#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 2516767
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 210,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1700
  LOT #1700
  เครื่องตัดหญ้า
  NO BRAND
 • 1701
  LOT #1701
  เครื่องตัดหญ้า
  NO BRAND
 • 1702
  LOT #1702
  เครื่องตัดหญ้า
  NO BRAND
 • 1702A
  LOT #1702A
  เครื่องตัดหญ้า
  KUBOTA
 • 1703
  LOT #1703
  เครื่องตัดหญ้า
  NO BRAND
 • 1703A
  LOT #1703A
  เครื่องตัดหญ้า
  NO BRAND
 • 1704
  LOT #1704
  เครื่องตัดหญ้า
  NO BRAND
 • 1705
  LOT #1705
  เครื่องตัดหญ้า
  KUBOTA
 • 1706
  LOT #1706
  เครื่องตัดหญ้า
  KYOUEI
 • 1707
  LOT #1707
  เครื่องตัดหญ้า
  MAKITA
 • 1708
  LOT #1708
  เครื่องตัดหญ้า
  OREC
 • 1709
  LOT #1709
  เครื่องตัดหญ้า
  NO BRAND
 • 1710
  LOT #1710
  เครื่องตัดหญ้า
  NO BRAND