#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 2525447
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 210,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
เบรก
   สภาพการใช้งานเบรคมือ(เบรคจอด) ควรซ่อม
ระบบการทำงาน
   เสารางยก ดี
   โซ่-ลูกปืน ดี
   สภาพของงา พอใช้
สภาพที่นั่งคนขับ
   หัวเก๋ง หลังคา
   แผงมอนิเตอร์ ไม่มี
   การทำงานของมิเตอร์วัดชั่วโมง ควรซ่อม
   การทำงานของมิเตอร์วัดตัวอื่นๆ ควรซ่อม
   เบาะนั่งคนขับ ชำรุด
สภาพโดยรวมจากภายนอก
   สภาพโดยรวม-ด้านหน้า พอใช้
   สภาพโดยรวม-ด้านหลัง พอใช้
   สภาพโดยรวม-ด้านขวา พอใช้
   สภาพโดยรวม-ด้านซ้าย พอใช้
   สภาพโดยรวม-ด้านบน พอใช้
สภาพช่วงล่าง
   สภาพยางล้อ-ซ้ายหลัง ดี
   สภาพยางล้อ-ซ้ายหน้า พอใช้
   สภาพยางล้อ-ขวาหลัง ดี
   สภาพยางล้อ-ขวาหน้า พอใช้
ระบบไฟฟ้า
   ระบบไฟส่องสว่าง ควรซ่อม
   สภาพแบตเตอรี่ ควรเปลี่ยน
สภาพเครื่องยนต์
   ไม่มีน้ำมันรั่วไหล พอใช้
   เสียงเครื่องตอนสตาร์ท พอใช้
   ควันที่ปล่อยออกมาตอนสตาร์ทเครื่อง พอใช้
   ขี้เขม่าที่ปล่อยออกมาตอนสตาร์ทเครื่อง พอใช้
   สภาพของปั๊มน้ำไม่มีการรั่วไหล ดี
   ไม่มีน้ำรั่วจากหม้อน้ำ ดี
สภาพกระบอกไฮโดรลิค
   ระบบยก/ไม่มีน้ำมันรั่วจากกระบอกไฮโดรลิค ควรซ่อม
   ระบบคว่ำ-หงาย/ไม่มีน้ำมันรั่วจากกระบอกไฮโดรลิค ควรซ่อม
   ระบบเลี้ยว/ไม่มีน้ำมันรั่วจากกระบอกไฮโดรลิค พอใช้
ระบบไฮโดรลิค
   ไม่มีรอยรั่วจาก วาล์ว(ลิ้น),สายยางหรือท่อไฮโดรลิค พอใช้
   สภาพมอเตอร์และปั๊มไฮโดรลิค ดี
   น้ำมันไฮโดรลิค พอใช้
   สภาพการใช้งานคันควบคุม พอใช้
หมายเหตุ
   หมายเหตุ พอใช้
   เสาสูง 4 ม.
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1111
  LOT #1111
  รถยก
  KOMATSU
 • 1164
  LOT #1164
  รถยก
  TOYOTA
 • 1151
  LOT #1151
  รถยก
  KOMATSU
 • 1152
  LOT #1152
  รถยก
  KOMATSU
 • 1146
  LOT #1146
  รถยก
  TCM
 • 1172
  LOT #1172
  รถยก
  TOYOTA
 • 1135
  LOT #1135
  รถยก
  TOYOTA
 • 1124
  LOT #1124
  รถยก
  KOMATSU
 • 1138
  LOT #1138
  รถยก
  KOMATSU
 • 1128
  LOT #1128
  รถยก
  TOYOTA
 • 1157
  LOT #1157
  รถยก
  TOYOTA
 • 1156
  LOT #1156
  รถยก
  TOYOTA
 • 1166
  LOT #1166
  รถยก
  TCM
 • 1177
  LOT #1177
  รถยก
  TOYOTA
 • 1184
  LOT #1184
  รถยก
  SUMITOMO
 • 1125
  LOT #1125
  รถยก
  KOMATSU
 • 1108
  LOT #1108
  รถยก
  NISSAN
 • 1198
  LOT #1198
  รถยก
  TOYOTA
 • 1199
  LOT #1199
  รถยก
  TOYOTA
 • 1203
  LOT #1203
  รถยก
  TCM
 • 1186
  LOT #1186
  รถยก
  KOMATSU
 • 1168
  LOT #1168
  รถยก
  TOYOTA
 • 1170
  LOT #1170
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1181
  LOT #1181
  รถยก
  TOYOTA
 • 1197
  LOT #1197
  รถยก
  TOYOTA
 • 1142
  LOT #1142
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1193
  LOT #1193
  รถยก
  TOYOTA
 • 1206
  LOT #1206
  รถยก
  KOMATSU
 • 1205
  LOT #1205
  รถยก
  KOMATSU
 • 1178
  LOT #1178
  รถยก
  TOYOTA
 • 1122
  LOT #1122
  รถยก
  TOYOTA
 • 1145
  LOT #1145
