lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0307 ครั้งที่ #F190 วันที่ประมูล 20 มกราคม 2564 ( กม.35 )

เครื่องยนต์อุปกรณ์และอะไหล่รถบรรทุก
เครนติดหลังรถบรรทุก
HIAB
250-3
250180
เครนติดหลังรถบรรทุกขนาด 11 ตัน 4 ปลอก

หมายเหตุ : สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5%

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 157


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 239,145
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0305A
  LOT #0305A
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  JONSERED
 • 0306
  LOT #0306
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  HIAB
 • 0308
  LOT #0308
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  HIAB
 • 0309
  LOT #0309
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  KANGLIM
 • 0310
  LOT #0310
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  PALFINGER
 • 0310A
  LOT #0310A
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  PALFINGER
 • 0311
  LOT #0311
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  SOOSAN
 • 0312
  LOT #0312
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0313
  LOT #0313
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0314
  LOT #0314
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0315
  LOT #0315
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0316
  LOT #0316
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0317
  LOT #0317
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0318
  LOT #0318
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0319
  LOT #0319
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0320
  LOT #0320
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0321
  LOT #0321
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0322
  LOT #0322
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0323
  LOT #0323
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0324
  LOT #0324
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0325
  LOT #0325
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0326
  LOT #0326
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0327
  LOT #0327
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0328
  LOT #0328
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  SHINMAYWA
 • 0329
  LOT #0329
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  SHINMAYWA
 • 0330
  LOT #0330
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0331
  LOT #0331
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0332
  LOT #0332
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0333
  LOT #0333
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0334
  LOT #0334
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0335
  LOT #0335
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0336
  LOT #0336
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0337
  LOT #0337
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0338
  LOT #0338
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  KATO
 • 0339
  LOT #0339
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0340
  LOT #0340
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC
 • 0341
  LOT #0341
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  TADANO
 • 0342
  LOT #0342
  เครนติดหลังรถบรรทุก
  UNIC