lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#1322 ครั้งที่ #F190 วันที่ประมูล 23 มกราคม 2564 ( กม.35 )

รถตัก
รถตักล้อยาง
KOMATSU
WA380-3
DZ10204
S6D114-21311725
รถตักล้อยาง เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ ขนาดยาง 9R22.5

หมายเหตุ : สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5%

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 108


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 239,145
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1319
  LOT #1319
  รถตักล้อยาง
  JCB
 • 1320
  LOT #1320
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 1321
  LOT #1321
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 1322A
  LOT #1322A
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 1323
  LOT #1323
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 1323A
  LOT #1323A
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 1324
  LOT #1324
  รถตักล้อยาง
  ACCODR
 • 1325
  LOT #1325
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 1326
  LOT #1326
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 1327
  LOT #1327
  รถตักล้อยาง
  CATERPILLAR
 • 1328
  LOT #1328
  รถตักล้อยาง
  CATERPILLAR
 • 1329
  LOT #1329
  รถตักล้อยาง
  HITACHI
 • 1330
  LOT #1330
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 1331
  LOT #1331
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 1332
  LOT #1332
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 1333
  LOT #1333
  รถตักล้อยาง
  KUBOTA
 • 1334
  LOT #1334
  รถตักล้อยาง
  TOYOTA
 • 1335
  LOT #1335
  รถตักล้อยาง
  BOBCAT
 • 1336
  LOT #1336
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 1337
  LOT #1337
  รถตักล้อยาง
  TCM
 • 1338
  LOT #1338
  รถตักล้อยาง
  TCM
 • 1339
  LOT #1339
  รถตักล้อยาง
  TOYOTA