ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า

ครั้งที่ #F228 ประมูลวันที่ 15-16 มีนาคม 2567
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า9,11-14 มีนาคม 2567TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน13-16 มีนาคม 2567TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล บางนา กม.35จำนวนรายการสินค้า 626 รายการ( 01-03-2024 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลด E-Catalog
ดาวน์โหลดตารางประมูล
ประมูลวันที่ 15 มีนาคม 2567    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0001-0368 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 16 มีนาคม 2567    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0369-0693 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด

สินค้าทั้งหมด 626 รายการ

มุมมองที่ 1 | มุมมองที่ 2
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 107
0001

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

เครื่องทำความสะอาด TENNANT T12 T12-10686216
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก รถทำความสะอาดไฟฟ้าแบบนั่งขับ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
ประมูลวันที่ 15 มีนาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 84
0002

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

เครื่องทำความสะอาด TENNANT 6200 6200-U02547
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก รถทำความสะอาดไฟฟ้าแบบนั่งขับ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
ประมูลวันที่ 15 มีนาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 104
0003

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

เครื่องทำความสะอาด TENNANT 6400 6400-1469
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถทำความสะอาดแบบนั่งขับ เครื่องยนต์ดีเซล 3 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
ประมูลวันที่ 15 มีนาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 93
0004

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

เครื่องทำความสะอาด HOWA HF66AH HF66A2-66342
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถทำความสะอาดแบบนั่งขับ เครื่องยนต์ดีเซล 3 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
ประมูลวันที่ 15 มีนาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 87
0005

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

เครื่องทำความสะอาด ZAOH AM-9D 12689121
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถทำความสะอาดแบบนั่งขับ เครื่องดีเซล 4 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
ประมูลวันที่ 15 มีนาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 48
0006

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถตัดหญ้า OREC KRM85A 420406
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 15 มีนาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 110
0007

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถตัดหญ้า OREC RM85A 422570
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 15 มีนาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 89
0008

สินค้าเขตปลอดอากร

รถตัดหญ้า OREC RM81 NCZEF00382
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 15 มีนาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 87
0009

สินค้าเขตปลอดอากร

รถตัดหญ้า MAMETORA MPM-1350 071051
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 15 มีนาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 87
0010

สินค้าเขตปลอดอากร

รถตัดหญ้า CHIKUSUI CM1603 9070298
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 15 มีนาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 113
0011

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถตัดหญ้า ISEKI SG15H 000208
รูปภาพจริง
เลือก

รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 15 มีนาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 95
0012

สินค้าเขตปลอดอากร

รถตัดหญ้า JOHN DEHER LX279 65023-00816
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 15 มีนาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 104
0013

สินค้าเขตปลอดอากร

รถตัดหญ้า HONDA HF2113 S MZCL-1000073
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 15 มีนาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 115
0014

สินค้าเขตปลอดอากร

รถตัดหญ้า TOKO 4020 14183456
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 15 มีนาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 74
0015

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถตัดหญ้า TSUCHIYA TM3F-3DH 230
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 15 มีนาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 24
0016

สินค้าเขตปลอดอากร

รถไถนา ISEKI TX1000F TX1000F-001254
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก รถไถนาพร้อมโรตารี่ 11 แรงม้า
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 20% ***
ประมูลวันที่ 15 มีนาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 50
0017

สินค้าเขตปลอดอากร

รถไถนา KUBOTA B6001 B6001-10576
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก รถไถนา 11 แรงม้า
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 20% ***
ประมูลวันที่ 15 มีนาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 150
0018

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถไถนา MITSUBISHI D1300 D1300-06763
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถไถนาพร้อมโรตารี่ 13 แรงม้า เพลาเดียว(2WD) เครื่องยนต์ดีเซล 2 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 20% ***
ประมูลวันที่ 15 มีนาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 193
0019

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถไถนา KUBOTA A-13 AD-13374
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถไถนาพร้อมโรตารี่ 13 แรงม้า 2เพลา(4WD) เครื่องยนต์ดีเซล 3 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 20% ***
ประมูลวันที่ 15 มีนาคม 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 76
0020

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถไถนา HINOMOTO E14 E14 00919
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถไถนาพร้อมโรตารี่ 14 แรงม้า
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 20% ***
ประมูลวันที่ 15 มีนาคม 2567