  รถยก
  TCM
 • 1109
  LOT #1109
  รถยก
  TOYOTA
 • 1139
  LOT #1139
  รถยก
  KOMATSU
 • 1200
  LOT #1200
  รถยก
  TOYOTA
 • 1129
  LOT #1129
  รถยก
  TOYOTA
 • 1190
  LOT #1190
  รถยก
  TOYOTA
 • 1134
  LOT #1134
  รถยก
  TOYOTA
 • 1110
  LOT #1110
  รถยก
  TOYOTA
 • 1158
  LOT #1158
  รถยก
  TOYOTA
 • 1171
  LOT #1171
  รถยก
  TOYOTA
 • 1173
  LOT #1173
  รถยก
  TOYOTA
 • 1194
  LOT #1194
  รถยก
  TOYOTA
 • 1195
  LOT #1195
  รถยก
  TOYOTA
 • 1127
  LOT #1127
  รถยก
  TCM
 • 1207
  LOT #1207
  รถยก
  KOMATSU
 • 1189
  LOT #1189
  รถยก
  TOYOTA
 • 1160
  LOT #1160
  รถยก
  TOYOTA
 • 1106
  LOT #1106
  รถยก
  TOYOTA
 • 1107
  LOT #1107
  รถยก
  TCM
 • 1112
  LOT #1112
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1113
  LOT #1113
  รถยก
  TCM
 • 1114
  LOT #1114
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1115
  LOT #1115
  รถยก
  TOYOTA
 • 1116
  LOT #1116
  รถยก
  TOYOTA
 • 1116A
  LOT #1116A
  รถยก
  TOYOTA
 • 1117
  LOT #1117
  รถยก
  KOMATSU
 • 1118
  LOT #1118
  รถยก
  KOMATSU
 • 1119
  LOT #1119
  รถยก
  KOMATSU
 • 1120
  LOT #1120
  รถยก
  KOMATSU
 • 1121
  LOT #1121
  รถยก
  TOYOTA
 • 1123
  LOT #1123
  รถยก
  TOYOTA
 • 1126
  LOT #1126
  รถยก
  NISSAN
 • 1130
  LOT #1130
  รถยก
  TOYOTA
 • 1131
  LOT #1131
  รถยก
  TOYOTA
 • 1132
  LOT #1132
  รถยก
  TOYOTA
 • 1133
  LOT #1133
  รถยก
  TOYOTA
 • 1136
  LOT #1136
  รถยก
  TOYOTA
 • 1137
  LOT #1137
  รถยก
  TCM
 • 1140
  LOT #1140
  รถยก
  KOMATSU
 • 1141
  LOT #1141
  รถยก
  TCM
 • 1143
  LOT #1143
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1147
  LOT #1147
  รถยก
  TCM
 • 1148
  LOT #1148
  รถยก
  TOYOTA
 • 1149
  LOT #1149
  รถยก
  TOYOTA
 • 1150
  LOT #1150
  รถยก
  TOYOTA
 • 1153
  LOT #1153
  รถยก
  MITSUBISHI
 • 1154
  LOT #1154
  รถยก
  NISSAN
 • 1155
  LOT #1155
  รถยก
  NISSAN
 • 1159
  LOT #1159
  รถยก
  TOYOTA
 • 1161
  LOT #1161
  รถยก
  TCM
 • 1162
  LOT #1162
  รถยก
  SUMITOMO
 • 1163
  LOT #1163
  รถยก
  YALE
 • 1165
  LOT #1165
  รถยก
  TOYOTA
 • 1167
  LOT #1167
  รถยก
  TCM
 • 1169
  LOT #1169
  รถยก
  TOYOTA
 • 1174
  LOT #1174
  รถยก
  TOYOTA
 • 1175
  LOT #1175
  รถยก
  TOYOTA
 • 1176
  LOT #1176
  รถยก
  NISSAN
 • 1179
  LOT #1179
  รถยก
  TOYOTA
 • 1180
  LOT #1180
  รถยก
  TOYOTA
 • 1182
  LOT #1182
  รถยก
  TCM
 • 1183
  LOT #1183
  รถยก
  TCM
 • 1185
  LOT #1185
  รถยก
  LINDE
 • 1187
  LOT #1187
  รถยก
  TOYOTA
 • 1188
  LOT #1188
  รถยก
  TOYOTA
 • 1191
  LOT #1191
  รถยก
  KOMATSU
 • 1192
  LOT #1192
  รถยก
  KOMATSU
 • 1196
  LOT #1196
  รถยก
  TOYOTA
 • 1201
  LOT #1201
  รถยก
  TOYOTA
 • 1202
  LOT #1202
  รถยก
  TOYOTA
 • 1204
  LOT #1204
  รถยก
  SUMITOMO
 • 1208
  LOT #1208
  รถยก
  JCB