ช่องทางการขาย

อยากขายของกับเรา มีช่องทางการขายหลากหลายรูปแบบ
1. ประมูลแบบไม่มีราคาขั้นต่ำ 
2. ประมูลแบบมีราคาขั้นต่ำ
3. ขายตรง

การขายประมูลแบบไม่มีราคาขั้นต่ำ

คือการประมูลที่ไม่มีการกำหนดราคาขั้นต่ำของสินค้าขาย
ผู้ชนะการประมูลเป็นผู้ที่รับราคาสูงที่สุดไม่ว่าจะเป็นราคาใดก็ตาม
การประมูลแบบไม่มีราคาขั้นต่ำ เป็นรูปแบบ Parade Auction 

โดยงานประมูลจะจัดขึ้นที่ลานประมูล JSSR AUCTION เขตปลอดอากร ถ.บางนา-ตราด กม. 35
สินค้าที่ขายมีทั้งประเภทที่เสียอากรนำเข้าแล้วและยังไม่เสียอากรนำเข้า
- สินค้าที่เสียอากรนำเข้าแล้วจัดเรียงอยู่ที่สำนักงาน บางนา-ตราด กม. 32 เขตในประเทศ)  รายการสินค้า กม.32
- สินค้าที่ยังไม่เสียอากรนำเข้าจัดเรียงอยู่ที่สำนักงาน บางนา-ตราด กม. 35 เขตปลอดอากร) รายการสินค้า กม.35

อ่านเพิ่ม เป้าหมายการประมูลแบบไม่มีข้อจำกัดจากเงื่อนไขราคาผูกมัด

การขายประมูลแบบมีราคาขั้นต่ำ

คือการประมูลออนไลน์ที่มีการกำหนดราคาขั้นต่ำของสินค้าขาย
การประมูลแบบมีราคาขั้นต่ำ เป็นรูปแบบ Negotiation (J-NEGO) และ J-Countdown  
การประมูลแบบ Negotiation (J-NEGO) 
-เป็นการประมูลแบบเจรจาต่อรองราคาสินค้าผ่านระบบออนไลน์ Click 
การประมูลแบบ J-Countdown  
-เป็นการประมูลออนไลน์แบบมีเวลานับถอยหลัง  
-ผู้ชนะการประมูลเป็นผู้ที่รับราคาสูงสุดที่ไม่ต่ำกว่าราคาขั้นต่ำของสินค้า  
-สินค้าที่ไม่มีผู้ประมูลรับราคาขั้นต่ำที่ตั้งไว้ถือว่าไม่มีการขายเกิดขึ้น และผู้ขายสามารถเลือกลงสินค้าในการประมูลครั้งต่อไปหรือในการขายช่องทางอื่น  
 

การขายตรง

สินค้าที่ขายตรง มีจำนวนจำกัดและจะโพศอยู่ในเมนู สินค้าขายตรง เท่านั้น
ผู้สนใจซื้อสามารถติดต่อสอยถามเกี่ยวกับสินค้า ราคา และขอทดสอบสินค้าได้