lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0269 ครั้งที่ #F177 วันที่ประมูล 12 ธันวาคม 2562 ( กม.35 )

โรงงาน
เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
AIRMAN
PDW280SBL-61
614C-145187
เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ เครื่องยนต์ ISUZU 3สูบ

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 10% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 89
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 10% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 20,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 220,000
VAT 7 % 15,400
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 235,400
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 246,100
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0270
  LOT #0270
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • 0271
  LOT #0271
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • 0272
  LOT #0272
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • 0273
  LOT #0273
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  DENYO
 • 0274
  LOT #0274
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0275
  LOT #0275
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  NO BRAND
 • 0276
  LOT #0276
  เครื่องเชื่อมพร้อมชุดปั่นไฟ
  SHINDAIWA