ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า

ครั้งที่ #F229 ประมูลวันที่ 26-27 เมษายน 2567
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า20,22-25 เมษายน 2567TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน20,22-25 เมษายน 2567TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล บางนา กม.35จำนวนรายการสินค้า 727 รายการ( 17-04-2024 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลด E-Catalog
ดาวน์โหลดตารางประมูล
ประมูลวันที่ 26 เมษายน 2567    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0001-0485 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 27 เมษายน 2567    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0486-0811 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด

สินค้าทั้งหมด 727 รายการ

มุมมองที่ 1 | มุมมองที่ 2
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 174
0001

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

เครื่องทำความสะอาด TENNANT T5 T7-30048072
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก รถทำความสะอาดแบบนั่งขับ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
ประมูลวันที่ 26 เมษายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 185
0002

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

เครื่องทำความสะอาด TENNANT S20 S20-2261
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถทำความสะอาดแบบนั่งขับ เครื่องยนต์ดีเซล 3 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
ประมูลวันที่ 26 เมษายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 130
0003

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

เครื่องทำความสะอาด TENNANT 385 385-7350
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถทำความสะอาดแบบนั่งขับ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***
ประมูลวันที่ 26 เมษายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 217
0004

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถตัดหญ้า NO BRAND *** 65023-00845
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ ไม่มีอุปกรณ์ตัดหญ้ามา
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 26 เมษายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 136
0005

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถตัดหญ้า SATO SRM831VH 70576
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 26 เมษายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 80
0006

สินค้าเขตปลอดอากร

รถตัดหญ้า SATO SRM820VH 40451
เลือก รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ
*** CANCEL ***
ประมูลวันที่ 26 เมษายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 149
0007

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถตัดหญ้า OREC RM82B 534343
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 26 เมษายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 189
0008

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถตัดหญ้า NO BRAND *** 65023-00830
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 26 เมษายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 197
0009

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถตัดหญ้า TOKO SR-72H 1172
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ ไม่มีอุปกรณ์ตัดหญ้ามา
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 26 เมษายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 124
0010

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถตัดหญ้า HONDA 3011 MZAJ-2001152
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 26 เมษายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 204
0011

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถตัดหญ้า HONDA 3011 41722-00122
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 26 เมษายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 233
0012

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถตัดหญ้า INGERSOLL 4118 14172626
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 26 เมษายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 208
0013

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถตัดหญ้า HUSQVARNA LT130 020901C001208
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 26 เมษายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 195
0014

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถตัดหญ้า BARONESS GM1600 10520
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 26 เมษายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 233
0015

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถตัดหญ้า JACOBSEN LF-100 67786-2039
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 26 เมษายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 279
0016

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถไถนา KUBOTA B5000 B5000-18184
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถไถนาพร้อมโรตารี่ 9 แรงม้า 2 เพลา(4WD) เครื่องยนต์ดีเซล 2 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 20% ***
ประมูลวันที่ 26 เมษายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 185
0017

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถไถนา ISEKI TX1000 TX1000F-001315
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถไถนาพร้อมโรตารี่ 11 แรงม้า 2 เพลา(4WD) เครื่องยนต์ดีเซล 2 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 20% ***
ประมูลวันที่ 26 เมษายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 173
0018

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถไถนา YANMAR YM1100 YM1100-01874
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถไถนาพร้อมโรตารี่ 11 แรงม้า เพลาเดียว(2WD) เครื่องยนต์ดีเซล 2 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 20% ***
ประมูลวันที่ 26 เมษายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 148
0019

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถไถนา KUBOTA A-30 TBAF-1000360
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถไถนาพร้อมโรตารี่ 13 แรงม้า 2 เพลา(4WD) เครื่องยนต์ดีเซล 3 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 20% ***
ประมูลวันที่ 26 เมษายน 2567
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 95
0020

ONSITE

สินค้าเขตปลอดอากร

รถไถนา KUBOTA B7000E B7000E-12046
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

รถไถนาพร้อมโรตารี่ 13 แรงม้า เพลาเดียว(2WD) เครื่องยนต์ดีเซล 2 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 20% ***
ประมูลวันที่ 26 เมษายน 2567