การชำระเงินค่าสินค้าและบริการ

การชำระค่า เงินวางประกัน และค่าใช้จ่าย
1. เงินสด ที่แผนกการเงิน
     - ในวันประมูล ชำระเงินที่หน้าเค้าเตอร์ สำนักงานประมูล กม.32 หรือ กม.35
     - ในวันทำการปรกติ ที่ บริษัทเจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด กม.35
2. Prompt Pay หมายเลขผู้ประกอบการ: 0105546138784
3. แคชเชียร์เช็ค สำหรับลูกค้าในเขตเคลียริ่ง (กรุงเทพและปริมณฑล)
4. แบงก์ดราฟท์ สำหรับลูกค้าที่อยู่นอกเขตเคลียริ่ง (ต่างจังหวัด)
5. บัตรเดบิตธนาคารกสิกรไทย JSSR AUCTION (K-Corporate Payment Card ) พร้อมรับคะแนนสะสมเพื่อนำไปแลกเงินสดได้ทันที (Download แบบฟอร์ม)
6. โอนเงินผ่านทางธนาคาร โดยใช้ ใบ PAY IN ที่ทางบริษัทฯ ออกให้ (ประหยัดค่าธรรมเนียมในการโอน)
โอนเงินผ่านทางธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี  ประเภทบัญชี

ธนาคาร ไทยพาณิชย์

สาขา บางจาก

089-2-37905-5

บัญชีออมทรัพย์

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา

สาขา ถ.บางนา-ตราด (เซ็นทรัล)

299-1-45393-6

บัญชีออมทรัพย์

ธนาคาร กสิกรไทย

สาขา บางบ่อ

181-2-33888-7

บัญชีออมทรัพย์

ธนาคารกรุงเทพ

สาขา บางนา

130-3-15912-1

บัญชีกระแสรายวัน

ธนาคารทหารไทย

สาขา ถนนวัดกิ่งแก้ว

126-1-05265-6

บัญชีกระแสรายวันเอกสิทธิ์

     - เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งใบโอนเงินหรือแบบขอโอนเงินที่มีตราประทับของธนาคารกำกับไว้
       พร้อมระบุชื่อผู้ประมูลมายังช่องทาง
                    FAX: 02-704-9504    /   Email: [email protected]  /   LINE:@jssrauction
     - ผู้โอนจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเอง

ผู้ถือบัตรสมาชิก JSSR MEMBER/VIP สามารถลงทะเบียน ด้วยแสดงบัตรสมาชิกได้ทั้งที่ลานประมูล กม.32 และ ลานประมูล กม.35 โดยไม่ต้องวางเงินค้ำประกันใดๆทั้งสิ้น

หมายหตุ: อ่านเพิ่ม กฏระเบียบผู้ซื้อ
  * ผู้ชนะประมูลจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงิน
  * สามารถติดต่อรับใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี และเอกสารในการจดทะเบียนได้ที่สำนักงานใหญ่ กม.35
  * ราคาสินค้าที่ประมูลได้ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมในการโอนเงินผ่านธนาคาร
  * ผู้ร่วมการประมูล จะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเอง
  * ผู้ชนะการประมูลต้องชำระเงินเต็มจำนวนราคาประมูล หลังจากงานประมูลไม่เกิน 7 วัน หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวแล้วจะถูกยึดเงินประกัน และให้ถือว่าเป็นการยกเลิกการขายประมูล

สินเชื่อ

JSSR Auction มีจัด บริการสินเชื่อ สำหรับผู้ซื้อภายในประเทศ ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย  บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) และ BMUL Leasing ผู้ซื้อที่สนใจบริการสินเชื่อ สามารถ;

1. ติดต่อบริษัทสินเชื่อที่ JSSR Auction แนะนำ หรือ
2. เลือกใช้บริการจากบริษัทสินเชื่ออื่นที่ไว้วางใจได้
หมายเหตุ: ผู้ที่เป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายสินเชื่อ จะต้องลงทะเบียนซื้อสินค้ากับ JSSR Auction ด้วยตนเอง ไม่ใช่เป็นการซื้อสินค้าจากผู้ชนะการประมูลรายอื่นอีกที ทางบริษัทฯไม่รับประสานงานหรือรับผิดชอบใดๆกรณ๊ข้อมูลผู้ซื้อที่ได้รับลงทะเบียนไว้ไม่ตรงกับที่ร้องขอสินเชื่อ
รายละเอียดเพิ่มเติม บริการสินเชื่อ

การคืนเงินประกัน

1. กรณีไม่ชนะการประมูล
  -  กรณีวางเงินประกันเป็นเงินสดสามารถมารับเงินสดคืนได้ทันทีที่แผนกการเงิน
  - กรณีวางเงินประกันโดยวิธีการโอนผ่านธนาคารบริษัทฯจะโอนเงินคืนภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่การประมูลเสร็จสิ้น
    ตามเลขที่บัญชีเดิม โดยผู้จัดประมูลจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอน

  - กรณีวางเงินประกันเป็นแคชเชียร์เช็คหรือแบงค์ดราฟท์ ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถขอรับเช็คหรือดราฟท์ฉบับเดิมคืนพร้อมจดหมายขอยกเลิกแคชเชียร์เช็ค จากบริษัทฯ เพื่อใช้ในการยกเว้นค่าธรรมเนียมจากธนาคาร
2.กรณีชนะการประมูล เงินประกันให้ถือเป็นส่วนหนึ่งสำหรับค่าสินค้าที่ประมูล ส่วนที่เหลือต้องชำระภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ประมูลเสร็จสิ้น

การออกใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดใบเสร็จ / ใบกำกับภาษีตามชื่อ และที่อยู่ของ ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลเท่านั้น จะไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบเสร็จ /ใบกำกับภาษีในภายหลัง

ผู้ส่งสินค้าเข้าร่วมประมูล

ผู้จัดการประมูลจะชำระเงินให้ผู้ส่งสินค้าเข้าร่วมประมูล ภายใน 21 วันหลังจากวันที่ทำการประมูล โดยผู้จัดการประมูลจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนคืน

บัตรเดบิตกสิกรไทย

สิทธิพิเสษสำหรับผู้เข้าร่วมประมูล เมื่อสมัคร บัตรเดบิตกสิกรไทย JSSR Auction สำหรับการชำระเงินวางประกันเมื่อเข้าร่วมประมูล
ชิวิตดี๊ดี กับบัตรเดบิตเมื่อ
1. ลดความเสี่ยงจากการถือเงินสดมางานประมูล
2. ไร้กังวลกรณีบัตรหาย เนื่องจากใช้ได้ที่ JSSR Auction เท่านั้น
3. ไม่ต้องเสีบเวลาตรวจนับเงิน ลงทะเบียนเร็วขึ้น

ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยน