ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว

ครั้งที่ #207 ประมูลวันที่ 13-17พฤศจิกายน 2562
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า11-12 พฤศจิกายน 2562TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน11-17พฤศจิกายน 2562TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 140 รายการ( 22-10-2019 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลดโบรชัว
ยังไม่มี
 

สินค้าทั้งหมด 140 รายการ

UNUSED
ประเภท : หัวกระแทก
ยี่ห้อ : SAG
รุ่น : TRB750
S/NO. *** E/NO. C/NO.
หัวกระแทก *ยังไม่เคยใช้งาน 1 ชิ้น
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 0

ประเภท : บุ้งกี๋
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. SECZ21366 E/NO. C/NO.
บุ้งกี๋แบบหนีบ ขนาด 42 นิ้ว สำหรับCAT325
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 23

ประเภท : บุ้งกี๋
ยี่ห้อ : KOBELCO
รุ่น : SK-220
S/NO. *** E/NO. C/NO.
บุ้งกี๋ สำหรับรถขุด KOBELCO SK-220 จำนวน1 ลูก
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 0

UNUSED
ประเภท : เข็มสำหรับหัวกระแทกคอนกรีต
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : 126*1000
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เข็มเจาะ *ยังไม่เคยใช้งาน 2 ตัว
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 1

UNUSED
ประเภท : เข็มสำหรับหัวกระแทกคอนกรีต
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : 75*720
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เข็มเจาะ *ยังไม่เคยใช้งาน 2 ตัว
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 1

UNUSED
ประเภท : เข็มสำหรับหัวกระแทกคอนกรีต
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : 135*1200
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เข็มเจาะ *ยังไม่เคยใช้งาน 2 ตัว
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 1

UNUSED
ประเภท : เข็มสำหรับหัวกระแทกคอนกรีต
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : 90*800
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เข็มเจาะ *ยังไม่เคยใช้งาน 2 ตัว
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 1

UNUSED
ประเภท : เข็มสำหรับหัวกระแทกคอนกรีต
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : 52*520
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เข็มเจาะ *ยังไม่เคยใช้งาน 2 ตัว
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 1

UNUSED
ประเภท : เข็มสำหรับหัวกระแทกคอนกรีต
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : 90*800
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เข็มเจาะ *ยังไม่เคยใช้งาน 2 ตัว
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 1

UNUSED
ประเภท : เข็มสำหรับหัวกระแทกคอนกรีต
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : 52*520
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เข็มเจาะ *ยังไม่เคยใช้งาน 2 ตัว
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 1

UNUSED
ประเภท : เข็มสำหรับหัวกระแทกคอนกรีต
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : 96*930
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เข็มเจาะ *ยังไม่เคยใช้งาน 2 ตัว
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 1

UNUSED
ประเภท : เข็มสำหรับหัวกระแทกคอนกรีต
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : 75*720
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เข็มเจาะ *ยังไม่เคยใช้งาน 2 ตัว
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 1

UNUSED
ประเภท : งา
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : 3T1800
S/NO. *** E/NO. C/NO.
ปอกงารถยก *ยังไม่เคยใช้งาน
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 0

UNUSED
ประเภท : งา
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : 3T2000
S/NO. *** E/NO. C/NO.
ปอกงารถยก *ยังไม่เคยใช้งาน
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 0

UNUSED
ประเภท : ปั๊มลม
ยี่ห้อ : MZB
รุ่น : M3065-300
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เครื่องปั๊มลม *ยังไม่เคยใช้งาน
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 0

UNUSED
ประเภท : ปั๊มลม
ยี่ห้อ : MZB
รุ่น : M3065-300
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เครื่องปั๊มลม *ยังไม่เคยใช้งาน
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 0

UNUSED
ประเภท : ปั๊มลม
ยี่ห้อ : ASHITA
รุ่น : W2090-300
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เครื่องปั๊มลม *ยังไม่เคยใช้งาน 1 ตัว
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 0

UNUSED
ประเภท : ปั๊มลม
ยี่ห้อ : ASHITA
รุ่น : W3065-200
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เครื่องปั๊มลม *ยังไม่เคยใช้งาน
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 0

UNUSED
ประเภท : ปั๊มลม
ยี่ห้อ : MZB
รุ่น : M3090-300
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เครื่องปั๊มลม *ยังไม่เคยใช้งาน
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 0

UNUSED
ประเภท : ปั๊มลม
ยี่ห้อ : ASHITA
รุ่น : W2090-300
S/NO. *** E/NO. C/NO.
เครื่องปั๊มลม *ยังไม่เคยใช้งาน 1 ตัว
***สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 0