งานประมูล ธันวาคม 2566

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น
 
งานประมูล เดือนกรกฎาคม 25672024-06-24 13:06:03
 
งานประมูล เดือนมิถุนายน 25672024-05-27 09:05:44
 
งานประมูล เดือนพฤษภาคม 25672024-05-04 12:05:42
 
งานประมูล เดือนเมษายน 25672024-04-04 13:04:13
 
งานประมูล เดือนมีนาคม 25672024-02-29 13:02:26
 
งานประมูล เดือนกุมภาพันธ์ 25672024-01-30 14:01:53
 
งานประมูล เดือนมกราคม 25672024-01-04 09:01:34
 
งานประมูล ธันวาคม 25662023-11-29 16:11:58
 
งานประมูล พฤศจิกายน 25662023-11-20 09:11:22
 
งานประมูล ตุลาคม 25662023-09-18 15:09:37
 
งานประมูล กันยายน 25662023-08-21 16:08:04
 
งานประมูล สิงหาคม 25662023-07-18 10:07:32
 
งานประมูล กรกฎาคม 25662023-07-03 09:07:53
 
งานประมูล มิถุนายน 25662023-05-23 11:05:06
 
งานประมูล พฤษภาคม 25662023-04-25 09:04:41
 
งานประมูล เมษายน 25662023-03-20 15:03:13
 
งานประมูล มีนาคม 25662023-03-02 13:03:02
 
งานประมูล กุมภาพันธ์ 25662023-01-17 08:01:37
 
งานประมูล เดือนมกราคม 25662022-12-18 10:12:46
 
งานประมูล เดือนธันวาคม 25652022-11-21 14:11:30
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้ากลุ่มบริษัท2022-10-28 16:10:38
 
งานประมูล เดือนพฤจิกายน 25652022-10-25 10:10:55
 
งานประมูล เดือนตุลาคม 25652022-09-27 16:09:37
 
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลผู้เข้ามาภายในพื้นที่ของบริษัท2022-09-15 14:09:15
 
งานประมูล เดือนกันยายน 25652022-08-22 14:08:39
 
งานประมูล เดือนสิงหาคม 25652022-07-26 08:07:27
 
งานประมูล เดือนกรกฎาคม 25652022-06-21 09:06:36
 
งานประมูล เดือนมิถุนายน 25652022-05-24 16:05:26
 
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผู้เข้ามาในพื้นที่2022-05-19 09:05:14
 
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลผู้สมัครงาน2022-05-17 12:05:33
 
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน2022-05-17 12:05:59
 
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลการเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-192022-05-16 14:05:54
 
แบบฟอร์มการขอความยินยอมการบันทึกภาพ2022-05-12 13:05:12
 
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลการใช้คุกกี้ บริษัท เจเอสเอสอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด2022-05-11 15:05:57
 
Privacy Notice สำหรับกิจกรรม walk-in ที่มีการถ่ายภาพภายในงาน บริษัท เจเอสเอสอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด2022-05-11 15:05:12
 
การจัดกิจกรรมพิเศษ (Campaign) บริษัท เจเอสเอสอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด2022-05-11 15:05:50
 
Privacy Notice สำหรับกิจกรรมที่มีการลงทะเบียน และมีการถ่ายภาพในงาน บริษัท เจเอสเอสอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด2022-05-11 15:05:36
 
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลคู่ค้า บริษัท เจเอสเอสอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด2022-05-11 11:05:53
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน บริษัท เจเอสเอสอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด2022-05-10 16:05:56
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวกรรมการและผู้บริหาร บริษัท เจเอสเอสอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด2022-05-10 16:05:19
 
งานประมูล เดือนพฤษภาคม 25652022-04-25 13:04:50
 
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคู่ค้า2022-04-19 09:04:08
 
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ของบุคลากรภายใต้การดูแลของฝ่ายบุคคล2022-04-19 09:04:20
 
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นและกรรมการ2022-04-02 15:04:23
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน2022-04-02 15:04:03
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวกรรมการและผู้บริหาร2022-04-02 15:04:12
 
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก2022-04-02 15:04:02
 
การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้า2022-04-02 14:04:06
 
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลการใช้คุกกี้2022-04-02 14:04:41
 
การจัดกิจกรรมพิเศษ (Campaign)2022-04-02 14:04:25