lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0591 ครั้งที่ #F177 วันที่ประมูล 12 ธันวาคม 2562 ( กม.35 )

เครื่องยนต์อุปกรณ์และอะไหล่รถบรรทุก
ถังบรรจุน้ำมัน
KYOKUTO
LH04-30R
06L104027T
แทงค์

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 103
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 10% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 20,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 220,000
VAT 7 % 15,400
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 235,400
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 246,100
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0590
  LOT #0590
  ถังบรรจุน้ำมัน
  HOME LORRY
 • 0592
  LOT #0592
  ถังบรรจุน้ำมัน
  KYOKUTO
 • 0593
  LOT #0593
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • 0594
  LOT #0594
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • 0595
  LOT #0595
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • 0596
  LOT #0596
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • 0597
  LOT #0597
  ถังบรรจุน้ำมัน
  SHINMAYWA
 • 0598
  LOT #0598
  ถังบรรจุน้ำมัน
  SMAC
 • 0599
  LOT #0599
  ถังบรรจุน้ำมัน
  TOKIKO
 • 0600
  LOT #0600
  ถังบรรจุน้ำมัน
  YUNI