#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 2290266
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT 7 % 14,000
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 214,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 224,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สภาพบุ้งกี๋
   สภาพบุ้งกี๋ ควรซ่อม
   สภาพฟันบุ้งกี๋ พอใช้
สภาพที่นั่งคนขับ
   หัวเก๋ง หลังคา
   แผงมอนิเตอร์ เสีย
   การทำงานของมิเตอร์วัดชั่วโมง ควรเปลี่ยน
   การทำงานของมิเตอร์วัดตัวอื่นๆ ควรเปลี่ยน
   เบาะนั่งคนขับ ชำรุด
ระบบไฟฟ้า
   ระบบไฟส่องสว่าง ควรซ่อม
   สภาพแบตเตอรี่ ไม่มี
สภาพเครื่องยนต์
   รอยรั่วซึมน้ำมันรั่วไหล ควรซ่อม
   เสียงเครื่องตอนสตาร์ท ควรซ่อม
   ควันจากท่อไอเสีย ควรซ่อม
   ขี้เขม่าที่ปล่อยออกมาตอนสตาร์ทเครื่อง ควรซ่อม
   สภาพของปั๊มน้ำ(รอยรั่วซึม) พอใช้
   สภาพของหม้อน้ำ(รอยรั่วซึม) พอใช้
สภาพกระบอกไฮโดรลิค
   รอยรั่วจาก กระบอกไฮดรอลิค ตัวยกแขน ควรซ่อม
   รอยรั่วจาก กระบอกไฮดรอลิค ตัวยกอาร์ม ควรซ่อม
   รอยรั่วจาก กระบอกไฮดรอลิค ตัวยกบุ้งกี้ ควรซ่อม
   รอยรั่วจากกระบอกไฮดรอลิค ตัวยกใบมีด ควรซ่อม
ระบบไฮโดรลิค
   รอยรั่วจาก สายไฮโดรลิค ควรซ่อม
   สภาพมอเตอร์และปั๊มไฮโดรลิค พอใช้
   น้ำมันไฮโดรลิค พอใช้
   สภาพการใช้งานคันควบคุม พอใช้
สภาพโดยรวมจากภายนอก
   สภาพโดยรวม-ด้านหน้า ควรซ่อม
   สภาพโดยรวม-ด้านหลัง ควรซ่อม
   สภาพโดยรวม-ด้านขวา ควรซ่อม
   สภาพโดยรวม-ด้านซ้าย ควรซ่อม
   สภาพโดยรวม-ด้านบน ควรซ่อม
สภาพบูม
    บูม Swing Boom
สภาพช่วงล่าง
   ความกว้างของแทรค 30 ซ.ม.
   แทรค Pad Track
   สภาพโซ่-บูช -ด้านขวา ควรเปลี่ยน
   สภาพโซ่-บูช -ด้านซ้าย ควรเปลี่ยน
   สภาพเฟืองตัวขับ-ด้านซ้าย พอใช้
   สภาพเฟืองตัวขับ-ด้านขวา พอใช้
   สภาพล้อนำ-ขวาหน้า พอใช้
   สภาพล้อนำ-ซ้ายหน้า พอใช้
   สภาพโรลเลอร์ล่าง-ด้านขวา พอใช้
    สภาพโรลเลอร์ล่าง-ด้านซ้าย พอใช้
   สภาพโรลเลอร์บน-ด้านขวา พอใช้
   สภาพโรลเลอร์บน-ด้านซ้าย พอใช้
   สภาพแผ่นตีนตะขาบ-ซ้าย ควรเปลี่ยน
   สภาพแผ่นตีนตะขาบ-ขวา ควรเปลี่ยน
   สภาพเอวสวิง พอใช้
   สภาพมอเตอร์ตัวเดิน พอใช้
หมายเหตุ
   หมายเหตุ เครื่องจักรมีปัญหาจอดขายตามสภาพ โชว์ระบบการทำงานน้ำเข้าเครื่องยนต์
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1116
  LOT #1116
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1008
  LOT #1008
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1183
  LOT #1183
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  HITACHI
 • 1014
  LOT #1014
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1153
  LOT #1153
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  HITACHI
 • 1144
  LOT #1144
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0995
  LOT #0995
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1003
  LOT #1003
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1150
  LOT #1150
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1149
  LOT #1149
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0996
  LOT #0996
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1146
  LOT #1146
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1142
  LOT #1142
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1019
  LOT #1019
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  HITACHI
 • 1161
  LOT #1161
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1185
  LOT #1185
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0984
  LOT #0984
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1007
  LOT #1007
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1120
  LOT #1120
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1168
  LOT #1168
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  HITACHI
 • 1165
  LOT #1165
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1174
  LOT #1174
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1167
  LOT #1167
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1160
  LOT #1160
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1157
  LOT #1157
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1171
  LOT #1171
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0994
  LOT #0994
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1140
  LOT #1140
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0986
  LOT #0986
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1013
  LOT #1013
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 0998
  LOT #0998
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 1136
  LOT #1136
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1141
  LOT #1141
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1129
  LOT #1129
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1154
  LOT #1154
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1005
  LOT #1005
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  HANIX
 • 0987
  LOT #0987
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1164
  LOT #1164
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1176
  LOT #1176
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1156
  LOT #1156
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1134
  LOT #1134
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1125
  LOT #1125
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1001
  LOT #1001
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 1137
  LOT #1137
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1002
  LOT #1002
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1173
  LOT #1173
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0999
  LOT #0999
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 1138
