ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า

ครั้งที่ #F194 ประมูลวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2564
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า17-18 พฤษภาคม 2564TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน17-22 พฤษภาคม 2564TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 1,407 รายการ( 12-05-2021 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลด E-Catalog
ดาวน์โหลดตารางประมูล
ประมูลวันที่ 19 พฤษภาคม 2564    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0001-0558 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 20 พฤษภาคม 2564    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0559-1033 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 21 พฤษภาคม 2564    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 1034-1298 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 22 พฤษภาคม 2564    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 1299-1542 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด

สินค้าที่มีวีดีโอ 289 รายการ

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
 • LOT # 0719 ( ประมูลวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 )
ประเภท : เครื่องปั่นไฟ
ยี่ห้อ : AIRMAN
รุ่น : SDG25S
S/NO. 123-041785 E/NO. C/NO.
เครื่องปั่นไฟ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 214

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
 • LOT # 0722 ( ประมูลวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 )
ประเภท : เครื่องปั่นไฟ
ยี่ห้อ : DENYO
รุ่น : DCA-25SPM
S/NO. 3601533 E/NO. C/NO.
เครื่องปั่นไฟ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 149

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
 • LOT # 0729 ( ประมูลวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 )
ประเภท : เครื่องปั่นไฟ
ยี่ห้อ : AIRMAN
รุ่น : SDG45S
S/NO. 133-052242 E/NO. C/NO.
เครื่องปั่นไฟ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 200

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
 • LOT # 0731 ( ประมูลวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 )
ประเภท : เครื่องปั่นไฟ
ยี่ห้อ : AIRMAN
รุ่น : SDG60AS
S/NO. 3A10065 E/NO. C/NO.
เครื่องปั่นไฟ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 162

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
 • LOT # 0732 ( ประมูลวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 )
ประเภท : เครื่องปั่นไฟ
ยี่ห้อ : DENYO
รุ่น : DCA-60SPK
S/NO. 3664777 E/NO. C/NO.
เครื่องปั่นไฟ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 147

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
 • LOT # 0735 ( ประมูลวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 )
ประเภท : เครื่องปั่นไฟ
ยี่ห้อ : YANMAR
รุ่น : AG12S-2
S/NO. MA041004 E/NO. C/NO.
เครื่องปั่นไฟ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 156

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
 • LOT # 0736 ( ประมูลวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 )
ประเภท : เครื่องปั่นไฟ
ยี่ห้อ : AIRMAN
รุ่น : SDG100S
S/NO. 3A10235 E/NO. C/NO.
เครื่องปั่นไฟ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 164

ONSITE
 • LOT # 0752 ( ประมูลวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 )
ประเภท : เครื่องยนต์เรือ
ยี่ห้อ : HONDA
รุ่น : BAJE
S/NO. *** E/NO. BAJE-1007659 C/NO.
เครื่องยนต์เรือ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 142

ONSITE
 • LOT # 0753 ( ประมูลวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 )
ประเภท : เครื่องยนต์เรือ
ยี่ห้อ : HONDA
รุ่น : BF30A
S/NO. *** E/NO. BAWL-1003114 C/NO.
เครื่องยนต์เรือ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 125

ONSITE
 • LOT # 0754 ( ประมูลวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 )
ประเภท : เครื่องยนต์เรือ
ยี่ห้อ : HONDA
รุ่น : BF40A
S/NO. *** E/NO. BAYS-3100188 C/NO.
เครื่องยนต์เรือ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 161

ONSITE
 • LOT # 0755 ( ประมูลวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 )
ประเภท : เครื่องยนต์เรือ
ยี่ห้อ : HONDA
รุ่น : BF50
S/NO. *** E/NO. BF50-3407522 C/NO.
เครื่องยนต์เรือ 50 แรงม้า
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 173

ONSITE
 • LOT # 0760 ( ประมูลวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 )
ประเภท : เครื่องยนต์เรือ
ยี่ห้อ : MERCURY
รุ่น : M10
S/NO. *** E/NO. M10-0G327676 C/NO.
เครื่องยนต์เรือ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 133

ONSITE
 • LOT # 0770 ( ประมูลวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 )
ประเภท : เครื่องยนต์เรือ
ยี่ห้อ : SUZUKI
รุ่น : DF15
S/NO. *** E/NO. DF15-861013 C/NO.
เครื่องยนต์เรือ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 124

ONSITE
 • LOT # 0772 ( ประมูลวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 )
ประเภท : เครื่องยนต์เรือ
ยี่ห้อ : SUZUKI
รุ่น : DF15
S/NO. *** E/NO. DF15-421568 C/NO.
เครื่องยนต์เรือ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 146

ONSITE
 • LOT # 0774 ( ประมูลวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 )
ประเภท : เครื่องยนต์เรือ
ยี่ห้อ : SUZUKI
รุ่น : DF40A
S/NO. *** E/NO. DF40A-211180 C/NO.
เครื่องยนต์เรือ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 145

ONSITE
 • LOT # 0775 ( ประมูลวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 )
ประเภท : เครื่องยนต์เรือ
ยี่ห้อ : SUZUKI
รุ่น : DF5
S/NO. *** E/NO. DF5-783769 C/NO.
เครื่องยนต์เรือ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 154

ONSITE
 • LOT # 0778 ( ประมูลวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 )
ประเภท : เครื่องยนต์เรือ
ยี่ห้อ : SUZUKI
รุ่น : DF70
S/NO. *** E/NO. DF70-371568 C/NO.
เครื่องยนต์เรือ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 133

ONSITE
 • LOT # 0781 ( ประมูลวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 )
ประเภท : เครื่องยนต์เรือ
ยี่ห้อ : SUZUKI
รุ่น : DT100
S/NO. *** E/NO. DT100-131472 C/NO.
เครื่องยนต์เรือ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 146

ONSITE
 • LOT # 0787 ( ประมูลวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 )
ประเภท : เครื่องยนต์เรือ
ยี่ห้อ : YAMAHA
รุ่น : 65W
S/NO. *** E/NO. 65W-9714034 C/NO.
เครื่องยนต์เรือ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 158

 • LOT # 0788 ( ประมูลวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 )
ประเภท : เครื่องยนต์เรือ
ยี่ห้อ : YAMAHA
รุ่น : 6H2L
S/NO. *** E/NO. 63621-00206 C/NO.
เครื่องยนต์เรือ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 149