lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0478 ครั้งที่ #F190 วันที่ประมูล 21 มกราคม 2564 ( กม.35 )

โรงงาน
เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
DENYO
BLW-280SSW
4625794
เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ ใช้เครื่องยนต์ ดีเซล 3 สูบ

หมายเหตุ : สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10%

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 75


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 10% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 20,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 220,000
VAT 7 % 15,400
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 235,400
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 249,845
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0473
  LOT #0473
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  AIRMAN
 • 0474
  LOT #0474
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • 0475
  LOT #0475
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • 0476
  LOT #0476
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • 0477
  LOT #0477
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • 0479
  LOT #0479
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • 0479A
  LOT #0479A
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • 0480
  LOT #0480
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  KUBOTA
 • 0481
  LOT #0481
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  KUBOTA
 • 0482
  LOT #0482
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0483
  LOT #0483
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  SHINDAIWA