ดูสินค้าทั้งหมด

สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว

ครั้งที่ #C0008 ประมูลวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

ประมูลผ่านไปแล้ว

กำหนดวันตรวจสภาพสินค้า28-29 กรกฎาคม 2563TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
กำหนดลงทะเบียน28-30 กรกฎาคม 2563TIME : 08:00 AM - 05:00 PM
ลานประมูล กม.35จำนวนรายการสินค้า 529 รายการ( 31-07-2020 )
ดาวน์โหลดรายการสินค้า
ยังไม่มี
ดาวน์โหลดตารางประมูล
ประมูลวันที่ 30 กรกฎาคม 2563    ดูรายการที่จะประมูล | ดาวน์โหลดรายการ
วงที่ : #1 LOT : 0001-0490 TIME : 10.00
ประมูลสินค้าแบบพาเหรด
มีถ่ายทอดสด

สินค้าทั้งหมด 529 รายการ

 • LOT # 0001 ( ประมูลวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 )
ประเภท : โต๊ะประชุม
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. F102006-062 E/NO. C/NO.
ราคาเริ่มประมูล 5,000 ฿
โต๊ะประชุม 1 ชุด
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 36

 • LOT # 0002 ( ประมูลวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 )
ประเภท : โต๊ะ
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. H452007-035 E/NO. C/NO.
ราคาเริ่มประมูล 100 ฿
โต๊ะกลางพื้นหน้ากระจก 1 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 29

 • LOT # 0003 ( ประมูลวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 )
ประเภท : เครื่องเป่าลม
ยี่ห้อ : MITSUBISHI
รุ่น : ***
S/NO. H452007-025 E/NO. C/NO.
ราคาเริ่มประมูล 250 ฿
พัดลมดูดอากาศ จำนวน 1 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 9

 • LOT # 0004 ( ประมูลวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 )
ประเภท : เครื่องเป่าลม
ยี่ห้อ : MITSUBISHI
รุ่น : ***
S/NO. H452007-026 E/NO. C/NO.
ราคาเริ่มประมูล 250 ฿
พัดลมดูดอากาศ จำนวน 1 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 10

 • LOT # 0005 ( ประมูลวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 )
ประเภท : เครื่องเป่าลม
ยี่ห้อ : MITSUBISHI
รุ่น : ***
S/NO. H452007-023 E/NO. C/NO.
ราคาเริ่มประมูล 250 ฿
พัดลมดูดอากาศ จำนวน 1 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 7

 • LOT # 0006 ( ประมูลวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 )
ประเภท : เครื่องเป่าลม
ยี่ห้อ : MITSUBISHI
รุ่น : ***
S/NO. H452007-024 E/NO. C/NO.
ราคาเริ่มประมูล 250 ฿
พัดลมดูดอากาศ จำนวน 1 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 7

 • LOT # 0007 ( ประมูลวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 )
ประเภท : เครื่องเป่าลม
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. H452007-022 E/NO. C/NO.
ราคาเริ่มประมูล 150 ฿
พัดลมดูดอากาศ จำนวน 1 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 11

 • LOT # 0008 ( ประมูลวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 )
ประเภท : เครื่องเป่าลม
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. H452007-027 E/NO. C/NO.
ราคาเริ่มประมูล 800 ฿
พัดลมดูดอากาศ จำนวน 1 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 12

 • LOT # 0009 ( ประมูลวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 )
ประเภท : ไม้กอล์ฟ
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. I392007-045 E/NO. C/NO.
ราคาเริ่มประมูล 300 ฿
ไม้กอล์ฟพร้อมถุงกอล์ฟ มีไม้พัตเตอร์+ไดร็เวอร์ 1 ชุด
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 16

 • LOT # 0010 ( ประมูลวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 )
ประเภท : ไม้กอล์ฟ
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. I392007-046 E/NO. C/NO.
ราคาเริ่มประมูล 300 ฿
ไม้กอล์ฟพร้อมถุงกอล์ฟ มีไม้พัตเตอร์+ไดร็เวอร์ 1 ชุด
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 17

