lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0485 ครั้งที่ #F190 วันที่ประมูล 21 มกราคม 2564 ( กม.35 )

เครื่องมือก่อสร้างและอุปกรณ์ภาคสนาม
สปอร์ทไลท์เคลื่อนที่
JLG
6308AN
6308AN1630
สปอร์ตไลท์เคลื่อนที่ 6000W โคมไฟ 4ดวง แบบลาก เครื่องยนต์ KUBOTA ดีเซล 3 สูบ

หมายเหตุ : สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 20%

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 48


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 20% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 40,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 240,000
VAT 7 % 16,800
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 256,800
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 271,245
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
คุณสมบัติสปอร์ทไลท์เคลื่อนที่
   สมรรถนะการส่องสว่าง 1500 วัตต์ X 4 ดวง
   ความสูงเสาส่องสว่าง (เมตร) 6 เมตร
แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
   ขนาดกำลังวัตต์ (KW) 10 KW
   ประเภทของเชื้อเพลิง ดีเซล
ระบบระบายความร้อน
   การระบายความความร้อน ระบายความร้อนด้วยน้ำ
สภาพโดยรวมจากภายนอก
   ด้านหน้า ปกติ
   ด้านหลัง ปกติ
   ด้านขวา ปกติ
   ด้านซ้าย ปกติ
    ด้านบน ปกติ
หมายเหตุ
   หมายเหตุ ปกติ เครื่องยนต์​ติด/ไฟติด1ดวง
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0484
  LOT #0484
  สปอร์ทไลท์เคลื่อนที่
  JLG
 • 0486
  LOT #0486
  สปอร์ทไลท์เคลื่อนที่
  JLG
 • 0487
  LOT #0487
  สปอร์ทไลท์เคลื่อนที่
  JLG
 • 0488
  LOT #0488
  สปอร์ทไลท์เคลื่อนที่
  JLG
 • 0489
  LOT #0489
  สปอร์ทไลท์เคลื่อนที่
  YANMAR