ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว

ครั้งที่ #212 ประมูลวันที่ 22-25 เมษายน 2563
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า20-21 เมษายน 2563TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน20-25 เมษายน 2563TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 447 รายการ( 03-04-2020 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลด E-Catalog
ยังไม่มี
 

สินค้าทั้งหมด 447 รายการ

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 25 เมษายน 2563 )
ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : GOURIKI
รุ่น : SC-900-D
S/NO. F102003-002 E/NO. C/NO.
รถบรรทุก
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 1

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 25 เมษายน 2563 )
ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. 5622 E/NO. C/NO.
รถบรรทุก
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 3

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 25 เมษายน 2563 )
ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : ATEX
รุ่น : XG250
S/NO. 198 E/NO. C/NO.
รถบรรทุก
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 1

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 25 เมษายน 2563 )
ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : KAWASHIMA
รุ่น : EC810H
S/NO. F102003-003 E/NO. C/NO.
รถบรรทุก
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 3

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 24 เมษายน 2563 )
ประเภท : เครื่องตัดหญ้า
ยี่ห้อ : MARAYAMA
รุ่น : MGC-S400
S/NO. 297 E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้า
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 4

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 23 เมษายน 2563 )
ประเภท : เครื่องตัดหญ้า
ยี่ห้อ : ISEKI
รุ่น : RK505
S/NO. 1531 E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้า
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 3

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 24 เมษายน 2563 )
ประเภท : เครื่องตัดหญ้า
ยี่ห้อ : AGRIP
รุ่น : SP850
S/NO. 4512 E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้า
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 5

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 24 เมษายน 2563 )
ประเภท : เครื่องตัดหญ้า
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. G932003-002 E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้า 1 กอง
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 12

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 23 เมษายน 2563 )
ประเภท : เครื่องตัดหญ้า
ยี่ห้อ : OREC
รุ่น : SP50
S/NO. HL07F04048 E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้า
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 6

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 23 เมษายน 2563 )
ประเภท : เครื่องตัดหญ้า
ยี่ห้อ : KIORITZ
รุ่น : AZ600
S/NO. 2938 E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้า
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 5

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 24 เมษายน 2563 )
ประเภท : เครื่องตัดหญ้า
ยี่ห้อ : ATEX
รุ่น : RK515
S/NO. 2285 E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้า
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 2

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 23 เมษายน 2563 )
ประเภท : เครื่องตัดหญ้า
ยี่ห้อ : YAMAHA
รุ่น : GM500B
S/NO. 2360 E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้า
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 5

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 23 เมษายน 2563 )
ประเภท : เครื่องตัดหญ้า
ยี่ห้อ : KUBOTA
รุ่น : GC701-D
S/NO. 11796 E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้า
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 7

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 23 เมษายน 2563 )
ประเภท : เครื่องตัดหญ้า
ยี่ห้อ : HONDA
รุ่น : AI
S/NO. KAI-1006237 E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้า
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 6

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 24 เมษายน 2563 )
ประเภท : เครื่องตัดหญ้า
ยี่ห้อ : AGRIP
รุ่น : RK505A
S/NO. 2101 E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้า
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 4

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 24 เมษายน 2563 )
ประเภท : เครื่องตัดหญ้า
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. G932003-001 E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้า 10 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 11

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 23 เมษายน 2563 )
ประเภท : เครื่องตัดหญ้า
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. 2142 E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้า
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 4

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 23 เมษายน 2563 )
ประเภท : เครื่องตัดหญ้า
ยี่ห้อ : KAWASAKI
รุ่น : SR500
S/NO. 80006 E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้า
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 4

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 23 เมษายน 2563 )
ประเภท : เครื่องตัดหญ้า
ยี่ห้อ : ASAHI
รุ่น : ***
S/NO. F102003-031 E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้า
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 4

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 23 เมษายน 2563 )
ประเภท : เครื่องตัดหญ้า
ยี่ห้อ : OREC
รุ่น : WM604A
S/NO. BL-95F00146 E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้า
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 6