เจ้าหน้าที่เอกสารนำเข้า

ายเอียดของงาน

 - จัดทำใบขนสินค้า ระบบ Paperless
 - ติดต่อสายเรือ เช็คเรือเข้า ตามเอกสาร
 - ประสานงานหน่วยงานภายในแจ้งรับสินค้าเข้า
 - รายงานแจ้งตู้เข้า ตามเอกสารฝ่ายนำเข้า-ส่งออก
 - อื่นๆตามได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 
อัตราที่รับ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
ปวช/ปวส
- ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
- สามารถปฎิบัติงานที่สำนักงานใหญ่กม.35 ได้
 
วิธีการสมัคร
  1.สมัครผ่าน Job thai.com (Click Apply Job)
  2.สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
  3.ส่งใบสมัครทาง E -mail ได้ที่ [email protected]
 
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ
บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
65/5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.35  ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ  10560
โทร : 02-704-9555 
แฟกซ์ : 02-704-9504

หัวหน้าแผนกบัญชีทรัพย์สินและต้นทุน

ายเอียดของงาน

-งานด้านทรัพย์สินถาวร บันทึกซื้อทรัพย์สิน ตัดจำหน่ายและโอนย้ายใน 
  โปรแกรมทรัพย์สิน
-จัดทำแผนตรวจนับทรัพย์สินประจำปีและรายงานผลต่อคณะกรรมการเศษซาก
-กระทบยอดทรัพย์สินในระบบsystemproกับโปรแกรมAccpacและExcel file
-อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 
อัตราที่รับ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
เพศชาย/หญิง อายุ 27-40 ปี
ป.ตรี สาขาบัญชี
ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป 
สามารถปฎิบัติงานที่สำนักงาน ถนนบางนา-ตราด กม.35 ได้
มีความรู้เรื่องโปรแกรมทรัพย์สิน ระบบSystempro ,โปรแกรมบัญชี Accpac ,365BC
 
วิธีการสมัคร
  1.สมัครผ่าน Job thai.com (Click Apply Job)
  2.สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
  3.ส่งใบสมัครทาง E -mail ได้ที่ [email protected]
 
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ
บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
65/5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.35  ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ  10560
โทร : 02-704-9555 ,089-9803978
แฟกซ์ : 02-704-9504

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QA)

รายละเอียดของงาน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QA)
  - ตรวจสภาพสินค้า
  - จัดเรียงสินค้า
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
 
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 
อัตราที่รับ  2 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร
   1. เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
   2.วุฒิ ประถมศึกษา-ปวส.สาขาที่เกี่ยวข้อง
   3.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 
 
วิธีการสมัคร
  1.สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
  2.ส่งใบสมัครทาง E -mail ได้ที่ [email protected]
 
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ   
บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
65/5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.35  ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ  10560
โทร : 02-704-9555 ,085-9803978
แฟกซ์ : 02-704-9504
ID : jssr.recruit

 


ช่างไฟฟ้าเครื่องยนต์

รายละเอียดของงาน

ช่างไฟฟ้ารถยนต์
- ซ่อม / ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
 
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 
อัตราที่รับ  จำนวนมาก
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
   1. เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
   2.วุฒิ ประถมศึกษา-ปวส.สาขาเทคนิคยานยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   3.มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
   4.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
   
*กรุณาระบุตำแหน่งงานที่สมัคร*
 
วิธีการสมัคร
  1.สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
  2.ส่งใบสมัครทาง E -mail ได้ที่ [email protected]
 
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ   
บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
65/5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.35  ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ  10560
โทร : 02-704-9555 ,085-9803978
แฟกซ์ : 02-704-9504
ID : jssr.recruit
 

