ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า

ครั้งที่ #F197 ประมูลวันที่ 18-21 สิงหาคม 2564
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า16-17 สิงหาคม 2564TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน16-21 สิงหาคม 2564TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 1,238 รายการ( 27-07-2021 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลด E-Catalog
ยังไม่มี
 

สินค้าที่มีวีดีโอ 166 รายการ

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 20 สิงหาคม 2564 )
ประเภท : รถเกี่ยวข้าว
ยี่ห้อ : YANMAR
รุ่น : GC440
S/NO. 011257 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวแบบนั่งขับ ขนาด 4 แถวเกี่ยว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 46

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 20 สิงหาคม 2564 )
ประเภท : รถเกี่ยวข้าว
ยี่ห้อ : YANMAR
รุ่น : CA700
S/NO. 810182 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวแบบนั่งขับ แบบม้วนเกี่ยวขึ้น
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 44

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 20 สิงหาคม 2564 )
ประเภท : รถเกี่ยวข้าว
ยี่ห้อ : KUBOTA
รุ่น : AR48
S/NO. 011162 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวแบบนั่งขับ ขนาด 4 แถวเกี่ยว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 73

ONSITE
 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 20 สิงหาคม 2564 )
ประเภท : รถเกี่ยวข้าว
ยี่ห้อ : ISEKI
รุ่น : HV211GR-DWC
S/NO. 000264 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวแบบนั่งขับ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 47

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 20 สิงหาคม 2564 )
ประเภท : รถเกี่ยวข้าว
ยี่ห้อ : YANMAR
รุ่น : GC440
S/NO. 011909 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวแบบนั่งขับ ขนาด 4 แถวเกี่ยว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 85

ONSITE
 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 20 สิงหาคม 2564 )
ประเภท : รถตัดหญ้า
ยี่ห้อ : OREC
รุ่น : ARM980
S/NO. JAZHF00517 E/NO. C/NO.
รถตัดหญ้า
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 109

ONSITE
 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 20 สิงหาคม 2564 )
ประเภท : รถตัดหญ้า
ยี่ห้อ : SATO
รุ่น : SRM831VH
S/NO. 81103 E/NO. C/NO.
รถตัดหญ้า
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 91

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 20 สิงหาคม 2564 )
ประเภท : รถตัดหญ้า
ยี่ห้อ : OREC
รุ่น : RM80JD
S/NO. BZ01L00545 E/NO. C/NO.
รถตัดหญ้า
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 108

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 20 สิงหาคม 2564 )
ประเภท : รถตัดหญ้า
ยี่ห้อ : OREC
รุ่น : RM95
S/NO. HJ00D00875 E/NO. C/NO.
รถตัดหญ้า
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 102

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 20 สิงหาคม 2564 )
ประเภท : รถตัดหญ้า
ยี่ห้อ : OREC
รุ่น : RM95
S/NO. HJ99E00553 E/NO. C/NO.
รถตัดหญ้า
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 92

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 20 สิงหาคม 2564 )
ประเภท : รถฉีดพ่นยา
ยี่ห้อ : SHOSHIN
รุ่น : 3S-3WD-510
S/NO. 396740 E/NO. C/NO.
รถฉีดพ่นยาฆ่าแมลง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 28

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 20 สิงหาคม 2564 )
ประเภท : รถฉีดพ่นยา
ยี่ห้อ : SHOSHIN
รุ่น : 3S-500B
S/NO. 404160 E/NO. C/NO.
รถฉีดพ่นยาฆ่าแมลง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 33

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 20 สิงหาคม 2564 )
ประเภท : รถฉีดพ่นยา
ยี่ห้อ : SASAKI
รุ่น : RS-660Z
S/NO. 560116 E/NO. C/NO.
รถฉีดพ่นยาฆ่าแมลง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 34

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 20 สิงหาคม 2564 )
ประเภท : รถฉีดพ่นยา
ยี่ห้อ : SHOSHIN
รุ่น : 3S-C600
S/NO. 090360 E/NO. C/NO.
รถฉีดพ่นยาฆ่าแมลง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 41

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 20 สิงหาคม 2564 )
ประเภท : รถฉีดพ่นยา
ยี่ห้อ : MARUYAMA
รุ่น : SSA-F600
S/NO. 0288059 E/NO. C/NO.
รถฉีดพ่นยาฆ่าแมลง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 40

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 20 สิงหาคม 2564 )
ประเภท : รถฉีดพ่นยา
ยี่ห้อ : MARUYAMA
รุ่น : SSA-F600
S/NO. 8404011 E/NO. C/NO.
รถฉีดพ่นยาฆ่าแมลง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 33

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 20 สิงหาคม 2564 )
ประเภท : รถฉีดพ่นยา
ยี่ห้อ : ARIMIZ
รุ่น : RS-525Z
S/NO. 590158 E/NO. C/NO.
รถฉีดพ่นยาฆ่าแมลง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 38

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 20 สิงหาคม 2564 )
ประเภท : รถฉีดพ่นยา
ยี่ห้อ : SHOSHIN
รุ่น : 3S-600T
S/NO. 394366 E/NO. C/NO.
รถฉีดพ่นยาฆ่าแมลง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 33

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 20 สิงหาคม 2564 )
ประเภท : รถฉีดพ่นยา
ยี่ห้อ : SASAKI
รุ่น : RS545Z
S/NO. 300137 E/NO. C/NO.
รถฉีดพ่นยาฆ่าแมลง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 45

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
 • LOT # NO LOT ( ประมูลวันที่ 20 สิงหาคม 2564 )
ประเภท : รถฉีดพ่นยา
ยี่ห้อ : KIORITZ
รุ่น : SSV-541F
S/NO. 0606 E/NO. C/NO.
รถฉีดพ่นยาฆ่าแมลง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 32