#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 2525131
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 210,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.

ข้อมูล ขนาดเครื่องจักรเบื้องต้น
รุ่นเครื่องจักรกว้าง x ยาว x สูง (mm.)น้ำหนัก (kg.)
JH30B2,185 x 5,375 x 05,850
โปรดทราบ ขนาด และ น้ำหนักเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น


สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 2067
  LOT #2067
  รถตักล้อยาง
  TCM
 • 2045
  LOT #2045
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 2046
  LOT #2046
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 2047
  LOT #2047
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 2048
  LOT #2048
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 2049
  LOT #2049
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 2050
  LOT #2050
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 2051
  LOT #2051
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 2052
  LOT #2052
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 2053
  LOT #2053
  รถตักล้อยาง
  DEZHOU DEGONG
 • 2054
  LOT #2054
  รถตักล้อยาง
  TCM
 • 2055
  LOT #2055
  รถตักล้อยาง
  CATERPILLAR
 • 2055A
  LOT #2055A
  รถตักล้อยาง
  CATERPILLAR
 • 2056
  LOT #2056
  รถตักล้อยาง
  CATERPILLAR
 • 2057
  LOT #2057
  รถตักล้อยาง
  CATERPILLAR
 • 2058
  LOT #2058
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 2059
  LOT #2059
  รถตักล้อยาง
  FURUKAWA
 • 2060
  LOT #2060
  รถตักล้อยาง
  VOLVO
 • 2061
  LOT #2061
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 2062
  LOT #2062
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 2064
  LOT #2064
  รถตักล้อยาง
  TCM
 • 2065
  LOT #2065
  รถตักล้อยาง
  MITSUI
 • 2066
  LOT #2066
  รถตักล้อยาง
  MITSUI
 • 2068
  LOT #2068
  รถตักล้อยาง
  SAKAI
 • 2068A
  LOT #2068A
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 2068B
  LOT #2068B
  รถตักล้อยาง
  TCM
 • 2069
  LOT #2069
  รถตักล้อยาง
  HYUNDAI
 • 2070
  LOT #2070
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 2071
  LOT #2071
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 2072
  LOT #2072
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 2073
  LOT #2073
  รถตักล้อยาง
  KOMATSU
 • 2074
  LOT #2074
  รถตักล้อยาง
  TOYOTA
 • 2075
  LOT #2075
  รถตักล้อยาง
  KUBOTA
 • 2076
  LOT #2076
  รถตักล้อยาง
  MITSUBISHI
 • 2077
  LOT #2077
  รถตักล้อยาง
  MITSUBISHI
 • 2077A
  LOT #2077A
  รถตักล้อยาง
  MITSUBISHI
 • 2078
  LOT #2078
  รถตักล้อยาง
  YANMAR
 • 2079
  LOT #2079
  รถตักล้อยาง
  YANMAR
 • 2080
  LOT #2080
  รถตักล้อยาง
  TCM
 • 2081
  LOT #2081
  รถตักล้อยาง
  BOBCAT
 • 2082
  LOT #2082
  รถตักล้อยาง
  TOYOTA