lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0905A ครั้งที่ #F175 วันที่ประมูล 11 ตุลาคม 2562 ( กม.35 )

รถขุด
รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
CATERPILLAR
305
CAT00305EBMW01024
K4N-16705B2
รถขุดเล็ก พร้อมหัวกระแทก และบุ้งกี๋

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • YEAR : 2002
 • กม.35
 • 43
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 235,400
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0957
  LOT #0957
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0965
  LOT #0965
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0936
  LOT #0936
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0964
  LOT #0964
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0952
  LOT #0952
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0904
  LOT #0904
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 0909
  LOT #0909
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 0799
  LOT #0799
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 0798
  LOT #0798
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 0821
  LOT #0821
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 0795
  LOT #0795
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 0796
  LOT #0796
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 0797
  LOT #0797
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 0800
  LOT #0800
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 0801
  LOT #0801
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 0802
  LOT #0802
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  HANIX
 • 0803
  LOT #0803
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 0804
  LOT #0804
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  AIRMAN
 • 0805
  LOT #0805
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 0806
  LOT #0806
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 0807
  LOT #0807
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 0808
  LOT #0808
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 0809
  LOT #0809
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 0810
  LOT #0810
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 0811
  LOT #0811
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 0812
  LOT #0812
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 0812A
  LOT #0812A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 0812B
  LOT #0812B
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 0812C
  LOT #0812C
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 0813
  LOT #0813
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 0814
  LOT #0814
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 0815
  LOT #0815
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 0816
  LOT #0816
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 0817
  LOT #0817
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 0817A
  LOT #0817A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 0818
  LOT #0818
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 0819
  LOT #0819
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 0820
  LOT #0820
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 0822
  LOT #0822
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 0823
  LOT #0823
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 0824
  LOT #0824
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 0825
  LOT #0825
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 0826
  LOT #0826
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 0827
  LOT #0827
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  FURUKAWA
 • 0828
  LOT #0828
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 0829
  LOT #0829
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IWAFUJI
 • 0830
  LOT #0830
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 0831
  LOT #0831
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 0832
  LOT #0832
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 0899
  LOT #0899
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  HITACHI
 • 0900
  LOT #0900
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  HITACHI
 • 0901
  LOT #0901
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  HITACHI
 • 0902
  LOT #0902
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 0903
  LOT #0903
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 0905
  LOT #0905
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 0906
  LOT #0906
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0907
  LOT #0907
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0907A
  LOT #0907A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0908
  LOT #0908
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 0908A
  LOT #0908A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 0910
  LOT #0910
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0911
  LOT #0911
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0912
  LOT #0912
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0913
  LOT #0913
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0914
  LOT #0914
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0915
  LOT #0915
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0916
  LOT #0916
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0917
  LOT #0917
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0917A
  LOT #0917A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 0918
  LOT #0918
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0919
  LOT #0919
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0920
  LOT #0920
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0921
  LOT #0921
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0922
  LOT #0922
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0923
  LOT #0923
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 0924
  LOT #0924
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0925
  LOT #0925
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0926
  LOT #0926
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0927
  LOT #0927
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0928
  LOT #0928
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0929
  LOT #0929
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0930
  LOT #0930
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0931
  LOT #0931
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0932
  LOT #0932
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0933
  LOT #0933
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0934
  LOT #0934
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0935
  LOT #0935
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0937
  LOT #0937
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0938
  LOT #0938
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 0939
  LOT #0939
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 0940
  LOT #0940
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 0941
  LOT #0941
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  HITACHI
 • 0942
  LOT #0942
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 0942A
  LOT #0942A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 0943
  LOT #0943
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 0944
  LOT #0944
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 0945
  LOT #0945
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 0945A
  LOT #0945A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 0946
  LOT #0946
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 0947
  LOT #0947
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0948
  LOT #0948
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0948A
  LOT #0948A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0948B
  LOT #0948B
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0949
  LOT #0949
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0950
  LOT #0950
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0951
  LOT #0951
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0953
  LOT #0953
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 0954
  LOT #0954
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0955
  LOT #0955
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0956
  LOT #0956
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0956A
  LOT #0956A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0958
  LOT #0958
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 0959
  LOT #0959
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 0959A
  LOT #0959A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0959B
  LOT #0959B
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0960
  LOT #0960
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0961
  LOT #0961
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0962
  LOT #0962
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0963
  LOT #0963
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0966
  LOT #0966
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO