#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 2532635
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 210,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0674
  LOT #0674
  เครื่องตัด
  NO BRAND
 • 0675
  LOT #0675
  เครื่องตัด
  NANTSUNE
 • 0678
  LOT #0678
  เครื่องตัด
  NO BRAND
 • 0679
  LOT #0679
  เครื่องตัด
  NO BRAND
 • 0680
  LOT #0680
  เครื่องตัด
  OSAKA
 • 0681
  LOT #0681
  เครื่องตัด
  SAFAN