คลิ๊กที่รูปเพื่อดูขนาดจริง
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
#0699 ครั้งที่ #F190 วันที่ประมูล 22 มกราคม 2564 ( กม.35 )

รถบรรทุกเอนกประสงค์
รถบรรทุกเอนกประสงค์
SHIKOKU
SE49
SE49-000154
รถบรรทุกล้อยาง แบบนั่งขับ กระบะดั้มพ์

หมายเหตุ : สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5%

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 152


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 239,145
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0684
  LOT #0684
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  ATEX
 • 0685
  LOT #0685
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 0686
  LOT #0686
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  ATEX
 • 0687
  LOT #0687
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0688
  LOT #0688
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  DELICA
 • 0689
  LOT #0689
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  MOROOKA
 • 0690
  LOT #0690
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NIPLO
 • 0691
  LOT #0691
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 0691A
  LOT #0691A
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 0692
  LOT #0692
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0693
  LOT #0693
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0694
  LOT #0694
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0695
  LOT #0695
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0696
  LOT #0696
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASHIMA
 • 0697
  LOT #0697
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASHIMA
 • 0698
  LOT #0698
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KUBOTA
 • 0700
  LOT #0700
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHIKOKU
 • 0701
  LOT #0701
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YAMAGUCHI
 • 0702
  LOT #0702
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YAMAGUCHI
 • 0703
  LOT #0703
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 0704
  LOT #0704
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 0705
  LOT #0705
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 0705A
  LOT #0705A
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0705B
  LOT #0705B
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0705C
  LOT #0705C
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0977
  LOT #0977
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0978
  LOT #0978
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0979
  LOT #0979
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0980
  LOT #0980
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  CHIKUSUI
 • 0981
  LOT #0981
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0982
  LOT #0982
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0983
  LOT #0983
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASAKI
 • 0984
  LOT #0984
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  KAWASHIMA
 • 0985
  LOT #0985
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0986
  LOT #0986
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0987
  LOT #0987
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0988
  LOT #0988
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0989
  LOT #0989
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  MITSUBISHI
 • 0990
  LOT #0990
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0991
  LOT #0991
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0992
  LOT #0992
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SANYO
 • 0993
  LOT #0993
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  SHIKOKU
 • 0994
  LOT #0994
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0995
  LOT #0995
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  WINGET
 • 0996
  LOT #0996
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0997
  LOT #0997
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR
 • 0998
  LOT #0998
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  NO BRAND
 • 0999
  LOT #0999
  รถบรรทุกเอนกประสงค์
  YANMAR