ประมูลวันที่ 13 มีนาคม 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0001-0130 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 14 มีนาคม 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0131-0327 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 15 มีนาคม 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0328-0384 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 16 มีนาคม 2562   ( ดูรายการที่จะประมูล )
วงที่ : #1 LOT : 0385-0503 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
  ค่าขนส่งสินค้าUnused

สินค้าทั้งหมด - รายการ