lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#1133 ครั้งที่ #F175 วันที่ประมูล 12 ตุลาคม 2562 ( กม.35 )

เครื่องจักรการเกษตร
เครื่องตัดหญ้า
NO BRAND
FS-66B,HH173
1126,894
เครื่องตัดหญ้า 2 ตัว

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 153
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 10% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 20,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 220,000
VAT 7 % 15,400
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 235,400
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 246,100
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 1120
  LOT #1120
  เครื่องตัดหญ้า
  BRIGGS AND STRATTON
 • 1121
  LOT #1121
  เครื่องตัดหญ้า
  KYOEI
 • 1122
  LOT #1122
  เครื่องตัดหญ้า
  NO BRAND
 • 1123
  LOT #1123
  เครื่องตัดหญ้า
  HONDA
 • 1124
  LOT #1124
  เครื่องตัดหญ้า
  KYORITZ
 • 1126
  LOT #1126
  เครื่องตัดหญ้า
  FERRI
 • 1127
  LOT #1127
  เครื่องตัดหญ้า
  KUBOTA
 • 1128
  LOT #1128
  เครื่องตัดหญ้า
  KYOEISHA
 • 1129
  LOT #1129
  เครื่องตัดหญ้า
  NO BRAND
 • 1130
  LOT #1130
  เครื่องตัดหญ้า
  NO BRAND
 • 1131
  LOT #1131
  เครื่องตัดหญ้า
  NO BRAND
 • 1132
  LOT #1132
  เครื่องตัดหญ้า
  NO BRAND
 • 1134
  LOT #1134
  เครื่องตัดหญ้า
  TSUCHIYA
 • 1135
  LOT #1135
  เครื่องตัดหญ้า
  NO BRAND
 • 1136
  LOT #1136
  เครื่องตัดหญ้า
  OREC
 • 1137
  LOT #1137
  เครื่องตัดหญ้า
  NO BRAND
 • 1138
  LOT #1138
  เครื่องตัดหญ้า
  NO BRAND
 • 1139
  LOT #1139
  เครื่องตัดหญ้า
  HAHN
 • 1289
  LOT #1289
  เครื่องตัดหญ้า
  SANPPER
 • 1295
  LOT #1295
  เครื่องตัดหญ้า
  SNAPPER
 • 1296
  LOT #1296
  เครื่องตัดหญ้า
  OREC