หมวดสินค้า

ครั้งที่ #F167 ประมูลวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2562
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า11-12 กุมภาพันธ์ 2562TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน11-16 กุมภาพันธ์ 2562TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 1,104 รายการ( 16-02-2019 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลดโบรชัว
ดาวน์โหลดตารางประมูล
ประมูลวันที่ 13 กุมพาพันธ์ 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : F0001-F0283 TIME : 12.30
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 14 กุมพาพันธ์ 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : F0284-F0535 TIME : 12.30
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 15 กุมพาพันธ์ 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : F0536-F0776 TIME : 10.30
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 16 กุมพาพันธ์ 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : F0777-F1064 TIME : 11.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
 

สินค้าทั้งหมด 1104 รายการ

ตรวจสภาพแล้ว
TOYOTA - BATTERY FORKLIFT - 5FBRJ10
S/NO. 5FBRJ10-10426 E/NO. C/NO.
รถยกไฟฟ้า ขนาด 1 ตัน เสาสูง 3 เมตร
***EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 128

ตรวจสภาพแล้ว
TOYOTA - BATTERY FORKLIFT - 6FBR10
S/NO. 6FBR10-30356 E/NO. C/NO.
รถยกไฟฟ้า ขนาด 1 ตัน เสาสูง 3 เมตร
***EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 112

ตรวจสภาพแล้ว
TOYOTA - BATTERY FORKLIFT - 6FBRJ10
S/NO. 10129 E/NO. C/NO.
รถยกไฟฟ้า ขนาด 1 ตัน เสาสูง 3 เมตร
***EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 112

ตรวจสภาพแล้ว
TOYOTA - BATTERY FORKLIFT - 6FBRJ13
S/NO. 6FBRJ13-30025 E/NO. C/NO.
รถยกไฟฟ้า ขนาด 1.3 ตัน เสาสูง 3 เมตร
***EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 96

ตรวจสภาพแล้ว
TOYOTA - BATTERY FORKLIFT - 7FBR14
S/NO. 7FBR14-10259 E/NO. C/NO.
รถยกไฟฟ้า ขนาด 1.4 ตัน เสาสูง 3 เมตร
***EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 131

ตรวจสภาพแล้ว
TOYOTA - BATTERY FORKLIFT - 7FBR15
S/NO. 7FBR15-15419 E/NO. C/NO.
รถยกไฟฟ้า ขนาด 1.5 ตัน เสาสูง 5 เมตร
***EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 138

ตรวจสภาพแล้ว
TOYOTA - BATTERY FORKLIFT - 7FBR15
S/NO. 7FBR15-17408 E/NO. C/NO.
รถยกไฟฟ้า ขนาด 1.5 ตัน เสาสูง 4.5 เมตร
***EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 115

ตรวจสภาพแล้ว
TOYOTA - BATTERY FORKLIFT - 7FBR15
S/NO. 7FBR15-28185 E/NO. C/NO.
รถยกไฟฟ้า ขนาด 1.5 ตัน เสาสูง 4.5 เมตร
***EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 155

ตรวจสภาพแล้ว
TOYOTA - BATTERY FORKLIFT - 7FBRS15
S/NO. 7FBRS15-12712 E/NO. C/NO.
รถยกไฟฟ้า ขนาด 1.5 ตัน เสาสูง 4 เมตร
***EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 78

ตรวจสภาพแล้ว
SUMITOMO - BATTERY FORKLIFT - 62-FBR20SE
S/NO. R2B-01759 E/NO. C/NO.
รถยกไฟฟ้า 2 ตัน เสาสูง 3 เมตร
***EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 103

ตรวจสภาพแล้ว
TOYOTA - BATTERY FORKLIFT - 7FBP10
S/NO. 7FBP10-10177 E/NO. C/NO.
รถยกไฟฟ้า ขนาด 1 ตัน เสาสูง 3 เมตร
***EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 138

ตรวจสภาพแล้ว
KOMATSU - BATTERY FORKLIFT - FB15-12
S/NO. M236-847222 E/NO. C/NO.
รถยกไฟฟ้า 1.5 ตัน เสาสูง 4 เมตร
***EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 150

ตรวจสภาพแล้ว
KOMATSU - BATTERY FORKLIFT - FB15RS-12
S/NO. 90484 E/NO. C/NO.
รถยกไฟฟ้า ขนาด 1.5 ตัน เสาสูง 3.5 เมตร
***EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 85

ตรวจสภาพแล้ว
TOYOTA - BATTERY FORKLIFT - 6FB15
S/NO. 6FB18-21760 E/NO. C/NO.
รถยกไฟฟ้า ขนาด 1.5 ตัน เสาสูง 4 เมตร
***EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 178

ตรวจสภาพแล้ว
TOYOTA - BATTERY FORKLIFT - 7FBH15
S/NO. 7FB18-14273 E/NO. C/NO.
รถยกไฟฟ้า ขนาด 1.5 ตัน เสาสูง 3 เมตร
***EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 131

ตรวจสภาพแล้ว
TOYOTA - BATTERY FORKLIFT - 7FBL15
S/NO. 7FBL18-20357 E/NO. C/NO.
รถยกไฟฟ้า ขนาด 1.5 ตัน เสาสูง 3 เมตร
***EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 168

ตรวจสภาพแล้ว
TOYOTA - FORK LIFT - 6FGL15
S/NO. 6FGL18-18291 E/NO. 5K*1291010 C/NO.
รถยกเบนซิน ขนาด 1.5 ตันเสาสูง 3 เมตร
***EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 156

ตรวจสภาพแล้ว
TOYOTA - FORK LIFT - 4FGL15
S/NO. FGL18-15308 E/NO. 4P-0070709 C/NO.
รถยกเบนซิน ขนาด 1.5 ตันเสาสูง 3 เมตร
***EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 151

ตรวจสภาพแล้ว
TOYOTA - FORK LIFT - 2FG15
S/NO. 2FG15-17471 E/NO. 3P 507765 C/NO.
รถยกเบนซิน 1.5 ตัน เสาสูง 3 เมตร ไม่มีงายก
***EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 83

ตรวจสภาพแล้ว
TOYOTA - FORK LIFT - 02-8FG15
S/NO. 8FG18-12761 E/NO. 4Y*2282259 C/NO.
รถยกเบนซิน ขนาด 1.5 ตัน เสาสูง 3 เมตร
***EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY ***

 • Year : -
 • KM.35
 • 179