lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#NO LOT ครั้งที่ #F185 วันที่ประมูล 19 สิงหาคม 2563 ( กม.35 )

เครื่องยนต์อุปกรณ์และอะไหล่รถบรรทุก
ถังบรรจุน้ำมัน
NO BRAND
TE12-013
M528-019
แทงค์

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 37


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 10% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 20,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 220,000
VAT 7 % 15,400
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 235,400
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 249,845
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • LOT #
  ถังบรรจุน้ำมัน
  HANTA
 • LOT #
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • LOT #
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • LOT #
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • LOT #
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • LOT #
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • LOT #
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • LOT #
  ถังบรรจุน้ำมัน
  MK
 • LOT #
  ถังบรรจุน้ำมัน
  HATSUTA
 • LOT #
  ถังบรรจุน้ำมัน
  MORITA
 • LOT #
  ถังบรรจุน้ำมัน
  SHINMAYWA
 • LOT #
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • LOT #
  ถังบรรจุน้ำมัน
  SASAKI
 • LOT #
  ถังบรรจุน้ำมัน
  KYOKUTO
 • LOT #
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • LOT #
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NES
 • LOT #
  ถังบรรจุน้ำมัน
  SHOWA
 • LOT #
  ถังบรรจุน้ำมัน
  MARUYAMA
 • LOT #
  ถังบรรจุน้ำมัน
  MK
 • LOT #
  ถังบรรจุน้ำมัน
  FUKUCHI KOGYO
 • LOT #
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NO BRAND
 • LOT #
  ถังบรรจุน้ำมัน
  KYORITZ
 • LOT #
  ถังบรรจุน้ำมัน
  TATSUNO
 • LOT #
  ถังบรรจุน้ำมัน
  NES
 • LOT #
  ถังบรรจุน้ำมัน
  MARUYAMA
 • LOT #
  ถังบรรจุน้ำมัน
  SHINMAYWA