ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า

ครั้งที่ #F199 ประมูลวันที่ 13-13 ตุลาคม 2564
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า11-12 ตุลาคม 2564TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน11-13 ตุลาคม 2564TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 804 รายการ( 18-09-2021 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ยังไม่มี
ยังไม่มี
 

สินค้าทั้งหมด 804 รายการ

ประเภท : เครื่องม้วนฟาง
ยี่ห้อ : TAKAKITA
รุ่น : RB-900DX
S/NO. 20512 E/NO. C/NO.
เครื่องม้วนฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 2

ประเภท : เครื่องม้วนฟาง
ยี่ห้อ : STAR
รุ่น : THB1000
S/NO. 1044484 E/NO. C/NO.
เครื่องม้วนฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 2

ONSITE
ประเภท : รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
ยี่ห้อ : KEIO
รุ่น : BK330
S/NO. 210401 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 2

ONSITE
ประเภท : รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
ยี่ห้อ : YANMAR
รุ่น : YB25
S/NO. 820657 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 2

ONSITE
ประเภท : รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
ยี่ห้อ : KUBOTA
รุ่น : RJ35
S/NO. 501191 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 3

ประเภท : รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
ยี่ห้อ : ISEKI
รุ่น : RL30
S/NO. 513821 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 2

ONSITE
ประเภท : รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
ยี่ห้อ : MITSUBISHI
รุ่น : KB254
S/NO. 15343 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 2

ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : YANMAR
รุ่น : PK60
S/NO. 810503 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกแบบเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 3

ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : MITSUBISHI
รุ่น : MH650
S/NO. 10050 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกแบบเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 2

ONSITE
ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : NO MODEL
S/NO. 41719-00095 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกแบบเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 2

ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : SANWA
รุ่น : ***
S/NO. 1582 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกแบบเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 2

ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : CHIKUSUI
รุ่น : GH-221
S/NO. 8317378 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกแบบเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 2

ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : CHIKUSUI
รุ่น : GC-554
S/NO. 8481131 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกแบบเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 2

ONSITE
ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : KASAHARA
รุ่น : CK-600
S/NO. 60833 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกแบบเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 2

ONSITE
ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : YANMAR
รุ่น : MCG150
S/NO. 810014 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกแบบเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 2

ONSITE
ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : YANMAR
รุ่น : MCG91
S/NO. 013951 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกแบบเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 2

ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : CHIKUSUI
รุ่น : BFP400
S/NO. 7524184 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกแบบเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 2

ONSITE
ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : KAWASHIMA
รุ่น : RCZ101H
S/NO. 010032 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกแบบเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 2

ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : KAWASHIMA
รุ่น : EC700AP
S/NO. 890111 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกแบบเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 2

ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : CHIKUSUI
รุ่น : GC-640
S/NO. 8673096 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกแบบเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 2