ครั้งที่ #234 ประมูลวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2565
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า12,14-15 กุมภาพันธ์ 2565TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน14-19 กุมภาพันธ์ 2565TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 23 รายการ( 24-01-2022 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ยังไม่มี
ยังไม่มี
 

สินค้าทั้งหมด 23 รายการ

 • LOT # NO LOT
ประเภท : ปั๊มน้ำ
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
ไดโว่ดูดน้ำ จำนวน 6 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year :
 • กม.32
 • 0

 • LOT # NO LOT
ประเภท : ปั๊มน้ำ
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
ไดโว่ดูดน้ำ จำนวน 6 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year :
 • กม.32
 • 0

 • LOT # NO LOT
ประเภท : ตัวหนีบไม้
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
ตัวหนีบ จำนวน 1 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year :
 • กม.32
 • 0

 • LOT # NO LOT
ประเภท : ตัวหนีบไม้
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
ตัวหนีบ จำนวน 1 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year :
 • กม.32
 • 0

 • LOT # NO LOT
ประเภท : เครื่องทำน้ำอุ่น
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เครื่องทำน้ำร้อน จำนวน 1 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year :
 • กม.32
 • 0

 • LOT # NO LOT
ประเภท : ปั๊มลม
ยี่ห้อ : AIRMAN
รุ่น : PDS1255
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เครื่องปั๊มลม จำนวน 1 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year :
 • กม.32
 • 0

 • LOT # NO LOT
ประเภท : เครื่องเป่าลม
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เครื่องเป่าลม จำนวน 3 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year :
 • กม.32
 • 0

 • LOT # NO LOT
ประเภท : เครื่องเป่าลม
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เครื่องเป่าลม จำนวน 4 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year :
 • กม.32
 • 0

 • LOT # NO LOT
ประเภท : วิ๊นซ์
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
วินซ์ จำนวน 1 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year :
 • กม.32
 • 0

 • LOT # NO LOT
ประเภท : เครื่องตัด
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เครื่องตัดเหล็ก จำนวน 1 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year :
 • กม.32
 • 0

 • LOT # NO LOT
ประเภท : หัวเก๋ง
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
หัวเก๋งรถขุด จำนวน 4 หัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year :
 • กม.32
 • 0

 • LOT # NO LOT
ประเภท : หัวเก๋ง
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
หัวเก๋งรถขุด จำนวน 3 หัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year :
 • กม.32
 • 0

 • LOT # NO LOT
ประเภท : ปั๊มไฮดรอลิค
ยี่ห้อ : UCHIDA
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
ปั๊มไฮดรอลิค จำนวน 2 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year :
 • กม.32
 • 0

 • LOT # NO LOT
ประเภท : มอเตอร์ตัวเดิน
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
ตัวเดินรถขุด จำนวน 3 ลูก
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year :
 • กม.32
 • 0

 • LOT # NO LOT
ประเภท : หัวเก๋ง
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
หัวเก๋ง รถบรรทุก จำนวน 1 หัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year :
 • กม.32
 • 0

 • LOT # NO LOT
ประเภท : แป้นเทลเลอร์
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
แป้นเทรลเลอร์ จำนวน 1 อัน
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year :
 • กม.32
 • 0

 • LOT # NO LOT
ประเภท : แป้นเทลเลอร์
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
แป้นเทรลเลอร์ จำนวน 1 อัน
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year :
 • กม.32
 • 0

 • LOT # NO LOT
ประเภท : เกียร์
ยี่ห้อ : ISUZU
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เกียร์ สำหรับรถบรรทุก 1 ลูก
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year :
 • กม.32
 • 0

 • LOT # NO LOT
ประเภท : เกียร์
ยี่ห้อ : NISSAN
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เกียร์รถบรรทุก จำนวน 1 ลูก
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year :
 • กม.32
 • 0

 • LOT # NO LOT
ประเภท : เกียร์
ยี่ห้อ : SCANIA
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เกียร์รถบรรทุก จำนวน 1 ลูก
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year :
 • กม.32
 • 0