หมวดสินค้าทั้งหมดครั้งที่ #219 / F188 ประมูลวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2563
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า16-17 พฤศจิกายน 2563TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน16-22 พฤศจิกายน 2563TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 2,171 รายการ( 31-10-2020 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลด E-Catalog
ยังไม่มี
 

สินค้าทั้งหมด 2,171 รายการ

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 )
ประเภท : เครื่องม้วนฟาง
ยี่ห้อ : JOHN DEERE
รุ่น : 570
S/NO. 317190 E/NO. C/NO.
เครื่องม้วนฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 59

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 )
ประเภท : เครื่องม้วนฟาง
ยี่ห้อ : STAR
รุ่น : ***
S/NO. 1017609 E/NO. C/NO.
เครื่องม้วนฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 59

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 )
ประเภท : เครื่องม้วนฟาง
ยี่ห้อ : STAR
รุ่น : THB1010
S/NO. 49043 E/NO. C/NO.
เครื่องม้วนฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 40

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 )
ประเภท : เครื่องม้วนฟาง
ยี่ห้อ : STAR
รุ่น : THB1030
S/NO. 1026723 E/NO. C/NO.
เครื่องม้วนฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 36

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 )
ประเภท : เครื่องม้วนฟาง
ยี่ห้อ : STAR
รุ่น : THB1030
S/NO. 1242443 E/NO. C/NO.
เครื่องม้วนฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 58

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 )
ประเภท : เครื่องม้วนฟาง
ยี่ห้อ : STAR
รุ่น : THB2040
S/NO. 1225712 E/NO. C/NO.
เครื่องม้วนฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 129

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 )
ประเภท : เครื่องม้วนฟาง
ยี่ห้อ : STAR
รุ่น : THB1050
S/NO. 1912607 E/NO. C/NO.
เครื่องม้วนฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 67

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 )
ประเภท : เครื่องม้วนฟาง
ยี่ห้อ : STAR
รุ่น : THB1010
S/NO. 095609 E/NO. C/NO.
เครื่องม้วนฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 6

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 )
ประเภท : รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
ยี่ห้อ : YANMAR
รุ่น : YB35
S/NO. 811501 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 40

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 )
ประเภท : รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
ยี่ห้อ : YANMAR
รุ่น : YB101
S/NO. 211358 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 40

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 )
ประเภท : รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
ยี่ห้อ : YANMAR
รุ่น : YB301
S/NO. 616848 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 16

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 )
ประเภท : รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
ยี่ห้อ : KUBOTA
รุ่น : RA30
S/NO. 512108 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 4

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 )
ประเภท : รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
ยี่ห้อ : KUBOTA
รุ่น : HF32
S/NO. 521877 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 11

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 )
ประเภท : รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
ยี่ห้อ : ISEKI
รุ่น : RL20
S/NO. 508815 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 4

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 )
ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : F-450
S/NO. 700018 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกตีนตะขาบ แบบเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 24

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 )
ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : CHIKUSUI
รุ่น : ES633
S/NO. 4063726 E/NO. C/NO.
รถบรรทุก
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 20

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 )
ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : KANRYU
รุ่น : GED25RE
S/NO. 66320-00688 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกตีนตะขาบ แบบเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 20

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 )
ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : SANKE
รุ่น : C-151D
S/NO. 92051 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกตีนตะขาบ แบบเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 28

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 )
ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : HONDA
รุ่น : HP250
S/NO. NA1-1303881 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกตีนตะขาบ แบบเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 30

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 )
ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : CHIKUSUI
รุ่น : ELS632
S/NO. 4052307 E/NO. C/NO.
รถบรรทุก
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 16