lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0539 ครั้งที่ #F190 วันที่ประมูล 21 มกราคม 2564 ( กม.35 )

เครื่องจักรงานโลหะใช้ในโรงงาน
เครื่องตัด
NO BRAND
***
65020-05(914,932)
เครื่องไสไม้ 2 ตัว

หมายเหตุ : สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 5%

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 61


การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 5% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 10,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 210,000
VAT 7 % 14,700
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 224,700
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
ราคา 200,000 ค่าบริการออกของกรมศุลกากร/LOT 3,500
VAT 7% จากค่าบริการออกของกรมศุลกากร 245
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 239,145
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0533A
  LOT #0533A
  เครื่องตัด
  NO BRAND
 • 0534
  LOT #0534
  เครื่องตัด
  NO BRAND
 • 0535
  LOT #0535
  เครื่องตัด
  NO BRAND
 • 0536
  LOT #0536
  เครื่องตัด
  NO BRAND
 • 0537
  LOT #0537
  เครื่องตัด
  NO BRAND
 • 0538
  LOT #0538
  เครื่องตัด
  NO BRAND
 • 0540
  LOT #0540
  เครื่องตัด
  NO BRAND
 • 0541
  LOT #0541
  เครื่องตัด
  NO BRAND
 • 0542
  LOT #0542
  เครื่องตัด
  AMADA
 • 0543
  LOT #0543
  เครื่องตัด
  DAIHEN
 • 0544
  LOT #0544
  เครื่องตัด
  NO BRAND
 • 0545
  LOT #0545
  เครื่องตัด
  NO BRAND