ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า

ครั้งที่ #F184 ประมูลวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2563
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า13-14 กรกฎาคม 2563TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน13-18 กรกฎาคม 2563TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 1,308 รายการ( 07-07-2020 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลด E-Catalog
ดาวน์โหลดตารางประมูล
ประมูลวันที่ 15 กรกฎาคม 2563    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0001-0399 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 16 กรกฎาคม 2563    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0400-0965 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 17 กรกฎาคม 2563    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0966-1364 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 18 กรกฎาคม 2563    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 1365-1596 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด

สินค้าที่มีวีดีโอ 139 รายการ

ประเภท : เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
ยี่ห้อ : DENYO
รุ่น : TLW-300SSWY
S/NO. 5315546 E/NO. C/NO.
เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 15

ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : KUBOTA
รุ่น : KF1000
S/NO. KF1000-10160 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกล้อยาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 80

ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : D800
S/NO. 63119-00099 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกล้อยาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 122

ตรวจสภาพแล้ว
ประเภท : รถตัดหญ้า
ยี่ห้อ : ASABA
รุ่น : ***
S/NO. 55619-00381 E/NO. C/NO.
รถตัดหญ้า
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 129

ประเภท : รถตัดหญ้า
ยี่ห้อ : CHIKUSUI
รุ่น : CM1801
S/NO. 9091373 E/NO. C/NO.
รถตัดหญ้า
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 183

ตรวจสภาพแล้ว
ประเภท : รถตัดหญ้า
ยี่ห้อ : CHIKUSUI
รุ่น : CM2103
S/NO. 9240030 E/NO. C/NO.
รถตัดหญ้า
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 269

ตรวจสภาพแล้ว
ประเภท : รถตัดหญ้า
ยี่ห้อ : KIORITZ
รุ่น : RM90V
S/NO. BW98D00497 E/NO. C/NO.
รถตัดหญ้า
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 181

ประเภท : เครื่องตัดหญ้า
ยี่ห้อ : KUBOTA
รุ่น : AMX3
S/NO. 00519-00164 E/NO. C/NO.
เครื่องตัดหญ้า
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 94

ตรวจสภาพแล้ว
ประเภท : รถตัดหญ้า
ยี่ห้อ : OREC
รุ่น : ***
S/NO. 55619-00401 E/NO. C/NO.
รถตัดหญ้า
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 6

ตรวจสภาพแล้ว
ประเภท : รถตัดหญ้า
ยี่ห้อ : SATO
รุ่น : SRM850VH
S/NO. 10460 E/NO. C/NO.
รถตัดหญ้า
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 6

ประเภท : รถตัดหญ้า
ยี่ห้อ : KIORITZ
รุ่น : KM961
S/NO. 10042 E/NO. C/NO.
รถตัดหญ้า
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 7

ตรวจสภาพแล้ว
ประเภท : รถตัดหญ้า
ยี่ห้อ : CHIKUSUI
รุ่น : CM1602
S/NO. 9060263 E/NO. C/NO.
รถตัดหญ้า
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 34

ตรวจสภาพแล้ว
ประเภท : รถฉีดพ่นยา
ยี่ห้อ : KIORITZ
รุ่น : SSV-661FS
S/NO. 108 E/NO. C/NO.
รถฉีดพ่นยาฆ่าแมลง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 600 ลิตร 2เพลา
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 82

ตรวจสภาพแล้ว
ประเภท : รถฉีดพ่นยา
ยี่ห้อ : MARUYAMA
รุ่น : SSA-C500BD-1
S/NO. 8211016 E/NO. C/NO.
รถฉีดพ่นยาฆ่าแมลง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 500 ลิตร 2เพลา
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 50

ตรวจสภาพแล้ว
ประเภท : รถฉีดพ่นยา
ยี่ห้อ : MARUYAMA
รุ่น : SSA-F501
S/NO. 1193020 E/NO. C/NO.
รถฉีดพ่นยาฆ่าแมลง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 72

ตรวจสภาพแล้ว
ประเภท : รถฉีดพ่นยา
ยี่ห้อ : MARUYAMA
รุ่น : SSA-F501
S/NO. 176770 E/NO. C/NO.
รถฉีดพ่นยาฆ่าแมลง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 76

ตรวจสภาพแล้ว
ประเภท : รถฉีดพ่นยา
ยี่ห้อ : MARUYAMA
รุ่น : SSA-F600
S/NO. 0587005 E/NO. C/NO.
รถฉีดพ่นยาฆ่าแมลง 6ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 600 ลิตร
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 89

ตรวจสภาพแล้ว
ประเภท : รถฉีดพ่นยา
ยี่ห้อ : SHOSHIN
รุ่น : 3S-3W-406
S/NO. 402565 E/NO. C/NO.
รถฉีดพ่นยาฆ่าแมลง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 28

ตรวจสภาพแล้ว
ประเภท : รถฉีดพ่นยา
ยี่ห้อ : SHOSHIN
รุ่น : 3S-500B
S/NO. 395252 E/NO. C/NO.
รถฉีดพ่นยาฆ่าแมลง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 21

ตรวจสภาพแล้ว
ประเภท : รถฉีดพ่นยา
ยี่ห้อ : SHOSHIN
รุ่น : 3S-500B
S/NO. 398930 E/NO. C/NO.
รถฉีดพ่นยาฆ่าแมลง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 19