ช่างเครื่องยนต์

รายละเอียดของงาน

ช่างยนต์เครื่องจักรกลหนัก
  - ตรวจเช็ค ซ่อมรถและเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  - ควบคุมเรื่องคุณภาพในการซ่อมประกอบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการซ่อมประกอบ
   - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 
อัตราที่รับ 5 อัตรา
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
   1. เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
   2.วุฒิ ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/ปวช/ปวส.สาขาเทคนิคยานยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   3.มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
   4.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
   
*กรุณาระบุตำแหน่งงานที่สมัคร*
 
วิธีการสมัคร
  1.สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
  2.ส่งใบสมัครทาง E -mail ได้ที่ [email protected]
 
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ   
บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
65/5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.35  ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ  10560
โทร : 02-704-9555 ,085-9803978
แฟกซ์ : 02-704-9504
ID : jssr.recruit

 

พนักงานขับรถ 6 ล้อ/พนักงานขับรถ 4 ล้อ

รายละเอียดงาน
 • ขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า
 • ตรวจสอบรถขนส่งให้อยู่ในสถาพพร้อมใช้งาน
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 25 - 45 ปี  
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการขับรถขนส่ง 3 ปี
 • ใบขับขี่ประเภท ท.2
สถานที่ปฏิบัติงาน
ถนน บางนา-ตราด กม.35 ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 
อัตราที่รับ จำนวน 2 ตำแหน่ง
 
วิธีการสมัคร
  1.สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
  2.ส่งใบสมัครทาง E -mail ได้ที่ [email protected]
 
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ
บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
65/5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.35  ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ  10560
โทร : 02-704-9555 
แฟกซ์ : 02-704-9504
ID : jssr.recruit

พนักงานขับรถ 10 ล้อ

รายละเอียดงาน
 • ขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า
 • ตรวจสอบรถขนส่งให้อยู่ในสถาพพร้อมใช้งาน
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 25 - 45 ปี  
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการขับรถขนส่ง 3 ปี
 • ใบขับขี่ประเภท ท.2
สถานที่ปฏิบัติงาน
ถนน บางนา-ตราด กม.35 ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 
อัตราที่รับ จำนวน 2 ตำแหน่ง
 
วิธีการสมัคร
  1.สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
  2.ส่งใบสมัครทาง E -mail ได้ที่ [email protected]
 
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ
บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
65/5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.35  ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ  10560
โทร : 02-704-9555 
แฟกซ์ : 02-704-9504
ID : jssr.recruit

เจ้าหน้าที่ขาย (Logistics )

ายเอียดของงาน

 - ทำการขายและการตลาด งานLogistics 
  (Freight,Customer,Warehouse&Transport)
 - การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
 - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 - สนับสนุนงานขายและจัดทำรายงานต่างๆของแผนก
 - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 
อัตราที่รับ จำนวน 2 ตำแหน่ง
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศชาย-หญิง อายุ 25-40 ปี
- ปวช-ปวส,ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี ขึ้นไป
- มีทักษะในการวิเคราะห์และสื่อสาร ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี มนุษย์สัมพันธ์ดี
- มีความกระตือรือร้นและมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
- ปฎิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ถนนบางนา-ตราด กม.35
 
วิธีการสมัคร
  1.สมัครผ่าน Job thai.com (Click Apply Job)
  2.สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
  3.ส่งใบสมัครทาง E -mail ได้ที่ [email protected]
 
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ
บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
65/5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.35  ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ  10560
โทร : 02-704-9555 ,089-9803978
แฟกซ์ : 02-704-9504

เจ้าหน้าที่ขาย

ายเอียดของงาน

- ติดต่อแนะนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ให้กับบริษัท
- สร้างสัมพัธภาพที่ดีกับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ
- ให้คำแนะนำและข้อมูลสินค้าที่ถูกต้องแก่ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ
- จัดเตรียมข้อมูลสินค้า ราคา คุณสมบัติ รายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ปิดการขายให้ได้ตามเป้ายอดขายที่บริษัทกำหนดและสามารถเดินทางไปตาม นิคมอุตสาหกรรมเพื่อเสนองานได้
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 
อัตราที่รับ จำนวน 5 ตำแหน่ง
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศชาย-หญิง อายุ 25-40 ปี
- ปวช-ปวส,ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี ขึ้นไป
- มีทักษะในการวิเคราะห์และสื่อสาร ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี มนุษย์สัมพันธ์ดี
- มีความกระตือรือร้นและมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
- ปฎิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ถนนบางนา-ตราด กม.35
 
