ฝากประมูล

 

การฝากประมูล คืออะไร ?

การฝากประมูล  คืออีกหนึ่งช่องทางบริการ ที่เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จัดขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์เข้าร่วมประมูลแต่ไม่สามารถมาร่วมประมูลที่หน้าลานได้ด้วยตนเองและไม่สะดวกดำเนินการประมูลผ่านช่องทางอินเตอร์เนท  โดยเจ้าหน้าฝากประมูลของเรา จะรับประมูลแทนท่าน   ตามรายการสินค้าและราคาที่ท่านกำหนดไว้ในแบบฟอร์มยืนยันการใช้บริการฝากประมูล

ตัวอย่าง   หากท่านต้องการประมูลสินค้ารายการที่ 111 รถตักล้อยาง CAT 950G
ท่านได้มาตรวจสภาพเครื่องจักร และ ต้องการที่จะประมูลสินค้าในราคา 1,000,000 บาท แต่ท่านไม่สามารถเดินทางมาร่วมประมูลได้ ท่านสามารถขอใช้บริการฝากประมูลจากเรา โดยเจ้าหน้าที่รับฝากประมูลจะเสนอราคาแทนท่านในการประมูลจริง ตามรายการสินค้าและราคาที่ท่านกำหนดในแบบฟอร์มฝากประมูล โดยหากราคาประกาศขาย รายการที่ 111 รถตักล้อยาง CAT 950G ที่หน้าลานประมูลมีราคาต่ำกว่า 1,000,000 บาท  ผู้ฝากประมูลซึ่งเสนอราคาที่ 1,000,000 บาท  ก็จะเป็นผู้ชนะการประมูล

 

การฝากประมูล  เป็นบริการสำหรับการประมูลประเภทใดบ้าง?

JSSR AUCTION ให้บริการฝากประมูลแก่ผู้ร่วมการประมูลทุกประเภท ทั้ง การประมูลพาเหรด ,  การประมูลออนไลน์ 

 

ขั้นตอนการฝากประมูล

  • ลงทะเบียน   วางเงินประกันเพื่อเข้าร่วมการประมูล
  • ตรวจสภาพสินค้าที่ท่านต้องการประมูลก่อนวันประมูลจริง
  • กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มฝากประมูล   (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มฝากประมูล)
  • ส่งแบบฟอร์มฝากประมูลผ่านแฟกซ์หรืออีเมลล์

   Fax: 02-704-9504

   E-mail:  [email protected]  

  • เจ้าหน้าที่รับฝากประมูล จะเข้าร่วมประมูลตามรายการและราคาที่ท่านกำหนด

ผู้เสนอราคาสูงสุดเป็นผู้ชนะการประมูล

 

บริการ ฝากประมูล มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ ?

เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น จัดบริการฝากประมูลเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าโดย ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

เงื่อนไขการฝากประมูล

กรณีมีผู้ฝากประมูลมากกว่า 1 ราย 

จะพิจารณาให้ผู้ฝากประมูลที่ให้ราคาสูงกว่าเป็นผู้ชนะการประมูล

กรณีมีผู้ฝากประมูลมากกว่า 1 ราย และ ให้ราคาสูงสุดเท่ากัน

จะพิจารณาแยกตามประเภทของการประมูลดังนี้

  • ผู้รับฝากประมูลจะแจ้งให้ผู้ฝากประมูลแต่ละราย เพิ่ม ราคา ใหม่จนกว่าจะมีผู้ให้ราคาสูงที่สุด

***ผลของการประมูลซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและเงื่อนไขการประมูลจะถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ประมูลไม่สามารถคัดค้านหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น***

 

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการฝากประมูลได้ ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

โทร  02-704-9508                     LINE: @jssrauction