สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
#0724 ครั้งที่ #F199 วันที่ประมูล 14 ตุลาคม 2564 ( กม.35 )

เครื่องจักรการเกษตร
เครื่องฉีดพ่น
NO BRAND
***
55621-000(12-19)
เครื่องฉีดพ่น 11 ตัว (ยกเลิก นำไปรวมกับ LOT 0723)

หมายเหตุ : CANCEL

  • YEAR : -
  • กม.35
  • 67


KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)