ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว

ครั้งที่ #209 ประมูลวันที่ 15-18 มกราคม 2563
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า13-14 มกราคม 2563TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน13-18 มกราคม 2563TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 62 รายการ( 16-12-2019 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ยังไม่มี
ยังไม่มี
 

สินค้าทั้งหมด 62 รายการ

ประเภท : รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
ยี่ห้อ : YANMAR
รุ่น : PKA600A
S/NO. 610643 E/NO. C/NO.
เครื่องสีข้าว จำนวน 1 เครื่อง
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 7

ประเภท : รถเกี่ยวข้าว
ยี่ห้อ : ISEKI
รุ่น : FRONTIER 85
S/NO. *** E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) / ส่งออกไม่ได้ ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 0

ประเภท : บุ้งกี๋
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : PC30
S/NO. *** E/NO. C/NO.
บุ้งกี๋ สำหรับรถขุด PC30 จำนวน 1 ลูก
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 0

ประเภท : เครื่องยนต์เรือ
ยี่ห้อ : NISSAN
รุ่น : V4-140
S/NO. *** E/NO. V4-140-00157 C/NO.
เครื่องยนต์เรือ จำนวน 1 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 21

ประเภท : เครื่องยนต์เรือ
ยี่ห้อ : NISSAN
รุ่น : V4-140
S/NO. *** E/NO. V4-140-00496 C/NO.
เครื่องยนต์เรือ จำนวน 1 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 26

ประเภท : รถบรรทุกล้อยาง
ยี่ห้อ : CHIKUSUI
รุ่น : GA-111
S/NO. 8540583 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกล้อยาง
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) / ส่งออกไม่ได้ ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 7

ประเภท : ถังเทคอนกรีต
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เครื่องผสมปูนซีเมนต์
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 0

ประเภท : ท่อ/สาย
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
สายจี้ปูน จำนวน 10 เส้น
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 4

ประเภท : ท่อ/สาย
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
สายจี้ปูน จำนวน 9 เส้น
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 4

ประเภท : ท่อ/สาย
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
สายจี้ปูน จำนวน 5 เส้น
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 4

ประเภท : ท่อ/สาย
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
สายจี้ปูน จำนวน 10 เส้น
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 4

ประเภท : ท่อ/สาย
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
สายจี้ปูน จำนวน 10 เส้น
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 4

ประเภท : ท่อ/สาย
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
สายจี้ปูน จำนวน 10 เส้น
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 4

ประเภท : เครื่องขัดพื้นคอนกรีต
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เครื่องขัดพื้นปูน 1 เครื่อง
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 0

ประเภท : เครื่องตบดิน แบบกระโดด
ยี่ห้อ : MIKASA
รุ่น : MT-50W
S/NO. D3379 E/NO. C/NO.
เครื่องตบดิน จำนวน 1 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 4

ประเภท : รถขุดตีนตะขาบขนาดใหญ่
ยี่ห้อ : KOMATSU
รุ่น : PC128UU-1
S/NO. PC128-1651 E/NO. 4D95L-182851 C/NO.
รถขุด
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) / ค่าเอกสารใบอนุญาตส่งออก กรณีเอกสารเป็น ใบแจ้งจำหน่าย ค่าบริการ 1,000 บาท ต่อคัน ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 28

ประเภท : สายลม
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
สายลมแรงดันสูง จำนวน 9 เส้น
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 4

ประเภท : สายลม
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
สายลมแรงดันสูง จำนวน 6 เส้น
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 4

ประเภท : คอมเพรสเซอร์
ยี่ห้อ : ATML
รุ่น : 20-E232
S/NO. *** E/NO. C/NO.
คอมเพรสเซอร์แอร์ จำนวน 1 เครื่อง
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 4

ประเภท : คอมเพรสเซอร์
ยี่ห้อ : ATML
รุ่น : 20-E232
S/NO. *** E/NO. C/NO.
คอมเพรสเซอร์แอร์ จำนวน 1 เครื่อง
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 4