หมวดสินค้าทั้งหมดครั้งที่ #205 / F174 ประมูลวันที่ 11-14 กันยายน 2562
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า9-10 กันยายน 2562TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน9-14 กันยายน 2562TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 1,179 รายการ( 17-08-2019 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลดโบรชัว
ยังไม่มี
 

สินค้าทั้งหมด 1,179 รายการ

ประเภท : เครื่องม้วนฟาง
ยี่ห้อ : STAR
รุ่น : THB1030
S/NO. 1051852 E/NO. C/NO.
เครื่องม้วนฟาง
***สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 87

ประเภท : เครื่องม้วนฟาง
ยี่ห้อ : STAR
รุ่น : THB1000
S/NO. 1156584 E/NO. C/NO.
เครื่องม้วนฟาง
***สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 11

ประเภท : รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 104901,16599,14294 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม 3 คัน
***สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 4

ประเภท : รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
ยี่ห้อ : ISEKI
รุ่น : RX310
S/NO. 517460 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
***สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 13

ประเภท : รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 065346,413559 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม 2 คัน
***สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 6

ประเภท : รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
ยี่ห้อ : YANMAR
รุ่น : Be30
S/NO. 103242 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
***สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 14

ประเภท : รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
ยี่ห้อ : YANMAR
รุ่น : Ee-4D
S/NO. 103795 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าว
***สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 5

ประเภท : รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
ยี่ห้อ : YANMAR
รุ่น : Ee-3
S/NO. 109567 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าว
***สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 3

ประเภท : รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
ยี่ห้อ : MITSUBISHI
รุ่น : MC500
S/NO. 06319 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าว
***สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 20

ประเภท : รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
ยี่ห้อ : YANMAR
รุ่น : CA85
S/NO. 010668 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าว
***สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 7

ประเภท : รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
ยี่ห้อ : ISEKI
รุ่น : H009G
S/NO. 001198 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าว
***สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 4

ประเภท : รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
ยี่ห้อ : KUBOTA
รุ่น : DC-1A
S/NO. DC-1A-500583 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าว
***สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 65

ตรวจสภาพแล้ว
ประเภท : รถเกี่ยวข้าว แบบเล็บเกี่ยวขึ้น
ยี่ห้อ : YANMAR
รุ่น : YSC160
S/NO. 12485 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าว
***สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 14

ประเภท : เครื่องตัดหญ้า
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 63618-00(450-459) E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้า 10 ตัว
***สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 11

ประเภท : เครื่องตัดหญ้า
ยี่ห้อ : TANAKA
รุ่น : S2059
S/NO. 82059 E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้า
***สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 8

ประเภท : เครื่องตัดหญ้า
ยี่ห้อ : OHASHI
รุ่น : ***
S/NO. 58519-00567 E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้า
***สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 13

ประเภท : เครื่องตัดหญ้า
ยี่ห้อ : RYAN
รุ่น : 544875 8920
S/NO. 137772 E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้า
***สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 8

ประเภท : เครื่องตัดหญ้า
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 65019-00(372-421) E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้า 50 ตัว
***สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 46

ประเภท : เครื่องตัดหญ้า
ยี่ห้อ : HONDA
รุ่น : HRC216
S/NO. MZAN-6178849 E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้า
***สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 10

ประเภท : เครื่องตัดหญ้า
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 65019-00(442-471,536-545) E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้า 40 ตัว
***สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 59