 • LOT # 0011 ( ประมูลวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 )
ประเภท : ไม้กอล์ฟ
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. I392007-047 E/NO. C/NO.
ราคาเริ่มประมูล 300 ฿
ไม้กอล์ฟพร้อมถุงกอล์ฟ มีไม้พัตเตอร์+ไดร็เวอร์ 1 ชุด
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 10

 • LOT # 0012 ( ประมูลวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 )
ประเภท : ไม้กอล์ฟ
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. I392007-048 E/NO. C/NO.
ราคาเริ่มประมูล 300 ฿
ไม้กอล์ฟพร้อมถุงกอล์ฟ มีไม้พัตเตอร์+ไดร็เวอร์ 1 ชุด
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 12

 • LOT # 0013 ( ประมูลวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 )
ประเภท : ไม้กอล์ฟ
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. I392007-049 E/NO. C/NO.
ราคาเริ่มประมูล 300 ฿
ไม้กอล์ฟพร้อมถุงกอล์ฟ มีไม้พัตเตอร์+ไดร็เวอร์ 1 ชุด
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 15

 • LOT # 0014 ( ประมูลวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 )
ประเภท : ไม้กอล์ฟ
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. I392007-050 E/NO. C/NO.
ราคาเริ่มประมูล 300 ฿
ไม้กอล์ฟพร้อมถุงกอล์ฟ มีไม้พัตเตอร์+ไดร็เวอร์ 1 ชุด
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 9

 • LOT # 0015 ( ประมูลวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 )
ประเภท : ไม้กอล์ฟ
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. I392007-051 E/NO. C/NO.
ราคาเริ่มประมูล 300 ฿
ไม้กอล์ฟพร้อมถุงกอล์ฟ มีไม้พัตเตอร์+ไดร็เวอร์ 1 ชุด
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 10

 • LOT # 0016 ( ประมูลวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 )
ประเภท : ไม้กอล์ฟ
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. I392007-052 E/NO. C/NO.
ราคาเริ่มประมูล 300 ฿
ไม้กอล์ฟพร้อมถุงกอล์ฟ มีไม้พัตเตอร์+ไดร็เวอร์ 1 ชุด
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 9

 • LOT # 0017 ( ประมูลวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 )
ประเภท : ไม้กอล์ฟ
ยี่ห้อ : NON
รุ่น : ***
S/NO. I392007-053 E/NO. C/NO.
ราคาเริ่มประมูล 300 ฿
ไม้กอล์ฟพร้อมถุงกอล์ฟ มีไม้พัตเตอร์+ไดร็เวอร์ 1 ชุด
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 12

 • LOT # 0018 ( ประมูลวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 )
ประเภท : ขาตั้งกล้อง
ยี่ห้อ : SLIK
รุ่น : SPRINT66
S/NO. D952007-002 E/NO. C/NO.
ราคาเริ่มประมูล 100 ฿
ขาตั้งกล้องอลูมิเนียม ขา3ท่อน ยืดได้1.50 m. พร้อมสายสะพาย 1 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 25

 • LOT # 0019 ( ประมูลวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 )
ประเภท : ขาตั้งกล้อง
ยี่ห้อ : SONY
รุ่น : VCT-800
S/NO. D952007-003 E/NO. C/NO.
ราคาเริ่มประมูล 100 ฿
ขาตั้งกล้อง ขา3ท่อน ยืดได้1.40 m. 1 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 21

 • LOT # 0020 ( ประมูลวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 )
ประเภท : ขาตั้งกล้อง
ยี่ห้อ : VELBON
รุ่น : Z-5000
S/NO. D952007-004 E/NO. C/NO.
ราคาเริ่มประมูล 100 ฿
ขาตั้งกล้อง ขา3ท่อน ยืดได้1.50m. 1 ตัว
*** สินค้าชำระค่าอากรนำเข้าแล้ว (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผู้ซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ***

 • Year : -
 • กม.32
 • 16