ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า

ครั้งที่ #F225 ประมูลวันที่ 14-16 ธันวาคม 2566
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า9,11,12,13 ธันวาคม 2566TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน9-16 ธันวาคม 2566TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล บางนา กม.35จำนวนรายการสินค้า 791 รายการ( 02-12-2023 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลด E-Catalog
ยังไม่มี
 

สินค้าที่มีวีดีโอ 266 รายการ

มุมมองที่ 1 | มุมมองที่ 2
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 101
0215

ONSITE

บางนา กม.35

เจ็ตสกี YAMAHA VN760 YAMA5590C797
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

เจ็ทสกีแบบนั่งขับ 760 ซีซี ปี1997
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2566
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 85
0216

ONSITE

บางนา กม.35

เจ็ตสกี YAMAHA XL760 YAMA4220L798
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

เจ็ทสกีแบบนั่งขับ 760 ซีซี ปี1998
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2566
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 93
0219

ONSITE

บางนา กม.35

เจ็ตสกี YAMAHA 800GP YAML2801G999
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

เจ็ทสกีแบบนั่งขับ 800 ซีซี ปี1999
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2566
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 123
0221

ONSITE

บางนา กม.35

เจ็ตสกี KAWASAKI 1100STX Di 253-29294
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

เจ็ทสกีแบบนั่งขับ 1100 ซีซี
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2566
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 113
0222

ONSITE

บางนา กม.35

เจ็ตสกี KAWASAKI STX KAW80120K001
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

เจ็ทสกีแบบนั่งขับ 1100 ซีซี ปี2001
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2566
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 115
0223

ONSITE

บางนา กม.35

เจ็ตสกี KAWASAKI STX US-KAW61112A505
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

เจ็ทสกีแบบนั่งขับ ปี2005
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2566
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 41
0225

ONSITE

บางนา กม.35

เจ็ตสกี SEADOO GTX 65123-00005
รูปภาพจริง
เลือก

เจ็ทสกี
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2566
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 123
0229

ONSITE

บางนา กม.35

เจ็ตสกี SEADOO GTX Di 253-24452
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

เจ็ทสกีแบบนั่งขับ 1100 ซีซี
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2566
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 223
0232

ONSITE

บางนา กม.35

เจ็ตสกี YAMAHA VX CRUISER US-YAMA2143K910
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

เจ็ทสกีแบบนั่งขับ 1100 ซีซี ปี2010
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2566
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 108
0234

ONSITE

บางนา กม.35

เจ็ตสกี YAMAHA XLT1200 YAMA1634B202
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

เจ็ทสกีแบบนั่งขับ 1200 ซีซ๊ ปี2002
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2566
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 159
0239

ONSITE

บางนา กม.35

เรือ OMC STACER AU-STA10322D000
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

เรืออลูมิเนียม 12 ฟุต
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2566
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 155
0241

ONSITE

บางนา กม.35

เรือ STESSL NO MODEL AU-SAB-30934F999
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพจริง
สินค้าพร้อมทดสอบ
เลือก

เรืออลูมิเนียม ขนาด 12 ฟุต
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2566
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 322
0244

ONSITE

บางนา กม.35

เรือ YAMAHA W16 JP-YAK09277D505
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก

เรือ ขนาด 16 ฟุต
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2566
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 153
0247

ONSITE

บางนา กม.35

เรือ NISSAN W530T 1053
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก

เรือ ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน 20 แรงม้า
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2566
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 357
0251

ONSITE

บางนา กม.35

เรือ SUZUKI NO MODEL JP-MLIT0011689B
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก

เรือ ขนาด 23 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน 70 แรงม้า
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2566
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 426
0252

ONSITE

บางนา กม.35

เรือ YAMAHA UF23 JP-MLIT0102490B
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก

เรือ ขนาด 23 ฟุต
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2566
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 189
0253

ONSITE

บางนา กม.35

เรือ YAMAHA YD23 270-24848
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก

เรือ ขนาด 23 ฟุต
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2566
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 338
0257

ONSITE

บางนา กม.35

เรือ YAMAHA YD27 JP-MLIT0013078A
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก

เรือ ขนาด 27 ฟุต
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2566
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 419
0261

ONSITE

บางนา กม.35

เรือ YAMAHA YDX33 JP-MLIT0162962B
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก

เรือ ขนาด 33 ฟุต
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2566
LOT ปี ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ซีเรียล ดูแล้ว 286
0262

ONSITE

บางนา กม.35

เรือ YAMAHA LS17 0800009
ตรวจสภาพแล้ว
รูปภาพตัวอย่าง
เลือก

เรือ ขนาด 17 ฟุต
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***
ประมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2566