lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#1104 ครั้งที่ #F177 วันที่ประมูล 13 ธันวาคม 2562 ( กม.35 )

อุปกรณ์เสริมเครื่องจักรหนัก
หัวกระแทก
TRB
TRHB530S
SB30MA907100
หัวกระแทก ขนาด 2.5-4.5 ตัน*ของใหม่ รับประกันอะไหล่3เดือน ติดต่อ0830964972 คุณนัท

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 83
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT 7 % 14,000
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 214,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 224,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1099
  LOT #1099
  หัวกระแทก
  HITACHI
 • 1100
  LOT #1100
  หัวกระแทก
  HITACHI
 • 1101
  LOT #1101
  หัวกระแทก
  KONAN
 • 1102
  LOT #1102
  หัวกระแทก
  NPK
 • 1103
  LOT #1103
  หัวกระแทก
  NPK
 • 1105
  LOT #1105
  หัวกระแทก
  TRB
 • 1106
  LOT #1106
  หัวกระแทก
  TRB
 • 1107
  LOT #1107
  หัวกระแทก
  TRB