วิธีการสมัคร
  1.สมัครผ่าน Job thai.com (Click Apply Job)
  2.สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
  3.ส่งใบสมัครทาง E -mail ได้ที่ [email protected]
 
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ
บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
65/5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.35  ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ  10560
โทร : 02-704-9555 ,089-9803978
แฟกซ์ : 02-704-9504

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ภาษาจีน

ายเอียดของงาน

- สำรวจราคาตลาด สำรวจราซื้อจากแหล่งต่าง ๆ
- บันทึกข้อมูลเข้าระบบ Long description, รูป, Cate เป็นต้น

- จัดทำและดูแลข้อมูลสินค้าที่ลงใน Flasrform ต่าง ๆ 
- จัดทำรูปเทียบจุดเด่นของสินค้า 
- ดูแลข้อมูลของแต่ละช่องทางการขาย สำรวจราคาซื้อ ราคาขาย เกี่ยวกับต้นทุน
- อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 
อัตราที่รับ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหาร การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ด้านการจัดซื้อสินค้าในประเทศ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- มีทักษณะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน เป็นอย่างดี
มีความสามารถพูด เขียน พิมพ์ อ่าน ภาษาจีนและภาษาไทย ได้เป็นอย่างดี
 
วิธีการสมัคร
  1.สมัครผ่าน Job thai.com (Click Apply Job)
  2.สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
  3.ส่งใบสมัครทาง E -mail ได้ที่ [email protected]
 
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ
บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
65/5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.35  ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ  10560
โทร : 02-704-9555 ,089-9803978
แฟกซ์ : 02-704-9504

เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อวีดีโอและภาพนิ่ง

ายเอียดของงาน

- ถ่ายภาพสินค้า ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว สามารถตัดต่อวีดีโอได้
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการ create การถ่ายภาพและสามารถคิดContent การถ่ายวีดีโอได้
- อัพโหลดภาพนิ่งและวีดีโอลงสื่อonline
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 
อัตราที่รับ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศหญิง/ชาย อายุ 23-35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบ การตัดต่อได้เป็นอย่างดี
 
วิธีการสมัคร
  1.สมัครผ่าน Job thai.com (Click Apply Job)
  2.สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
  3.ส่งใบสมัครทาง E -mail ได้ที่ [email protected]
 
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ
บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
65/5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.35  ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ  10560
โทร : 02-704-9555 ,085-9803978
แฟกซ์ : 02-704-9504

พนักงานขับรถเทรลเลอร์

รายละเอียดงาน
 • ขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า
 • ตรวจสอบรถขนส่งให้อยู่ในสถาพพร้อมใช้งาน
 • อืนๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 25 - 45 ปี  
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการขับรถหัวลาก 3 ปี
 • ใบขับขี่ประเภท ท.3
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 
อัตราที่รับ จำนวน 4 ตำแหน่ง
 
วิธีการสมัคร
 
 1.สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 2.ส่งใบสมัครทาง E -mail ได้ที่ [email protected]
 
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ   
บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
65/5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.35  ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ  10560
โทร : 02-704-9555 ,085-9803978
แฟกซ์ : 02-704-9504
ID : jssr.recruit

 


เจ้าหน้าที่ประสานงาน ภาษาญี่ปุ่น

ายเอียดของงาน

- ติดต่อและประสานงานกับลูกค้าทั้งใหม่และเก่า ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประมูลเพื่อให้ลูกค้าส่งสินค้าเข้าร่วมประมูล สอบถาม Feedback และความพึงพอใจ

