ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า

ครั้งที่ #F181 ประมูลวันที่ 22-25 เมษายน 2563
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า20-21 เมษายน 2563TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน20-25 เมษายน 2563TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 1,232 รายการ( 03-04-2020 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลด E-Catalog
ยังไม่มี
 

สินค้าทั้งหมด 1,232 รายการ

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 24 เมษายน 2563 )
ประเภท : เครื่องม้วนฟาง
ยี่ห้อ : FERABOLI
รุ่น : 265HT
S/NO. 00287 E/NO. C/NO.
เครื่องม้วนฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 134

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 24 เมษายน 2563 )
ประเภท : เครื่องม้วนฟาง
ยี่ห้อ : STAR
รุ่น : THB1010
S/NO. 77685 E/NO. C/NO.
เครื่องม้วนฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 41

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 24 เมษายน 2563 )
ประเภท : เครื่องม้วนฟาง
ยี่ห้อ : STAR
รุ่น : THB1050
S/NO. 2337879 E/NO. C/NO.
เครื่องม้วนฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 19

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 24 เมษายน 2563 )
ประเภท : เครื่องม้วนฟาง
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : RB751
S/NO. 9753568 E/NO. C/NO.
เครื่องม้วนฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 67

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 24 เมษายน 2563 )
ประเภท : เครื่องม้วนฟาง
ยี่ห้อ : YANMAR
รุ่น : YRB710
S/NO. 250545 E/NO. C/NO.
เครื่องม้วนฟาง
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 76

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 24 เมษายน 2563 )
ประเภท : รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 506633,28567,000364 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม 3 คัน
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 5

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 24 เมษายน 2563 )
ประเภท : รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
ยี่ห้อ : ISEKI
รุ่น : RS300S
S/NO. 514457 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 20

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 24 เมษายน 2563 )
ประเภท : รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 55619-00(367,369) E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม 2 คัน
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 8

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 24 เมษายน 2563 )
ประเภท : รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 55619-00(361-364) E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม 4 คัน
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 23

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 24 เมษายน 2563 )
ประเภท : รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
ยี่ห้อ : YANMAR
รุ่น : YB300
S/NO. F34-429936 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 17

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 24 เมษายน 2563 )
ประเภท : รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 811018,500519,65020-00(173-175) E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม 5 คัน
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 20

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 24 เมษายน 2563 )
ประเภท : รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
ยี่ห้อ : MITSUBISHI
รุ่น : MB360
S/NO. 58519-01636 E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 17

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 24 เมษายน 2563 )
ประเภท : รถเกี่ยวข้าวเดินตาม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 55619-00(342-344,349-351,354) E/NO. C/NO.
รถเกี่ยวข้าวเดินตาม 7 คัน
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 24

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 24 เมษายน 2563 )
ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : KUBOTA
รุ่น : RH500
S/NO. 503888 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกตีนตะขาบ แบบเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 9

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 24 เมษายน 2563 )
ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : HONDA
รุ่น : NACJ
S/NO. 1001018 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกตีนตะขาบ แบบเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 15

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 24 เมษายน 2563 )
ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : FUJII
รุ่น : FM450
S/NO. 000282 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกตีนตะขาบ แบบเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 12

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 24 เมษายน 2563 )
ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : SUNBOY
รุ่น : NO MODEL
S/NO. 7190 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกตีนตะขาบ แบบเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 16

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 24 เมษายน 2563 )
ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : YAMAGUCHI
รุ่น : YX-505K
S/NO. 920046 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกตีนตะขาบ แบบเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 12

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 24 เมษายน 2563 )
ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : KUBOTA
รุ่น : NO MODEL
S/NO. 41019-00704 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกตีนตะขาบ แบบเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 21

 • LOT # ( ประมูลวันที่ 24 เมษายน 2563 )
ประเภท : รถบรรทุกเอนกประสงค์
ยี่ห้อ : MITSUBISHI
รุ่น : MU300
S/NO. 00128 E/NO. C/NO.
รถบรรทุกตีนตะขาบ แบบเดินตาม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5% ***

 • Year : -
 • กม.35
 • 12