lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0844 ครั้งที่ #F177 วันที่ประมูล 13 ธันวาคม 2562 ( กม.35 )

เครื่องจักรการเกษตร
ปั๊ม
NO BRAND
***
KTK655C7.5,F4L10,59719-00182
ปั๊ม 3 ตัว

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 183
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT 7 % 14,000
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 214,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 224,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0816
  LOT #0816
  ปั๊ม
  SYKES
 • 0817
  LOT #0817
  ปั๊ม
  SYKES
 • 0818
  LOT #0818
  ปั๊ม
  TSURUMI
 • 0819
  LOT #0819
  ปั๊ม
  YANMAR
 • 0820
  LOT #0820
  ปั๊ม
  YANMAR
 • 0824
  LOT #0824
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 0825
  LOT #0825
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 0826
  LOT #0826
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 0827
  LOT #0827
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 0828
  LOT #0828
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 0829
  LOT #0829
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 0830
  LOT #0830
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 0831
  LOT #0831
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 0832
  LOT #0832
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 0833
  LOT #0833
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 0834
  LOT #0834
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 0835
  LOT #0835
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 0836
  LOT #0836
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 0837
  LOT #0837
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 0838
  LOT #0838
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 0839
  LOT #0839
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 0840
  LOT #0840
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 0841
  LOT #0841
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 0842
  LOT #0842
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 0843
  LOT #0843
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 0845
  LOT #0845
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 0846
  LOT #0846
  ปั๊ม
  NO BRAND