lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#1117 ครั้งที่ #F175 วันที่ประมูล 11 ตุลาคม 2562 ( กม.35 )

อุปกรณ์เสริมเครื่องจักรหนัก
แม่เหล็ก
SHINKO
LMCH-150HA-4
8580281001
ชุดแม่เหล็ก

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 3% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 60
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 3% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 6,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 206,000
VAT 7 % 14,420
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 220,420
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 231,120
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1112
  LOT #1112
  แม่เหล็ก
  KANETSU
 • 1113
  LOT #1113
  แม่เหล็ก
  KANETSU
 • 1114
  LOT #1114
  แม่เหล็ก
  MITSUBISHI
 • 1115
  LOT #1115
  แม่เหล็ก
  NO BRAND
 • 1116
  LOT #1116
  แม่เหล็ก
  NO BRAND
 • 1118
  LOT #1118
  แม่เหล็ก
  SUMITOMO
 • 1119
  LOT #1119
  แม่เหล็ก
  SUMITOMO