JSSR LOGISTICS

JSSR LOGISTICS บริการขนส่งสินค้าทางบกสำหรับเครื่องจักรมือสองทุกชนิด

ขนส่งทั่วประเทศไทย และมีประกันภัยอุบัติเหตุ 

สอบถามราคาขนส่งได้ที่  

โทร: 02 704 9523
อีเมล: [email protected]

บริการฝ่ายทะเบียน

เครื่องจักรที่ประมูลในเขตปลอดอากร FREE ZONE ของฝั่ง กม.35 ที่คนไทยซื้อได้ และได้ผ่านพิธีการนำเข้าของกรมศุลกากรเรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้ที่ต้องการเอกสารใบแจ้งจำหน่ายในการจดทะเบียน

1. การขึ้นบัญชีกรม
      ประเภทสินค้าที่ขึ้นบัญชีกรมขนส่ง

      ASPHALT FINISHER = รถปูยาง
      BACKHOE LOADER = หน้าตักหลังขุด
      BULLDOZER = รถดันดิน
      ROLLER = รถบดถนน
      ROUGH TERRAIN CRANE = รถเครน
      CRAWLER CARRIER = รถบรรทุกตีนตะขาบ
      CRAWLER DRILL = รถเจาะตีนตะขาบ
      CRAWLER DUMP = รถดัมพ์ตีนตะขาบ
      CRAWLER LOADER = รถตักตีนตะขาบ
      ENGINE - เครื่องยนต์
      EXCAVATOR = รถขุด
      FARMING TRACTOR = รถไถนา
      MOBILE HAMMER = รถตอกพื้นคอนกรีต
      MOTOR GRADER = รถเกรด
      PILE DRIVER = รถตอกเสาเข็ม
      PRIME MOVER = รถหัวลาก
      ROAD CUTTER = รถขูดไสผิวถนน
      TRASH COMPACTOR =รถดันขยะ
      TRENCHER = รถวางท่อ
      WHEEL LOADER = รถตัก
      และสินค้าอื่นๆ ตามพรบ. รถยนต์ พ.ศ. 2522

กรณีนิติบุคคล

1. ต้องขึ้นบัญชีที่กรมขนส่งทางบก แล้วออกใบแจ้งจำหน่าย เพื่อนำไปขาย หรือนำไปจดทะเบียน
2. หนังสือรับรองบริษัท /ห้าง ในรายละเอียดวัตถุประสงค์ตามหนังสือรับรองบริษัท/ห้าง ต้องมีข้อที่เกี่ยวกับ “การประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ” (หากยังไม่มีต้องดำเนินการขอจดเพิ่มเติม)

กรณีบุคคลธรรมดา
ต้องมีใบทะเบียนพาณิชย์มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ (หากมีใบทะเบียนพาณิชย์อยู่แล้ว แต่ไม่มีวัตถุประสงค์ข้างต้น ดำเนินการขอ จดเพิ่มทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์)

ใบทะเบียนพาณิชย์ ขอจดได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือเทศบาล ท้องที่สถานประกอบการตั้งอยู่

**หมายเหตุ***

  1. ลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ต้องการขึ้นบัญชีกรมต้องลงทะเบียน Paperless กับกรมศุลกากรในนามร้านค้าเท่านั้น
  2. ลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา ไม่ต้องการขึ้นบัญชีกรมฯ เพื่อขาย ก็สามารถนำเอกสารชุดการนำเข้าไปจดทะเบียนได้ แต่กรณีนี้ หลังจากจดเป็นเล่มทะเบียนแล้ว หลังเล่มจะมีข้อความห้ามโอนขายภายใน 3 ปี

เอกสารประกอบการดำเนินการดำเนินการส่งบัญชีรับและจำหน่ายรถ

  1. ใบเสร็จรับเงินอากรขาเข้า
  2. ใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) พร้อมเอกสารแนบ (ถ้ามี)
  3.สำเนาใบขนส่งสินค้าขาเข้า
  4.บัญชีแสดงรายการสินค้า หรืออินวอยซ์ (1-4 กรณีนำรถหรือเครื่องยนต์เข้ามาในราชอาณาจักร)
  5.ใบเสร็จรับเงินค่าชิ้นส่วนตัวรถหรือเครื่องยนต์

2. การแจ้งย้าย

กรณีนิติบุคคล                    เมื่อขึ้นบัญชีกรมฯแล้ว จะแจ้งย้ายไปต่างจังหวัดเพื่อนำไปจดทะเบียนก็ได้
กรณีบุคคลธรรมดา            เมื่อขึ้นบัญชีกรมฯแล้ว จะแจ้งย้ายไปต่างจังหวัดยังไม่ได้ จนกว่าจะมีการขายให้กับคนอื่นแล้ว จึงขอแจ้งย้ายไปยังจังหวัดที่ผู้ซื้ออยู่ เพื่อนำเอกสารไปจดทะเบียน แต่หากยังไม่ต้องการจดทะเบียน ก็ยังไม่ต้องทำการแจ้งย้าย

3. ค่าบริการ

ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีบริการขึ้นบัญชีกรมและแจ้งย้าย ไว้คอยบริการท่าน โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้

 - ขึ้นบัญชีกรมขนส่ง                 ค่าบริการคันละ            1,000 บาท
 - แจ้งย้ายไปต่างจังหวัด            ค่าบริการคันละ               500 บาท

**ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
***ระเบียบกรมขนส่งทางบก แจ้งเพื่อทราบ บุคคลธรรมดา ห้ามซื้อและนำเข้ารถเครน ทุกชนิด 

ข้อความใช้แจ้ง (ให้ระบุใต้ข้อความ ระเบียบกรมขนส่งทางบก)

“ประกาศให้ผู้ร่วมประมูลรับทราบ เนื่องจากกรมขนส่งทางบกได้ออกระเบียบใหม่”

ในการยื่นส่งบัญชีรับและจำหน่ายรถแทรถเตอร์ (การขึ้นบัญชีกรม) ได้กำหนดให้

1.กรณีเลขตัวรถซ้ำซ้อนกับรถคันอื่นที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก “ผู้ซื้อต้องดำเนินการยื่นคำขอต่อกรมการขนส่งทางบกตามระเบียนก่อนดำเนินการทางทะเบียน”

2.กรณีไม่พบเลขตัวรถ (เลขเครื่องรถ) ผู้ซื้อต้องดำเนินการยื่นคำขอต่อกรมการขนส่งทางบกตามระเบียบก่อนดำเนินการทางทะเบียน

3.รถยก / รถกระเช้า “กรมการขนส่งทางบำไม่รับจดทะเบียน” ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522

หากมีข้อสงสัย ติดต่อฝ่ายทะเบียน 
Tel. 02 704 9566 , 02 704 9518