ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า

ครั้งที่ #F192 ประมูลวันที่ 17-20 มีนาคม 2564
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า15-16 มีนาคม 2564TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน15-20 มีนาคม 2564TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 810 รายการ( 27-02-2021 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลด E-Catalog
ยังไม่มี
 

สินค้าที่มีวีดีโอ 79 รายการ

ONSITE
ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : CHIKUSUI
รุ่น : GA-101K
S/NO. 7034575 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกแบบเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 7

ONSITE
ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : YANMAR
รุ่น : CA-140P
S/NO. 103289 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกแบบเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 31

ONSITE
ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : CHIKUSUI
รุ่น : ELS642
S/NO. 5260263 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกแบบเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 4

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
ประเภท : รถเกี่ยวข้าว
ยี่ห้อ : YANMAR
รุ่น : CA180G
S/NO. 111531 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 24

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
ประเภท : รถเกี่ยวข้าว
ยี่ห้อ : YANMAR
รุ่น : GC215G
S/NO. 300409 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 21

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
ประเภท : รถเกี่ยวข้าว
ยี่ห้อ : KUBOTA
รุ่น : ZR900
S/NO. 502324 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 24

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
ประเภท : รถเกี่ยวข้าว
ยี่ห้อ : YANMAR
รุ่น : TC600
S/NO. 615466 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 7

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
ประเภท : รถเกี่ยวข้าว
ยี่ห้อ : MITSUBISHI
รุ่น : VM-2
S/NO. 31318 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 13

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
ประเภท : รถเกี่ยวข้าว
ยี่ห้อ : YANMAR
รุ่น : CA140G
S/NO. C14A-101131 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 28

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
ประเภท : รถเกี่ยวข้าว
ยี่ห้อ : ISEKI
รุ่น : HF332G
S/NO. 002618 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 28

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
ประเภท : รถเกี่ยวข้าว
ยี่ห้อ : KUBOTA
รุ่น : RX700
S/NO. 501204 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 31

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
ประเภท : รถเกี่ยวข้าว
ยี่ห้อ : MITSUBISHI
รุ่น : ML800
S/NO. 10291 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 27

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
ประเภท : รถเกี่ยวข้าว
ยี่ห้อ : YANMAR
รุ่น : Ee-2
S/NO. 100907 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 33

ONSITE
ประเภท : รถฉีดพ่นยา
ยี่ห้อ : SASAKI
รุ่น : PZ-500G
S/NO. PZ50-520134 E/NO. C/NO.
รถฉีดพ่นยาฆ่าแมลง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 18

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
ประเภท : รถฉีดพ่นยา
ยี่ห้อ : SHOSHIN
รุ่น : 3S-B02DKT
S/NO. 394713 E/NO. C/NO.
รถฉีดพ่นยาฆ่าแมลง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 8

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
ประเภท : รถฉีดพ่นยา
ยี่ห้อ : SHOSHIN
รุ่น : 3S-B02D-KT-II
S/NO. 399686 E/NO. C/NO.
รถฉีดพ่นยาฆ่าแมลง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 10

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
ประเภท : รถฉีดพ่นยา
ยี่ห้อ : KIORITZ
รุ่น : SSV1071FS
S/NO. 6006 E/NO. C/NO.
รถฉีดพ่นยาฆ่าแมลง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 20

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
ประเภท : รถฉีดพ่นยา
ยี่ห้อ : SHOSHIN
รุ่น : 3S-1000T-II
S/NO. 403926 E/NO. C/NO.
รถฉีดพ่นยาฆ่าแมลง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 37

ONSITE
ประเภท : รถฉีดพ่นยา
ยี่ห้อ : MARUYAMA
รุ่น : SSA-G600
S/NO. 0192039 E/NO. C/NO.
รถฉีดพ่นยาฆ่าแมลง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 16

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
ประเภท : เรือ
ยี่ห้อ : YAMAHA
รุ่น : DY29
S/NO. 280-20258 E/NO. C/NO.
เรือพร้อมเครื่องยนต์
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 70