 1 คู่ + ถุงลม 4 ลูก + กระปุกพวงมาลัย 1 ลูก
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 69

ONSITE
 • LOT # 0014 ( ประมูลวันที่ 20 มกราคม 2564 )
ประเภท : แหนบรถบรรทุก
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. C762012-009 E/NO. C/NO.
แหนบ สำหรับรถบรรทุก 4 ตับ + กระปุกพวงมาลัย 5 ลูก
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 64

UNUSED
ONSITE
 • LOT # 0015 ( ประมูลวันที่ 20 มกราคม 2564 )
ประเภท : กระทะล้อ
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. C762012-004 E/NO. C/NO.
กะทะล้อ สำหรับรถบรรทุก (ยางเรเดียล) 8 น็อต *ยังไม่เคยใช้งาน 4 วง
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 74

ONSITE
 • LOT # 0016 ( ประมูลวันที่ 20 มกราคม 2564 )
ประเภท : อะไหล่สำหรับรถเครน
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. 5000 E/NO. C/NO.
ขาเครน จำนวน 1 อัน
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 50

ONSITE
 • LOT # 0017 ( ประมูลวันที่ 20 มกราคม 2564 )
ประเภท : อะไหล่สำหรับรถเครน
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. 5001 E/NO. C/NO.
ขาเครน จำนวน 1 อัน
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 51

ONSITE
 • LOT # 0018 ( ประมูลวันที่ 20 มกราคม 2564 )
ประเภท : อะไหล่สำหรับรถเครน
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. 5002 E/NO. C/NO.
ขาเครน จำนวน 1 อัน
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 45

ONSITE
 • LOT # 0019 ( ประมูลวันที่ 20 มกราคม 2564 )
ประเภท : เพลาหน้า
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. 4000 E/NO. C/NO.
คานหน้า-เพลาท้าย จำนวน 1 ชุด
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 81

ONSITE
 • LOT # 0020 ( ประมูลวันที่ 20 มกราคม 2564 )
ประเภท : เพลาหน้า
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. 4001 E/NO. C/NO.
คานหน้า-เพลาท้าย จำนวน 1 ชุด
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 85