ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว

ครั้งที่ #224 ประมูลวันที่ 21-24 เมษายน 2564
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า19-20 เมษายน 2564TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน19-24 เมษายน 2564TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 257 รายการ( 17-04-2021 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลด E-Catalog
ดาวน์โหลดตารางประมูล
ประมูลวันที่ 21 เมษายน 2564    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0001-0223 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 22 เมษายน 2564    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0224-0521 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 23 เมษายน 2564    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0522-0895 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 24 เมษายน 2564    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0896-1235 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด

สินค้าทั้งหมด 257 รายการ

ONSITE
 • LOT # 0002A ( ประมูลวันที่ 21 เมษายน 2564 )
ประเภท : เกียร์
ยี่ห้อ : DAIKIN
รุ่น : ***
S/NO. E582104-003 E/NO. C/NO.
เกียร์โม่ DAIKIN NO.23 จำนวน 1 พาเลท
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 1017

ONSITE
 • LOT # 0002B ( ประมูลวันที่ 21 เมษายน 2564 )
ประเภท : เกียร์
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. E582104-004 E/NO. C/NO.
ชุดเกียร์ฝาก จำนวน 3 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 995

ONSITE
 • LOT # 0166 ( ประมูลวันที่ 21 เมษายน 2564 )
ประเภท : หัวเก๋ง
ยี่ห้อ : ISUZU
รุ่น : ***
S/NO. C881810-004 E/NO. C/NO.
หัวเก๋ง จำนวน 1 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 763

ONSITE
 • LOT # 0167 ( ประมูลวันที่ 21 เมษายน 2564 )
ประเภท : หัวเก๋ง
ยี่ห้อ : ISUZU
รุ่น : ***
S/NO. C881810-005 E/NO. C/NO.
หัวเก๋ง จำนวน 1 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 768

ONSITE
 • LOT # 0168 ( ประมูลวันที่ 21 เมษายน 2564 )
ประเภท : ปั๊มน้ำมัน
ยี่ห้อ : ISUZU
รุ่น : 6SD-1
S/NO. 106069-7070 E/NO. C/NO.
ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ISUZU 6SD1 6 สูบ จำนวน 1 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 811

ONSITE
 • LOT # 0168A ( ประมูลวันที่ 21 เมษายน 2564 )
ประเภท : อะไหล่
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. E582104-001 E/NO. C/NO.
ไดชาร์ทISUZU 2 ตัว+ไดร์สตาร์ทISUZU 2 ตัว+ ปั๊มน้ำ 24V 2 ตัว จำนวน 1 พาเลท
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 709

ONSITE
 • LOT # 0168B ( ประมูลวันที่ 21 เมษายน 2564 )
ประเภท : หม้อน้ำ
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. E582104-002 E/NO. C/NO.
หม้อน้ำ+แผงแอร์ จำนวน 1 พาเลท
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 713

ONSITE
 • LOT # 0174A ( ประมูลวันที่ 21 เมษายน 2564 )
ประเภท : ถังบรรจุน้ำมันหลังรถบรรทุก
ยี่ห้อ : FKC
รุ่น : SPC*3
S/NO. B04049 E/NO. C/NO.
แท็งก์น้ำมัน 300 ลิตร พร้อมหัวจ่าย จำนวน 1 ใบ
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 727

ONSITE
 • LOT # 0174B ( ประมูลวันที่ 21 เมษายน 2564 )
ประเภท : ถังบรรจุน้ำมันหลังรถบรรทุก
ยี่ห้อ : MK
รุ่น : CN13
S/NO. CN159C E/NO. C/NO.
แท็งก์น้ำมัน 300 ลิตร พร้อมหัวจ่าย จำนวน 1 ใบ
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 725

