ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า

ครั้งที่ #F206 ประมูลวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2565
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า14-16 พฤษภาคม 2565TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน15-21 พฤษภาคม 2565TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 1,412 รายการ( 16-05-2022 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลด E-Catalog
ดาวน์โหลดตารางประมูล
ประมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2565    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0001 - 0350 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 18 พฤษภาคม 2565    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0351 - 0725 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 19 พฤษภาคม 2565    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0726 - 0982 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 20 พฤษภาคม 2565    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0983 - 1217 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 21 พฤษภาคม 2565    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 1218 - 1446 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด

สินค้าที่มีวีดีโอ 480 รายการ

มุมมองที่ 1 | มุมมองที่ 2
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 78
0131

ONSITE

กม.35

เครื่องยนต์ KOMATSU 4D102 ***
รูปภาพจริง
เลือก

เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 44
0133

ONSITE

กม.35

เครื่องยนต์ KOMATSU 4D102 ***
รูปภาพจริง
เลือก

เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 51
0134

ONSITE

กม.35

เครื่องยนต์ KOMATSU 4D102 ***
รูปภาพจริง
เลือก

เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 121
0136

ONSITE

กม.35

เครื่องยนต์ KOMATSU 4D95L
รูปภาพจริง
เลือก

เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมปั๊ม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 100
0139

ONSITE

กม.35

เครื่องยนต์ KOMATSU 4D95L ***
รูปภาพจริง
เลือก

เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 92
0143

ONSITE

กม.35

เครื่องยนต์ KOMATSU 4D95L ***
รูปภาพจริง
เลือก

เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 129
0145

ONSITE

กม.35

เครื่องยนต์ KOMATSU 4D95L ***
รูปภาพจริง
เลือก

เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 112
0146

ONSITE

กม.35

เครื่องยนต์ KOMATSU 4D95S ***
รูปภาพจริง
เลือก

เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 93
0147

ONSITE

กม.35

เครื่องยนต์ MITSUBISHI 4D31 ***
รูปภาพจริง
เลือก

เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 128
0153

ONSITE

กม.35

เครื่องยนต์ YANMAR 4TNV88-SSU ***
รูปภาพจริง
เลือก

เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 35 แรงม้า
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 52
0155

ONSITE

กม.35

เครื่องยนต์ YANMAR 4TNV94L-SFN ***
รูปภาพจริง
เลือก

เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 82
0156

ONSITE

กม.35

เครื่องยนต์ YANMAR 4TNV98-SSU ***
รูปภาพจริง
เลือก

เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 60 แรงม้า
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 106
0182

ONSITE

กม.35

เครื่องยนต์ ISUZU 6BD1 ***
รูปภาพจริง
เลือก

เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ พร้อมปั้ม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 130
0183

ONSITE

กม.35

เครื่องยนต์ ISUZU 6BD1 ***
รูปภาพจริง
เลือก

เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 50
0185

ONSITE

กม.35

เครื่องยนต์ ISUZU 6BD1 ***
รูปภาพจริง
เลือก

เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 121
0186

ONSITE

กม.35

เครื่องยนต์ ISUZU 6SD1 ***
รูปภาพจริง
เลือก

เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ พร้อมปั๊ม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 117
0187

ONSITE

กม.35

เครื่องยนต์ ISUZU 6SD1 ***
รูปภาพจริง
เลือก

เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 127
0189

ONSITE

กม.35

เครื่องยนต์ ISUZU 6WA1 ***
รูปภาพจริง
เลือก

เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ พร้อมเกียร์
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 82
0192

ONSITE

กม.35

เครื่องยนต์ KOMATSU 6D95L ***
รูปภาพจริง
เลือก

เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 64
0193

ONSITE

กม.35

เครื่องยนต์ KOMATSU 6D95L ***
รูปภาพจริง
เลือก

เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***
ประมูลวันที่ 17 พฤษภาคม 2565