#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 2525109
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 210,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
คุณสมบัติตู้เชื่อมสนาม
   พิกัดกำลังไฟฟ้า (KW) อื่นๆ ระบุ N/A
   พิกัดกระแส (Amp.) อื่นๆ ระบุ N/A
   พิกัดแรงดันไฟฟ้า (Volts) อื่นๆ ระบุ N/A
เครื่องยนต์
   รุ่นเครื่องยนต์ อื่นๆ ระบุ N/A
   ประเภทของเชื้อเพลิง ดีเซล
สภาพโดยรวมจากภายนอก
   ด้านหน้า ปกติ
   ด้านหลัง ปกติ
   ด้านขวา ปกติ
   ด้านซ้าย ควรซ่อม
   ด้านบน ปกติ
สถานะ
   สถานะ เครื่องจักรมีปัญหา อุปกรณ์ถูกถอดรื้อมา
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0537
  LOT #0537
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  LINCOLN
 • 0527
  LOT #0527
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0528
  LOT #0528
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0529
  LOT #0529
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • 0530
  LOT #0530
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • 0531
  LOT #0531
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • 0532
  LOT #0532
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • 0533
  LOT #0533
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • 0534
  LOT #0534
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  KOMATSU
 • 0536
  LOT #0536
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  LINCOLN