#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 3800657


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 214,445
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สภาพเครื่องจักร-จากภายนอก
   ด้านหน้า ดี
   ด้านขวา ดี
   ด้านหลัง ดี
   ด้านซ้าย ดี
   ด้านบน ดี
ระบบ
   ระบบ ระบบเครื่องยนต์
   ระบบเครื่องยนต์ / ไฟฟ้า ดี
   ยกได้สูง โปรดระบุ 10.4 เมตร
หมายเหตุ
   หมายเหตุ ดี
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1075
  LOT #1075
  รถกระเช้า
  HAULOTTE
 • 1076
  LOT #1076
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1077
  LOT #1077
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1078
  LOT #1078
  รถกระเช้า
  KIORITZ
 • 1079
  LOT #1079
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 1080
  LOT #1080
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 1082
  LOT #1082
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 1083
  LOT #1083
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 1084
  LOT #1084
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1085
  LOT #1085
  รถกระเช้า
  JLG
 • 1086
  LOT #1086
  รถกระเช้า
  SKYJACK
 • 1087
  LOT #1087
  รถกระเช้า
  SNORKEL
 • 1088
  LOT #1088
  รถกระเช้า
  GENIE
 • 1089
  LOT #1089
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • 1090
  LOT #1090
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • 1091
  LOT #1091
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • 1092
  LOT #1092
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • 1093
  LOT #1093
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • 1094
  LOT #1094
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • 1095
  LOT #1095
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • 1096
  LOT #1096
  รถกระเช้า
  NO BRAND
 • 1097
  LOT #1097
  รถกระเช้า
  SANWA
 • 1098
  LOT #1098
  รถกระเช้า
  JLG