- ประสานงานกับลูกค้า (SELLER)ในกระบวนการส่งสินค้าเข้าร่วมประมูล   

จัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย

- ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร

- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 
อัตราที่รับ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
- วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี ภาษาญี่ปุ่น สาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่น,ภาษาอังกฤษ,ได้ในระดับดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ดี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดีทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
- สามารถเดินทางปฎิบัติงานต่างประเทศได้
 
วิธีการสมัคร
  1.สมัครผ่าน Job thai.com (Click Apply Job)
  2.สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
  3.ส่งใบสมัครทาง E -mail ได้ที่ [email protected]
 
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ
บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
65/5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.35  ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ  10560
โทร : 02-704-9555 ,089-9803978
แฟกซ์ : 02-704-9504

เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดออนไลน์/Digital Marketing

ายเอียดของงาน

ดูแลรับผิดชอบการวางแผนดำเนินการด้านการตลาดลูกค้าออนไลน์ 
- ดูแลรับผิดชอบการเก็บข้อมูลลูกค้า และพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาด
- ดูแลรับผิดชอบงานด้านการสื่อสารในส่วนโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ออนไลน์
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 
อัตราที่รับ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ด้านบริหารงานด้านการตลาด E-commerce ไม่น้อยกว่า 5 ปี มีความเข้าใจเครื่องมือสื่อสาร Online เช่น SEO,  Google เป็นต้น
มีประสบการณ์ด้านการใช้สื่อโฆษณา google, Facebook, @Line, Youtube และอื่น ๆ
มีความสามารถในการวางแผน การตัดสินใจ รวมถึงการประสานงานหน่วยงานอื่นได้ดี
 
วิธีการสมัคร
  1.สมัครผ่าน Job thai.com (Click Apply Job)
  2.สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
  3.ส่งใบสมัครทาง E -mail ได้ที่ [email protected]
 
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ
บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
65/5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.35  ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ  10560
โทร : 02-704-9555 
แฟกซ์ : 02-704-9504

เจ้าหน้าที่สื่อสารต่างประเทศ ภาาษาลาว

ายเอียดของงาน

- ด้านการสื่อสารต่างประเทศ วางแผนกลยุทธ์ด้านการสื่อสารคิด content

  หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประเทศเป้า   หมาย

- สนับสนุนงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลจากทุกช่องทางการจำหน่าย

- ติดต่อประสานงาน ตอบคำถาม รับข้อร้องเรียนต่างๆ จากลูกค้า

- อื่นๆตามที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 
อัตราที่รับ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
วุฒิการศึกษาระดับ ปวส./ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถสื่อสารภาษาลาว,ภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย ได้ในระดับดี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ดี
มีมนุษย์สัมพันธ์ดีทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
สามารถเดินทางปฎิบัติงานต่างประเทศได้
 
วิธีการสมัคร
  1.สมัครผ่าน Job thai.com (Click Apply Job)
  2.สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
  3.ส่งใบสมัครทาง E -mail ได้ที่ [email protected]
 
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ
บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
65/5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.35  ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ  10560
โทร : 02-704-9555 ,089-9803978
แฟกซ์ : 02-704-9504

เจ้าหน้าที่สื่อสารต่างประเทศ ภาษาพม่า

ายเอียดของงาน

- ด้านการสื่อสารต่างประเทศ วางแผนกลยุทธ์ด้านการสื่อสารคิด content

  หรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประเทศเป้า   หมาย

- สนับสนุนงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลจากทุกช่องทางการจำหน่าย

- ติดต่อประสานงาน ตอบคำถาม รับข้อร้องเรียนต่างๆ จากลูกค้า

- อื่นๆตามที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 
อัตราที่รับ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
วุฒิการศึกษาระดับ ปวส./ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถสื่อสารภาษาพม่า,ภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย ได้ในระดับดี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ดี
มีมนุษย์สัมพันธ์ดีทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
สามารถเดินทางปฎิบัติงานต่างประเทศได้
 