  LOT #1138
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1170
  LOT #1170
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1172
  LOT #1172
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  HITACHI
 • 1169
  LOT #1169
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1133
  LOT #1133
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1128
  LOT #1128
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 0982
  LOT #0982
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 0983
  LOT #0983
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 0985
  LOT #0985
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 0988
  LOT #0988
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 0989
  LOT #0989
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  AIRMAN
 • 0990
  LOT #0990
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 0991
  LOT #0991
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  NISSAN
 • 0992
  LOT #0992
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 0993
  LOT #0993
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 0997
  LOT #0997
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 1004
  LOT #1004
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1006
  LOT #1006
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1009
  LOT #1009
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1010
  LOT #1010
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  TAKEUCHI
 • 1011
  LOT #1011
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1012
  LOT #1012
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1015
  LOT #1015
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  HANIX
 • 1016
  LOT #1016
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1017
  LOT #1017
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1018
  LOT #1018
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  IHI
 • 1020
  LOT #1020
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1021
  LOT #1021
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  YANMAR
 • 1022
  LOT #1022
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  MITSUBISHI
 • 1023
  LOT #1023
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1024
  LOT #1024
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1025
  LOT #1025
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1026
  LOT #1026
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KUBOTA
 • 1027
  LOT #1027
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  AIRMAN
 • 1115
  LOT #1115
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1117
  LOT #1117
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1118
  LOT #1118
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1119
  LOT #1119
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1121
  LOT #1121
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1122
  LOT #1122
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1123
  LOT #1123
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1124
  LOT #1124
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1126
  LOT #1126
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1127
  LOT #1127
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1130
  LOT #1130
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1131
  LOT #1131
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1132
  LOT #1132
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1135
  LOT #1135
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1139
  LOT #1139
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1143
  LOT #1143
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1145
  LOT #1145
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1147
  LOT #1147
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1148
  LOT #1148
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1151
  LOT #1151
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1152
  LOT #1152
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1155
  LOT #1155
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1158
  LOT #1158
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1158A
  LOT #1158A
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1159
  LOT #1159
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  CATERPILLAR
 • 1162
  LOT #1162
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1163
  LOT #1163
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1166
  LOT #1166
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1175
  LOT #1175
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1177
  LOT #1177
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1178
  LOT #1178
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1179
  LOT #1179
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1180
  LOT #1180
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1181
  LOT #1181
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1182
  LOT #1182
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  HITACHI
 • 1184
  LOT #1184
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1186
  LOT #1186
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1187
  LOT #1187
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOMATSU
 • 1188
  LOT #1188
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO
 • 1189
  LOT #1189
  รถขุดตีนตะขาบขนาดเล็ก
  KOBELCO