ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว

ครั้งที่ #C0004 ประมูลวันที่ 26 มีนาคม 2563

ประมูลผ่านไปแล้ว

กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า24-25 มีนาคม 2563TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน26-26 มีนาคม 2563TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 285 รายการ( 27-03-2020 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ยังไม่มี
ดาวน์โหลดตารางประมูล
ประมูลวันที่ 26 มีนาคม 2563    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0001-0260 TIME : 10.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด

สินค้าทั้งหมด 285 รายการ

 • LOT # 0001 ( ประมูลวันที่ 26 มีนาคม 2563 )
ประเภท : จักรยาน
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
ราคาเริ่มประมูล 1,000 ฿
จักรยาน จำนวน 2 คัน
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 13

 • LOT # 0002 ( ประมูลวันที่ 26 มีนาคม 2563 )
ประเภท : จักรยาน
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
ราคาเริ่มประมูล 1,000 ฿
จักรยาน จำนวน 2 คัน
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 10

 • LOT # 0003 ( ประมูลวันที่ 26 มีนาคม 2563 )
ประเภท : จักรยาน
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
ราคาเริ่มประมูล 1,000 ฿
จักรยาน จำนวน 2 คัน
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 17

 • LOT # 0004 ( ประมูลวันที่ 26 มีนาคม 2563 )
ประเภท : รองเท้าสกีหิมะ
ยี่ห้อ : DOLOMITE
รุ่น : ***
S/NO. H452002-012 E/NO. C/NO.
ราคาเริ่มประมูล 600 ฿
รองเท้าสกีหิมะ เบอร์ 26.0-26.5 1 คู่
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 7

 • LOT # 0005 ( ประมูลวันที่ 26 มีนาคม 2563 )
ประเภท : โคมไฟ
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. C761911-004 E/NO. C/NO.
ราคาเริ่มประมูล 1,000 ฿
โคมไฟ 10 ชิ้น +รถตัดหญ้า 5 ตัว+เครื่องตัดคอนกรีต 2 เครื่อง
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 24

 • LOT # 0006 ( ประมูลวันที่ 26 มีนาคม 2563 )
ประเภท : สปอร์ทไลท์เคลื่อนที่
ยี่ห้อ : YANMAR
รุ่น : LB104BG
S/NO. B12272 E/NO. C/NO.
ราคาเริ่มประมูล 12,000 ฿
สปอร์ทไลท์เคลื่อนที่ เครื่อง GASOLINE 1สูบ โคมไฟ 1ดวง
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 8

 • LOT # 0007 ( ประมูลวันที่ 26 มีนาคม 2563 )
ประเภท : สปอร์ทไลท์เคลื่อนที่
ยี่ห้อ : YANMAR
รุ่น : LB104BG
S/NO. B12273 E/NO. C/NO.
ราคาเริ่มประมูล 12,000 ฿
สปอร์ทไลท์เคลื่อนที่ เครื่อง GASOLINE 1สูบ โคมไฟ 1ดวง
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 8

 • LOT # 0008 ( ประมูลวันที่ 26 มีนาคม 2563 )
ประเภท : เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
ยี่ห้อ : LINCOLN
รุ่น : AIR VANTAGE
S/NO. A1060800116 E/NO. C/NO.
ราคาเริ่มประมูล 53,000 ฿
เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ เครื่องยนต์CUMMINS 4 สูบ
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 10

 • LOT # 0009 ( ประมูลวันที่ 26 มีนาคม 2563 )
ประเภท : อะไหล่
ยี่ห้อ : NISSAN
รุ่น : ***
S/NO. I322001-001 E/NO. C/NO.
ราคาเริ่มประมูล 20 ฿
อะไหล่รถยนต์ Nissan march (ปั๊มลม,โช๊คหลัง,ปีกนก)
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 7

 • LOT # 0010 ( ประมูลวันที่ 26 มีนาคม 2563 )
ประเภท : ฝาท้ายไฮโครลิค
ยี่ห้อ : KYOKUTOU
รุ่น : ***
S/NO. 30719-00102 E/NO. C/NO.
ราคาเริ่มประมูล 8,000 ฿
ฝาปิดท้าย 1 ชิ้น
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 10

 • LOT # 0010A ( ประมูลวันที่ 26 มีนาคม 2563 )
ประเภท : ฝาท้ายไฮโครลิค
ยี่ห้อ : KYOKUTOU
รุ่น : ***
S/NO. 30719-00104 E/NO. C/NO.
ราคาเริ่มประมูล 8,000 ฿
ฝาปิดท้าย 1 ชิ้น
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 12

 • LOT # 0011 ( ประมูลวันที่ 26 มีนาคม 2563 )
ประเภท : ถังบรรจุน้ำ
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
ราคาเริ่มประมูล 1,200 ฿
แทงค์น้ำ 1 ใบ (ขนาด 1000 ลิตร)
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 15

 • LOT # 0012 ( ประมูลวันที่ 26 มีนาคม 2563 )
ประเภท : ถังบรรจุน้ำ
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
ราคาเริ่มประมูล 1,200 ฿
แทงค์น้ำ 1 ใบ (ขนาด 1000 ลิตร)
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 5

 • LOT # 0013 ( ประมูลวันที่ 26 มีนาคม 2563 )
ประเภท : ถังบรรจุน้ำ
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
ราคาเริ่มประมูล 1,200 ฿
แทงค์น้ำ 1 ใบ (ขนาด 1000 ลิตร)
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 3

 • LOT # 0014 ( ประมูลวันที่ 26 มีนาคม 2563 )
ประเภท : ถังบรรจุน้ำ
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
ราคาเริ่มประมูล 1,200 ฿
แทงค์น้ำ 1 ใบ (ขนาด 1000 ลิตร)
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 5

 • LOT # 0015 ( ประมูลวันที่ 26 มีนาคม 2563 )
ประเภท : ถังบรรจุน้ำ
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
ราคาเริ่มประมูล 1,200 ฿
แทงค์น้ำ 1 ใบ (ขนาด 1000 ลิตร)
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 5

 • LOT # 0016 ( ประมูลวันที่ 26 มีนาคม 2563 )
ประเภท : ถังบรรจุน้ำ
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
ราคาเริ่มประมูล 1,200 ฿
แทงค์น้ำ 1 ใบ (ขนาด 1000 ลิตร)
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 6

 • LOT # 0017 ( ประมูลวันที่ 26 มีนาคม 2563 )
ประเภท : ถังบรรจุน้ำ
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
ราคาเริ่มประมูล 1,200 ฿
แทงค์น้ำ 1 ใบ (ขนาด 1000 ลิตร)
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 5

 • LOT # 0018 ( ประมูลวันที่ 26 มีนาคม 2563 )
ประเภท : ถังบรรจุน้ำ
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
ราคาเริ่มประมูล 1,200 ฿
แทงค์น้ำ 1 ใบ (ขนาด 1000 ลิตร)
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 4

 • LOT # 0019 ( ประมูลวันที่ 26 มีนาคม 2563 )
ประเภท : ถังบรรจุน้ำ
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. *** E/NO. C/NO.
ราคาเริ่มประมูล 1,200 ฿
แทงค์น้ำ 1 ใบ (ขนาด 1000 ลิตร)
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 3