lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0686 ครั้งที่ #F177 วันที่ประมูล 13 ธันวาคม 2562 ( กม.35 )

รถบรรทุกเอนกประสงค์
รถบรรทุกเอนกประสงค์
KAWASHIMA
AC1520
910021
รถบรรทุกล้อยาง

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 152
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 235,400
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0678
  LOT #0678
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  BUNMEI
 • 0679
  LOT #0679
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0680
  LOT #0680
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0681
  LOT #0681
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0682
  LOT #0682
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0683
  LOT #0683
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0684
  LOT #0684
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0685
  LOT #0685
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KANEK
 • 0687
  LOT #0687
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASHIMA
 • 0688
  LOT #0688
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0689
  LOT #0689
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  TANAKA
 • 0692
  LOT #0692
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  ISEKI
 • 0693
  LOT #0693
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASHIMA
 • 0694
  LOT #0694
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KONMA
 • 0695
  LOT #0695
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KONMA
 • 0696
  LOT #0696
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KONMA
 • 0697
  LOT #0697
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • 0698
  LOT #0698
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • 0699
  LOT #0699
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0700
  LOT #0700
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0701
  LOT #0701
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0702
  LOT #0702
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SATO
 • 0703
  LOT #0703
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YAMAGUCHI
 • 0704
  LOT #0704
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 0705
  LOT #0705
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 0706
  LOT #0706
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 0707
  LOT #0707
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 0708
  LOT #0708
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 0709
  LOT #0709
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR