lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#1118 ครั้งที่ #F175 วันที่ประมูล 11 ตุลาคม 2562 ( กม.35 )

อุปกรณ์เสริมเครื่องจักรหนัก
แม่เหล็ก
SUMITOMO
LER-1230BZ
14419-00074
ชุดแม่เหล็ก

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 3% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 106
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 3% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 6,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 206,000
VAT 7 % 14,420
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 220,420
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 231,120
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1112
  LOT #1112
  แม่เหล็ก
  KANETSU
 • 1113
  LOT #1113
  แม่เหล็ก
  KANETSU
 • 1114
  LOT #1114
  แม่เหล็ก
  MITSUBISHI
 • 1115
  LOT #1115
  แม่เหล็ก
  NO BRAND
 • 1116
  LOT #1116
  แม่เหล็ก
  NO BRAND
 • 1117
  LOT #1117
  แม่เหล็ก
  SHINKO
 • 1119
  LOT #1119
  แม่เหล็ก
  SUMITOMO