lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#1392 ครั้งที่ #F176 วันที่ประมูล 16 พฤศจิกายน 2562 ( กม.35 )

เครื่องจักรการเกษตร
รถตัดหญ้า
SATO
SRM850VH
20997
รถตัดหญ้า

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 162
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 10% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 20,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 220,000
VAT 7 % 15,400
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 235,400
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 246,100
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สภาพเครื่องจักร-จากภายนอก
   ด้านหน้า ดี
   ด้านขวา ดี
   ด้านหลัง ดี
   ด้านซ้าย ดี
   ด้านบน พอใช้
สภาพเครื่องยนต์
   จุดรั่วซึมของเครื่องยนต์ ดี
   ควันจากท่อไอเสีย ดี
   สภาพของปั๊มน้ำ(รอยรั่วซึม) ควรซ่อม ไม่มีปั้มน้ำ
   สภาพของหม้อน้ำ(รอยรั่วซึม) ควรซ่อม ระบายความร้อนด้วยอากาศ
หมายเหตุ
   หมายเหตุ ดี
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1378
  LOT #1378
  รถตัดหญ้า
  BARONESS
 • 1379
  LOT #1379
  รถตัดหญ้า
  CHIKUSUI
 • 1380
  LOT #1380
  รถตัดหญ้า
  CHIKUSUI
 • 1381
  LOT #1381
  รถตัดหญ้า
  CHIKUSUI
 • 1382
  LOT #1382
  รถตัดหญ้า
  KOHLER
 • 1383
  LOT #1383
  รถตัดหญ้า
  KOIRITZ
 • 1384
  LOT #1384
  รถตัดหญ้า
  KOIRITZ
 • 1385
  LOT #1385
  รถตัดหญ้า
  OREC
 • 1386
  LOT #1386
  รถตัดหญ้า
  OREC
 • 1387
  LOT #1387
  รถตัดหญ้า
  OREC
 • 1388
  LOT #1388
  รถตัดหญ้า
  OREC
 • 1389
  LOT #1389
  รถตัดหญ้า
  OREC
 • 1390
  LOT #1390
  รถตัดหญ้า
  SATO
 • 1391
  LOT #1391
  รถตัดหญ้า
  SATO
 • 1393
  LOT #1393
  รถตัดหญ้า
  SATO
 • 1394
  LOT #1394
  รถตัดหญ้า
  TORO
 • 1395
  LOT #1395
  รถตัดหญ้า
  TSUCHIYA
 • 1396
  LOT #1396
  รถตัดหญ้า
  TUCHIYA
 • 1397
  LOT #1397
  รถตัดหญ้า
  TUCHIYA
 • 1398
  LOT #1398
  รถตัดหญ้า
  TUCHIYA
 • 1399
  LOT #1399
  รถตัดหญ้า
  TUCHIYA