ครั้งที่ #239 ประมูลวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2565
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า16,18,19 กรกฎาคม 2565TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน18-23 กรกฎาคม 2565TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 34 รายการ( 28-06-2022 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลด E-Catalog
ยังไม่มี
 

สินค้าทั้งหมด 34 รายการ

มุมมองที่ 1 | มุมมองที่ 2
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 15
NO LOT

กม.32

2561 รถลากของ ZOWELL XTA40 XTA171203
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก รถลากจูงไฟฟ้า แบบนั่งขับ (ไม่มีแบตเตอรี่)
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 7
NO LOT

กม.32

2561 รถลากของ ZOWELL XT12 XT171216
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก รถลากจูงไฟฟ้า แบบนั่งขับ (ไม่มีแบตเตอรี่)
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 23
NO LOT

กม.32

2561 รถลากของ ZOWELL XTA40 XTA180301
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก รถลากจูงไฟฟ้า แบบนั่งขับ (ไม่มีแบตเตอรี่)
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 31
NO LOT

กม.32

2017 รถลากของ TOYOTA 7CBT06 80565
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก รถลากจูงไฟฟ้า แบบยืนขับ
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 23
NO LOT

กม.32

2017 รถลากของ TOYOTA 7CBT06 80699
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก รถลากจูงไฟฟ้า แบบยืนขับ
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 26
NO LOT

ONSITE

กม.32

2007 รถปูยาง DYNAPAC F121-4W 634135
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก รถปูยาง
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) / ส่งออกไม่ได้ ไม่มีเอกสารในการจดทะเบียน ***
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 16
NO LOT

ONSITE

กม.32

ใบมีด NON *** 5492204-001
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก ใบมีด สำหรับรถแทรคเตอร์ จำนวน 1 ชุด
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 5
NO LOT

ONSITE

กม.32

หัวกระแทก SAG 680 A462106-003
รูปภาพจริง
เลือก หัวกระแทก (สีขาว) สำหรับรถขุด PC40, PC50 ขนาด 4-7 ตัน *ยังไม่เคยใช้งาน 1 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 6
NO LOT

ONSITE

กม.32

หัวกระแทก SAG SB1000 A462008-003
รูปภาพจริง
เลือก หัวกระแทก สำหรับรถขุด ขนาด 11 - 16 ตัน *ยังไม่เคยใช้งาน
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 11
NO LOT

ONSITE

กม.32

ริปเปอร์ NON *** 5492204-003
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก ริปเปอร์ สำหรับรถเกรด 140G จำนวน 1 ชุด
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 3
NO LOT

กม.32

รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก KOMATSU PC50UU ***
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก รถขุดเล็ก
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) / ส่งออกไม่ได้ ไม่มีเอกสารในการจดทะเบียน ***
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 8
NO LOT

ONSITE

กม.32

ปั๊มลม SCHMELZER V2065-300 A462204-001
รูปภาพจริง
เลือก เครื่องปั๊มลม 300 liters 3HP 230V 50HZ *ยังไม่เคยใช้งาน
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 9
NO LOT

ONSITE

กม.32

ปั๊มลม SCHMELZER M3080-300 A462204-004
รูปภาพจริง
เลือก เครื่องปั๊มลม 300 liters 7.5 HP 3 PHASE 380V 50HZ *ยังไม่เคยใช้งาน 1 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 6
NO LOT

ONSITE

กม.32

ปั๊มลม SCHMELZER S800x300-100 A462204-008
รูปภาพจริง
เลือก เครื่องปั๊มลม 100 liters 800W *ยังไม่เคยใช้งาน 1 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 6
NO LOT

ONSITE

กม.32

ปั๊มลม SCHMELZER S1200*3-300 A462204-010
รูปภาพจริง
เลือก เครื่องปั๊มลม 300 liters 1200W *ยังไม่เคยใช้งาน
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 14
NO LOT

กม.32

2561 เครื่องยก แบบมือโยก ZOWELL XPA20 XPA181006
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก แฮนด์ลิฟท์ไฟฟ้า (ไม่มีแบตเตอรี่)
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 4
NO LOT

กม.32

2561 เครื่องยก แบบมือโยก ZOWELL XTA20 XPA181007
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก แฮนด์ลิฟท์ไฟฟ้า (ไม่มีแบตเตอรี่)
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 2
NO LOT

กม.32

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง KIORITZ WET-044N ***
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 7
NO LOT

กม.32

2559 รถยกแบบไฟฟ้า NISSAN KU01F10-V300 R1G-14607
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก รถยกไฟฟ้า แบบยืนขับ ขนาด 1 ตัน เสาสูง 3 ม. (ไม่มีแบตเตอรี่)
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 42
NO LOT

กม.32

1985 รถยก NISSAN SSFDT2 0002
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก รถยกดีเซล เสาสูง 3 เมตร เกียร์ออโต้ ฟูฟี่ (รถวิ่งไม่ได้)
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) / ส่งออกไม่ได้ ไม่มีเอกสารในการจดทะเบียน ***