lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#1238 ครั้งที่ #F175 วันที่ประมูล 12 ตุลาคม 2562 ( กม.35 )

เรือและเจ็ทสกี
เจ็ตสกี
YAMAHA
JS750A
JS750A-608843
เจ็ทสกี แบบยืนขับ ไม่มีเครื่องมา

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 161
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT 7 % 14,000
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 214,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 224,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
ประเภทเจ็ทสกี
   ประเภท เรือเจ็ทสกีแบบยืน
ขนาด
   ความกว้าง อื่นๆ ระบุ 70cm
   ความยาว อื่นๆ ระบุ 2.20m
   ความสูง อื่นๆ ระบุ 50cm
   เครื่องยนต์เรือเจ็ทสกี ไม่มีเครื่องยนต์
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1233
  LOT #1233
  เจ็ตสกี
  NO BRAND
 • 1234
  LOT #1234
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 1235
  LOT #1235
  เจ็ตสกี
  KAWASAKI
 • 1236
  LOT #1236
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 1237
  LOT #1237
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 1239
  LOT #1239
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 1240
  LOT #1240
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 1241
  LOT #1241
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 1242
  LOT #1242
  เจ็ตสกี
  YAMAHA
 • 1243
  LOT #1243
  เจ็ตสกี
  YAMAHA