lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#F0815 ครั้งที่ #F168 วันที่ประมูล 13-16 มีนาคม 2562 ( กม.35 )

ประเภท : เครื่องจักรการเกษตร / รถฉีดพ่นยา

ยี่ห้อ : SHOSHIN

รุ่น : 3S-B02D

S/NO : 391655

E/NO :

C/NO :

รถฉีดพ่นยาฆ่าแมลง

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 125
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 235,400
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สภาพเครื่องจักร-จากภายนอก
   ด้านหน้า ดี
   ด้านขวา ดี
   ด้านหลัง ดี
   ด้านซ้าย ดี
   ด้านบน ดี
สภาพเครื่องยนต์
   เครื่องยนต์ พอใช้
หมายเหตุ
   หมายเหตุ พอใช้
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • F0813
  LOT #F0813
  รถฉีดพ่นยา
  SHOSHIN
 • F0814
  LOT #F0814
  รถฉีดพ่นยา
  SHOSHIN
 • F0811
  LOT #F0811
  รถฉีดพ่นยา
  SHOSHIN
 • F0810
  LOT #F0810
  รถฉีดพ่นยา
  KYORITSU
 • F0812
  LOT #F0812
  รถฉีดพ่นยา
  KUBOTA
 • F0816
  LOT #F0816
  รถฉีดพ่นยา
  SHOSHIN
 • F0817
  LOT #F0817
  รถฉีดพ่นยา
  SHOSHIN
 • F0818
  LOT #F0818
  รถฉีดพ่นยา
  SHOSHIN
 • F0819
  LOT #F0819
  รถฉีดพ่นยา
  SHOSHIN
 • F0820
  LOT #F0820
  รถฉีดพ่นยา
  TORO