ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า

ครั้งที่ #F203 ประมูลวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2565
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า12,14-15 กุมภาพันธ์ 2565TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน14-19 กุมภาพันธ์ 2565TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 640 รายการ( 24-01-2022 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ยังไม่มี
ยังไม่มี
 

สินค้าทั้งหมด 640 รายการ

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 )
ประเภท : เครื่องอัดฟางก้อน
ยี่ห้อ : TAKAKITA
รุ่น : RB-900DX
S/NO. 10215 E/NO. C/NO.
เครื่องอัดฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year :
 • กม.35
 • 0
 • ONSITE

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 )
ประเภท : เครื่องอัดฟางก้อน
ยี่ห้อ : TAKAKITA
รุ่น : CR1553W
S/NO. 59720-00274 E/NO. C/NO.
เครื่องอัดฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year :
 • กม.35
 • 0
 • ONSITE

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 )
ประเภท : เครื่องอัดฟางก้อน
ยี่ห้อ : STAR
รุ่น : THB1050
S/NO. 1072434 E/NO. C/NO.
เครื่องอัดฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year :
 • กม.35
 • 0

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 )
ประเภท : เครื่องอัดฟางก้อน
ยี่ห้อ : STAR
รุ่น : THB1050
S/NO. 2337789 E/NO. C/NO.
เครื่องอัดฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year :
 • กม.35
 • 0

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 )
ประเภท : รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 501962,520654,105560 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม 3 คัน
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year :
 • กม.35
 • 0
 • ONSITE

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 )
ประเภท : รถเกี่ยวข้าว
ยี่ห้อ : YANMAR
รุ่น : CA160P
S/NO. 102851 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวแบบนั่งขับ 2แถวเกี่ยว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year :
 • กม.35
 • 1
 • ONSITE

รูปภาพจริง
 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 )
ประเภท : รถเกี่ยวข้าว
ยี่ห้อ : KUBOTA
รุ่น : R1-301G
S/NO. 19284 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวแบบนั่งขับ 3แถวเกี่ยว เครื่องยนต์ดีเซล 4สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year :
 • กม.35
 • 10
 • ONSITE

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 )
ประเภท : รถเกี่ยวข้าว
ยี่ห้อ : ISEKI
รุ่น : HC350G-CR
S/NO. 100355 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวแบบนั่งขับ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year :
 • กม.35
 • 0

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 )
ประเภท : รถเกี่ยวข้าว
ยี่ห้อ : KUBOTA
รุ่น : AR323
S/NO. 10809 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวแบบนั่งขับ 3แถวเกี่ยว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year :
 • กม.35
 • 6
 • ONSITE

รูปภาพจริง
 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 )
ประเภท : รถเกี่ยวข้าว
ยี่ห้อ : MITSUBISHI
รุ่น : MC12
S/NO. 12401 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวแบบนั่งขับ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year :
 • กม.35
 • 0
 • ONSITE

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 )
ประเภท : รถเกี่ยวข้าว
ยี่ห้อ : YANMAR
รุ่น : TC600K
S/NO. 914714 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวแบบนั่งขับ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year :
 • กม.35
 • 0

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 )
ประเภท : รถเกี่ยวข้าว
ยี่ห้อ : KUBOTA
รุ่น : DC-1SU
S/NO. 500150 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวแบบนั่งขับ แบบม้วนเกี่ยวขึ้น
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year :
 • กม.35
 • 4
 • ONSITE

รูปภาพจริง
 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 )
ประเภท : รถเกี่ยวข้าว
ยี่ห้อ : KUBOTA
รุ่น : R1-131A
S/NO. C203-716034 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวแบบนั่งขับ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year :
 • กม.35
 • 0
 • ONSITE

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 )
ประเภท : รถเกี่ยวข้าว
ยี่ห้อ : KUBOTA
รุ่น : SR30
S/NO. C307-504008 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวแบบนั่งขับ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year :
 • กม.35
 • 3
 • ONSITE

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 )
ประเภท : รถเกี่ยวข้าว
ยี่ห้อ : KUBOTA
รุ่น : SR-35
S/NO. 10089 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวแบบนั่งขับ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year :
 • กม.35
 • 0

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 )
ประเภท : รถเกี่ยวข้าว
ยี่ห้อ : MASSEY FERGUSON
รุ่น : 240-8
S/NO. U635831F E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวแบบนั่งขับ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year :
 • กม.35
 • 0
 • ONSITE

รูปภาพจริง
 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 )
ประเภท : รถเกี่ยวข้าว
ยี่ห้อ : MITSUBISHI
รุ่น : VM5G
S/NO. 10456 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวแบบนั่งขับ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year :
 • กม.35
 • 2
 • ONSITE

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 )
ประเภท : รถเกี่ยวข้าว
ยี่ห้อ : KUBOTA
รุ่น : SR-M32
S/NO. C307-700647 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวแบบนั่งขับ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year :
 • กม.35
 • 0
 • ONSITE

 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 )
ประเภท : รถเกี่ยวข้าว
ยี่ห้อ : MITSUBISHI
รุ่น : VR85
S/NO. 10162 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวแบบนั่งขับ 6แถวเกี่ยว เครื่องยนต์ดีเซล
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year :
 • กม.35
 • 3
 • ONSITE

รูปภาพจริง
 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 )
ประเภท : รถเกี่ยวข้าว
ยี่ห้อ : ISEKI
รุ่น : HVA216G-KWC
S/NO. 000395 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวแบบนั่งขับ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year :
 • กม.35
 • 1
 • ONSITE