วิธีการสมัคร
  1.สมัครผ่าน Job thai.com (Click Apply Job)
  2.สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
  3.ส่งใบสมัครทาง E -mail ได้ที่ [email protected]
 
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ
บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
65/5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.35  ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ  10560
โทร : 02-704-9555 ,089-9803978
แฟกซ์ : 02-704-9504

ช่าง/ผู้ช่วยช่าง รับสมัครจำนวนมาก

รายละเอียดของงาน

1.ช่างยนต์เครื่องจักรกลหนัก
  - ตรวจเช็ค ซ่อมรถและเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  - ควบคุมเรื่องคุณภาพในการซ่อมประกอบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการซ่อมประกอบ
 
2.เจ้าหน้าที่ประสานงานสินค้า (ลอกลาย)
  - ตรวจสอบรายการสินค้าที่เข้ามาในโรงงานทั้งในและนอกประเทศ
  - ลอกหมายเลขตัวรถและเครื่องยนต์เพื่อยืนยันในการจดทะเบียน
 
3.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (QA)
  - ตรวจสภาพสินค้าที่เข้ามาจากต่างประเทศและภายในประเทศ
  - ตรวจสภาพสินค้าก่อนซ่อมและหลังซ่อม
 
4.ช่างไฟฟ้ารถยนต์
- ซ่อม / ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้
 
5.ช่างถ่ายรูปเครื่องจักร
- ตรวจสอบสภาพสินค้าที่ประกอบหรือซ่อมเสร็จทั้งก่อนและหลังซ่อม
- ถ่ายรูปสินค้าเพื่อลงเวปไซต์ของบริษัท
 
6.ช่างสี
- ล้างรถและทำสีรถที่ลูกค้าสั่งซ่อม
- ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
 
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 
อัตราที่รับ  จำนวนมาก
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
   1. เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
   2.วุฒิ ประถมศึกษา-ปวส.สาขาเทคนิคยานยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   3.มีประสบการณ์ 0- 2 ปี ขึ้นไป
   4.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
   
*กรุณาระบุตำแหน่งงานที่สมัคร*
 
วิธีการสมัคร
  1.สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
  2.ส่งใบสมัครทาง E -mail ได้ที่ [email protected]
 
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ   
บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
65/5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.35  ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ  10560
โทร : 02-704-9555 ,085-9803978
แฟกซ์ : 02-704-9504
ID : jssr.recruit

พนักงานคลังสินค้า

ายเอียดของงาน

 • ตรวจเช็ครายการสินค้า
 • ขับรถโฟคลิฟท์ขนย้ายสินค้า,จัดเรียงสินค้า
 • ตรวจสอบพื้นที่และทำการจัดเก็บ-จ่ายสินค้า
 • ดูแลความเรียบร้อยในคลังสินค้า,ตรวจนับสต๊อกประจำวัน
 • อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สถานที่ปฏิบัติงาน 
 
ถนนบางนา-ตราด กม.32 ,ตำบลบ้านระกาศ , อำเภอบางบ่อ , จังหวัดสมุทรปราการ 
 
อัตราที่รับ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
  
 1. เพศชาย อายุ 23 - 40 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ม.3, ม.6, ปวช., ปวส.
 3. มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
 4. สามารถขับรถโฟคลิฟท์ได้ (มีใบCertificate ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 
วิธีการสมัคร
  1.สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
  2.ส่งใบสมัครทาง E -mail ได้ที่ [email protected]
 
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฯ   
บริษัท เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จำกัด
65/5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.35  ตำบลบางพลีน้อย  อำเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ  10560
โทร : 02-704-9555 ,085-9803978
แฟกซ์ : 02-704-9504
ID : jssr.recruit