lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#1280 ครั้งที่ #F175 วันที่ประมูล 12 ตุลาคม 2562 ( กม.35 )

เรือและเจ็ทสกี
เรือ
YAMAHA
LS-20-CR
0300039
เรือพร้อมเครื่องยนต์MERCRUISER 165 แรง

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 387
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT 7 % 14,000
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 214,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 224,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
ประเภทเรือ
   ประเภท เรือเคบิน
ขนาด
   ความกว้าง อื่นๆ ระบุ 2.40m
   ความยาว อื่นๆ ระบุ 6.30m
   ความลึก อื่นๆ ระบุ 1.30m
   เครื่องยนต์เรือ ติดตั้งอยู่ที่ตัวเรือ
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1244
  LOT #1244
  เรือ
  AKASHI
 • 1245
  LOT #1245
  เรือ
  ALEX
 • 1246
  LOT #1246
  เรือ
  AVON
 • 1247
  LOT #1247
  เรือ
  NISSAN
 • 1248
  LOT #1248
  เรือ
  NISSAN
 • 1249
  LOT #1249
  เรือ
  NO BRAND
 • 1250
  LOT #1250
  เรือ
  RANGER
 • 1251
  LOT #1251
  เรือ
  SEARAY
 • 1252
  LOT #1252
  เรือ
  SUZUKI
 • 1253
  LOT #1253
  เรือ
  YAMAHA
 • 1254
  LOT #1254
  เรือ
  YAMAHA
 • 1255
  LOT #1255
  เรือ
  YAMAHA
 • 1256
  LOT #1256
  เรือ
  YAMAHA
 • 1257
  LOT #1257
  เรือ
  YAMAHA
 • 1258
  LOT #1258
  เรือ
  YAMAHA
 • 1259
  LOT #1259
  เรือ
  YAMAHA
 • 1260
  LOT #1260
  เรือ
  YAMAHA
 • 1261
  LOT #1261
  เรือ
  YAMAHA
 • 1262
  LOT #1262
  เรือ
  YAMAHA
 • 1263
  LOT #1263
  เรือ
  NO BRAND
 • 1264
  LOT #1264
  เรือ
  YAMAHA
 • 1265
  LOT #1265
  เรือ
  YAMAHA
 • 1266
  LOT #1266
  เรือ
  YAMAHA
 • 1267
  LOT #1267
  เรือ
  YAMAHA
 • 1268
  LOT #1268
  เรือ
  YAMAHA
 • 1269
  LOT #1269
  เรือ
  YAMAHA
 • 1270
  LOT #1270
  เรือ
  YAMAHA
 • 1271
  LOT #1271
  เรือ
  YANMAR
 • 1272
  LOT #1272
  เรือ
  YANMAR
 • 1273
  LOT #1273
  เรือ
  YANMAR
 • 1274
  LOT #1274
  เรือ
  YAMAHA
 • 1275
  LOT #1275
  เรือ
  CHARGER
 • 1276
  LOT #1276
  เรือ
  NO BRAND
 • 1277
  LOT #1277
  เรือ
  PRIJON
 • 1278
  LOT #1278
  เรือ
  PRIJON
 • 1279
  LOT #1279
  เรือ
  YAMAHA
 • 1281
  LOT #1281
  เรือ
  YAMAHA
 • 1282
  LOT #1282
  เรือ
  YAMAHA
 • 1283
  LOT #1283
  เรือ
  YAMAHA