ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า

ครั้งที่ #F208 ประมูลวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2565
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า16,18,19 กรกฎาคม 2565TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน18-23 กรกฎาคม 2565TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 1,363 รายการ( 28-06-2022 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลด E-Catalog
ยังไม่มี
 

สินค้าทั้งหมด 1,363 รายการ

มุมมองที่ 1 | มุมมองที่ 2
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 19
NO LOT

ONSITE

กม.35

เครื่องอัดฟางก้อน YANMAR YRB710 860035
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก เครื่องอัดฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 21 กรกฎาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 7
NO LOT

กม.35

เครื่องอัดฟางก้อน FORT F21 100286
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก เครื่องม้วนฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 21 กรกฎาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 20
NO LOT

ONSITE

กม.35

เครื่องอัดฟางก้อน STAR THB2000 1159011
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก เครื่องอัดฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 21 กรกฎาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 14
NO LOT

ONSITE

กม.35

เครื่องอัดฟางก้อน STAR THB1010 1047745
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก เครื่องอัดฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 21 กรกฎาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 17
NO LOT

ONSITE

กม.35

เครื่องอัดฟางก้อน STAR MRB0810 1401855
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก เครื่องอัดฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 21 กรกฎาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 17
NO LOT

ONSITE

กม.35

เครื่องอัดฟางก้อน STAR THB2030 1191151
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก เครื่องอัดฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 21 กรกฎาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 3
NO LOT

กม.35

เครื่องอัดฟางก้อน STAR THB1010 1166129
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก เครื่องอัดฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 21 กรกฎาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 13
NO LOT

ONSITE

กม.35

เครื่องอัดฟางก้อน STAR THB3010 1012514
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก เครื่องอัดฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 21 กรกฎาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 14
NO LOT

ONSITE

กม.35

เครื่องอัดฟางก้อน STAR THB1050 1170854
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก เครื่องอัดฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 21 กรกฎาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 22
NO LOT

ONSITE

กม.35

เครื่องอัดฟางก้อน STAR THB2020 1072775
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก เครื่องอัดฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 21 กรกฎาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 29
NO LOT

กม.35

เครื่องอัดฟางก้อน STAR THB2050 2337349
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก เครื่องอัดฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 21 กรกฎาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 14
NO LOT

ONSITE

กม.35

เครื่องอัดฟางก้อน TAKAKITA RB-900DX 50740
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก เครื่องอัดฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 21 กรกฎาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 27
NO LOT

ONSITE

กม.35

เครื่องอัดฟางก้อน STAR THB1000 58420-00101
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก เครื่องอัดฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 21 กรกฎาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 10
NO LOT

กม.35

เครื่องอัดฟางก้อน STAR THB2030 1225582
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก เครื่องอัดฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 21 กรกฎาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 18
NO LOT

ONSITE

กม.35

เครื่องอัดฟางก้อน NEWHOLLAND 920 B131071
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก เครื่องอัดฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 21 กรกฎาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 19
NO LOT

ONSITE

กม.35

เครื่องอัดฟางก้อน NEWHOLLAND NR-351 192012
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก เครื่องอัดฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 21 กรกฎาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 24
NO LOT

กม.35

เครื่องอัดฟางก้อน STAR THB1030 1242973
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก เครื่องอัดฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 21 กรกฎาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 6
NO LOT

กม.35

เครื่องอัดฟางก้อน STAR THB1010 1167918
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก เครื่องอัดฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 21 กรกฎาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 12
NO LOT

ONSITE

กม.35

เครื่องอัดฟางก้อน STAR THB2000 1141302
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก เครื่องอัดฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 21 กรกฎาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 7
NO LOT

กม.35

เครื่องอัดฟางก้อน STAR THB1500 1079703
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก เครื่องอัดฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 21 กรกฎาคม 2565