ONSITE
 • LOT # 0174C ( ประมูลวันที่ 21 เมษายน 2564 )
ประเภท : ถังน้ำมันเชื้อเพลิง
ยี่ห้อ : HOMELORRY
รุ่น : CLM-200T-P
S/NO. 82843 E/NO. C/NO.
ถังน้ำมัน ขนาด 2,000 ลิตร พร้อมหัวจ่าย จำนวน 1 ถัง
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 697

ONSITE
 • LOT # 0174D ( ประมูลวันที่ 21 เมษายน 2564 )
ประเภท : ถังน้ำมันเชื้อเพลิง
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. LS081D E/NO. C/NO.
ถังบรรจุน้ำมัน 885 ลิตร พร้อมหัวจ่าย จำนวน 1 ใบ
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 687

ONSITE
 • LOT # 0174E ( ประมูลวันที่ 21 เมษายน 2564 )
ประเภท : ถังน้ำมันเชื้อเพลิง
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. LA0142 E/NO. C/NO.
ถังบรรจุน้ำมัน 1000 ลิตร พร้อมหัวจ่าย จำนวน 1 ใบ
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 683

ONSITE
 • LOT # 0174F ( ประมูลวันที่ 21 เมษายน 2564 )
ประเภท : ถังบรรจุน้ำมันหลังรถบรรทุก
ยี่ห้อ : MK LORRY
รุ่น : KY23
S/NO. KY013D E/NO. C/NO.
ถังบรรจุน้ำมัน 2000 ลิตร พร้อมหัวจ่าย จำนวน 1 ถัง
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 673

ONSITE
 • LOT # 0174G ( ประมูลวันที่ 21 เมษายน 2564 )
ประเภท : ถังบรรจุน้ำ
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : SPS-2000
S/NO. H711906-001 E/NO. C/NO.
ถังน้ำไฟเบอร์ ขนาด 2000 ลิตร จำนวน 1 ใบ
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 658

ONSITE
 • LOT # 0174H ( ประมูลวันที่ 21 เมษายน 2564 )
ประเภท : ถังบรรจุน้ำมันหลังรถบรรทุก
ยี่ห้อ : FUKUCHI
รุ่น : SPC-31
S/NO. N01296 E/NO. C/NO.
แท็งก์น้ำมัน 3000 ลิตร จำนวน 1 ใบ
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 642

ONSITE
 • LOT # 0193A ( ประมูลวันที่ 21 เมษายน 2564 )
ประเภท : กระบะสไลด์
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. 60820-00032 E/NO. C/NO.
กะบะสไลด์ (พร้อมอุปกรณ์) จำนวน 1 ชิ้น
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 548

ONSITE
 • LOT # 0207A ( ประมูลวันที่ 21 เมษายน 2564 )
ประเภท : เครนติดหลังรถบรรทุก
ยี่ห้อ : HIAB
รุ่น : 175
S/NO. 175977 E/NO. C/NO.
เครนติดหลังรถบรรทุก 1 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : 1997
 • กม.32
 • 504

UNUSED
ONSITE
 • LOT # 0224 ( ประมูลวันที่ 22 เมษายน 2564 )
ประเภท : กรงขังสัตว์
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. I222103-008 E/NO. C/NO.
กรง ชำรุด L8 *ยังไม่เคยใช้งาน 8 ชิ้น
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 528

UNUSED
ONSITE
 • LOT # 0225 ( ประมูลวันที่ 22 เมษายน 2564 )
ประเภท : เตียง
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. I222103-018 E/NO. C/NO.
เตียงนอนไม้ 2 ชั้น มีตำหนิพื้นเตียง ใช้งานได้ L4 *ยังไม่เคยใช้งาน 1 ชุด
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 506

UNUSED
ONSITE
 • LOT # 0226 ( ประมูลวันที่ 22 เมษายน 2564 )
ประเภท : โต๊ะ
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. I222103-015 E/NO. C/NO.
โต๊ะและเก้าอี้ ชำรุด,ไม่มีเสา L16 *ยังไม่เคยใช้งาน 2 ชุด
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 495