lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#1200 ครั้งที่ #208 วันที่ประมูล 14 ธันวาคม 2562 ( กม.32 )

รถยก
รถยก
CATERPILLAR
VC60D
*3FC02130*
P179TG-012801
รถยกดีเซล ขนาด 3 ตัน เสาสูง 4 เมตร

*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) / ค่าเอกสารใบอนุญาตส่งออก กรณีเอกสารเป็น ใบแจ้งจำหน่าย ค่าบริการ 1,000 บาท ต่อคัน ***

 • YEAR : -
 • กม.32
 • 116
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT 7 % 14,000
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 214,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 224,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.32 ลานประมูล กม.32 (สินค้าชำระอากรนำเข้าประเทศไทยแล้ว)
เบรก
   สภาพการใช้งานเบรคมือ(เบรคจอด) ดี
ระบบการทำงาน
   เสารางยก ดี
   โซ่-ลูกปืน ดี
   สภาพของงา ดี
สภาพที่นั่งคนขับ
   หัวเก๋ง หลังคา
   แผงมอนิเตอร์ ควรซ่อม
   การทำงานของมิเตอร์วัดชั่วโมง ควรซ่อม
   การทำงานของมิเตอร์วัดตัวอื่นๆ ควรซ่อม
   เบาะนั่งคนขับ ชำรุด
สภาพโดยรวมจากภายนอก
   สภาพโดยรวม-ด้านหน้า พอใช้
   สภาพโดยรวม-ด้านหลัง พอใช้
   สภาพโดยรวม-ด้านขวา พอใช้
   สภาพโดยรวม-ด้านซ้าย พอใช้
   สภาพโดยรวม-ด้านบน พอใช้
สภาพช่วงล่าง
   สภาพยางล้อ-ซ้ายหลัง ควรเปลี่ยน
   สภาพยางล้อ-ซ้ายหน้า ควรเปลี่ยน
   สภาพยางล้อ-ขวาหลัง ควรเปลี่ยน
   สภาพยางล้อ-ขวาหน้า ควรเปลี่ยน
ระบบไฟฟ้า
   ระบบไฟส่องสว่าง ควรซ่อม
   สภาพแบตเตอรี่ ควรเปลี่ยน
สภาพเครื่องยนต์
   ไม่มีน้ำมันรั่วไหล ควรซ่อม
   เสียงเครื่องตอนสตาร์ท ดี
   ควันที่ปล่อยออกมาตอนสตาร์ทเครื่อง ดี
   ขี้เขม่าที่ปล่อยออกมาตอนสตาร์ทเครื่อง ดี
   สภาพของปั๊มน้ำไม่มีการรั่วไหล ดี
   ไม่มีน้ำรั่วจากหม้อน้ำ ดี
สภาพกระบอกไฮโดรลิค
   ระบบยก/ไม่มีน้ำมันรั่วจากกระบอกไฮโดรลิค พอใช้
   ระบบคว่ำ-หงาย/ไม่มีน้ำมันรั่วจากกระบอกไฮโดรลิค พอใช้
   ระบบเลี้ยว/ไม่มีน้ำมันรั่วจากกระบอกไฮโดรลิค พอใช้
ระบบไฮโดรลิค
   ไม่มีรอยรั่วจาก วาล์ว(ลิ้น),สายยางหรือท่อไฮโดรลิค พอใช้
   สภาพมอเตอร์และปั๊มไฮโดรลิค ดี
   น้ำมันไฮโดรลิค พอใช้
   สภาพการใช้งานคันควบคุม พอใช้
หมายเหตุ
   หมายเหตุ พอใช้
   เสาสูง 4 ม.
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1202
  LOT #1202
  รถยก
  TAILIFT
 • 1194
  LOT #1194
  รถยก
  TAILIFT
 • 1187
  LOT #1187
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1201
  LOT #1201
  รถยก
  TAILIFT
 • 1208
  LOT #1208
  รถยก
  SUMITOMO
 • 1199
  LOT #1199
  รถยก
  TOYOTA
 • 1179
  LOT #1179
  รถยก
  TOYOTA
 • 1180
  LOT #1180
  รถยก
  TAILIFT
 • 1181
  LOT #1181
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1182
  LOT #1182
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1183
  LOT #1183
  รถยก
  TAILIFT
 • 1184
  LOT #1184
  รถยก
  TAILIFT
 • 1185
  LOT #1185
  รถยก
  TOYOTA
 • 1186
  LOT #1186
  รถยก
  TOYOTA
 • 1188
  LOT #1188
  รถยก
  SUMITOMO
 • 1189
  LOT #1189
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1190
  LOT #1190
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1191
  LOT #1191
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1192
  LOT #1192
  รถยก
  TAILIFT
 • 1193
  LOT #1193
  รถยก
  TAILIFT
 • 1195
  LOT #1195
  รถยก
  TAILIFT
 • 1196
  LOT #1196
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1197
  LOT #1197
  รถยก
  TAILIFT
 • 1198
  LOT #1198
  รถยก
  TOYOTA
 • 1203
  LOT #1203
  รถยก
  TAILIFT
 • 1204
  LOT #1204
  รถยก
  TAILIFT
 • 1205
  LOT #1205
  รถยก
  TOYOTA
 • 1206
  LOT #1206
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1207
  LOT #1207
  รถยก
  TAILIFT
 • 1209
  LOT #1209
  รถยก
  TAILIFT
 • 1210
  LOT #1210
  รถยก
  TAILIFT
 • 1211
  LOT #1211
  รถยก
  SUMITOMO