ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า

ครั้งที่ #F200 ประมูลวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2564
กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า14-15 พฤศจิกายน 2564TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน14-20 พฤศจิกายน 2564TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 1,461 รายการ( 20-11-2021 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ดาวน์โหลด E-Catalog
ดาวน์โหลดตารางประมูล
ประมูลวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0001 - 0478 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0479 - 0931 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0932 - 1206 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 1207 - 1479 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด
ประมูลวันที่ 02 พฤศจิกายน 2564    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 1480 - 1739 TIME : 9.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด

สินค้าทั้งหมด 1,461 รายการ

ONSITE
 • LOT # 0098 ( ประมูลวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 )
ประเภท : เครื่องยนต์
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : CY180,CY180,NS110C
S/NO. *** E/NO. CY180-NO NUMBER,CY180-H97143,NS110C-007346 C/NO.
เครื่องยนต์ สูบเดียว 3 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year :
 • กม.35
 • 175

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
 • LOT # 0099 ( ประมูลวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : SE9,65MS7511,65MS7511,50MS 1057.5
S/NO. 1417,1416,4328,1763,P057701929,T0632572G8,T0432395G1 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 7 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year :
 • กม.35
 • 197

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
 • LOT # 0100 ( ประมูลวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : HONDA
รุ่น : ***
S/NO. 15470,140404,F13013,6664 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 4 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year :
 • กม.35
 • 146

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
 • LOT # 0101 ( ประมูลวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : ISEKI
รุ่น : E262,E269,E255,E262
S/NO. 022455,101471,120388,096125 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 4 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year :
 • กม.35
 • 185

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
 • LOT # 0102 ( ประมูลวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : KOSHIN
รุ่น : ***
S/NO. 8010147,50601011 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 2 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year :
 • กม.35
 • 150

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
 • LOT # 0103 ( ประมูลวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRARD
รุ่น : ***,Z482
S/NO. 3103791,11487,304932 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 3 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year :
 • กม.35
 • 109

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
 • LOT # 0104 ( ประมูลวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 55621-00286,8023451,6032287,55621-002(21-26) E/NO. C/NO.
ปั๊ม 9 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year :
 • กม.35
 • 95

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
 • LOT # 0105 ( ประมูลวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : NM85,SM7,HS8-K
S/NO. NM85-6046,SM7-01821,HS8-902235 E/NO. C/NO.
ปั๊ม 3 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year :
 • กม.35
 • 157

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
 • LOT # 0106 ( ประมูลวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 55621-002(01-10) E/NO. C/NO.
ปั๊ม 10 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year :
 • กม.35
 • 83

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
 • LOT # 0107 ( ประมูลวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 55621-002(11-20) E/NO. C/NO.
ปั๊ม 10 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year :
 • กม.35
 • 94

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
 • LOT # 0108 ( ประมูลวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 60020-00137 E/NO. C/NO.
ปั๊ม เครื่องยนต์ดีเซล 3 สูบ 26 แรงม้า
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year :
 • กม.35
 • 125

ตรวจสภาพแล้ว
ONSITE
 • LOT # 0109 ( ประมูลวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 )
ประเภท : ปั๊ม
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ***
S/NO. 68521-00003 E/NO. C/NO.
ปั๊ม
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • Year :
 • กม.35
 • 167

ONSITE
 • LOT # 0110 ( ประมูลวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 )
ประเภท : เครื่องยนต์
ยี่ห้อ : ISEKI
รุ่น : E255,E269
S/NO. *** E/NO. E255-032473,E269-11078 C/NO.
เครื่องยนต์ดีเซล 2 สูบ 2 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year :
 • กม.35
 • 92

ONSITE
 • LOT # 0111 ( ประมูลวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 )
ประเภท : เครื่องยนต์
ยี่ห้อ : KUBOTA
รุ่น : Z482,Z482,Z482
S/NO. *** E/NO. Z482-WY9164,Z482-855776,Z482-432736 C/NO.
เครื่องยนต์ดีเซล 2 สูบ 3 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year :
 • กม.35
 • 124

ONSITE
 • LOT # 0112 ( ประมูลวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 )
ประเภท : เครื่องยนต์
ยี่ห้อ : KUBOTA
รุ่น : Z482,ZB400,Z482
S/NO. *** E/NO. Z482-518062,ZB400-175194,Z482-YN5588 C/NO.
เครื่องยนต์ดีเซล 2 สูบ 3 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year :
 • กม.35
 • 92

ONSITE
 • LOT # 0113 ( ประมูลวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 )
ประเภท : เครื่องยนต์
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : Z600,L2E
S/NO. *** E/NO. Z600-398152,L2E-28535 C/NO.
เครื่องยนต์ดีเซล 2 สูบ 2 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year :
 • กม.35
 • 108

ONSITE
 • LOT # 0114 ( ประมูลวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 )
ประเภท : เครื่องยนต์
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : ZB400,2HE66R
S/NO. *** E/NO. ZB400-868196,2HE66R000556 C/NO.
เครื่องยนต์ดีเซล 2 สูบ 2 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year :
 • กม.35
 • 97

ONSITE
 • LOT # 0115 ( ประมูลวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 )
ประเภท : เครื่องยนต์
ยี่ห้อ : MITSUBISHI
รุ่น : C45
S/NO. *** E/NO. C45-58609 C/NO.
เครื่องยนต์ดีเซล 2 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year :
 • กม.35
 • 77

ONSITE
 • LOT # 0115A ( ประมูลวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 )
ประเภท : เครื่องยนต์
ยี่ห้อ : MITSUI DEUTZ
รุ่น : F2L912
S/NO. *** E/NO. F2L912-B2-1003/942 C/NO.
เครื่องยนต์ดีเซล 2 สูบ
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year :
 • กม.35
 • 127

ONSITE
 • LOT # 0116 ( ประมูลวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 )
ประเภท : เครื่องยนต์
ยี่ห้อ : NO BRAND
รุ่น : Z430,2T80L,2H66R
S/NO. *** E/NO. Z430-127514,2T80L-82025,2H66R-025931 C/NO.
เครื่องยนต์ดีเซล 2 สูบ 3 ตัว
*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • Year :
 • กม.35
 • 124