lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0550 ครั้งที่ #F177 วันที่ประมูล 12 ธันวาคม 2562 ( กม.35 )

เครื่องยนต์อุปกรณ์และอะไหล่รถบรรทุก
หัวเก๋ง
HINO
SH1EDX
SH1EDX-11058
หัวเก๋ง

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 40% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 171
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 40% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 80,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 280,000
VAT 7 % 19,600
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 299,600
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 310,300
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0543
  LOT #0543
  หัวเก๋ง
  HINO
 • 0544
  LOT #0544
  หัวเก๋ง
  HINO
 • 0545
  LOT #0545
  หัวเก๋ง
  HINO
 • 0546
  LOT #0546
  หัวเก๋ง
  HINO
 • 0547
  LOT #0547
  หัวเก๋ง
  HINO
 • 0548
  LOT #0548
  หัวเก๋ง
  HINO
 • 0549
  LOT #0549
  หัวเก๋ง
  HINO
 • 0551
  LOT #0551
  หัวเก๋ง
  HINO
 • 0552
  LOT #0552
  หัวเก๋ง
  HINO
 • 0554
  LOT #0554
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • 0555
  LOT #0555
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • 0556
  LOT #0556
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • 0557
  LOT #0557
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • 0558
  LOT #0558
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • 0559
  LOT #0559
  หัวเก๋ง
  ISUZU
 • 0560
  LOT #0560
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • 0561
  LOT #0561
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • 0562
  LOT #0562
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • 0563
  LOT #0563
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • 0564
  LOT #0564
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • 0565
  LOT #0565
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • 0566
  LOT #0566
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • 0567
  LOT #0567
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • 0568
  LOT #0568
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • 0569
  LOT #0569
  หัวเก๋ง
  NISSAN
 • 0571
  LOT #0571
  หัวเก๋ง
  MERCEDES BENZ
 • 0572
  LOT #0572
  หัวเก๋ง
  MERCEDES BENZ
 • 0575
  LOT #0575
  หัวเก๋ง
  MITSUBISHI
 • 0576
  LOT #0576
  หัวเก๋ง
  MITSUBISHI
 • 0577
  LOT #0577
  หัวเก๋ง
  MITSUBISHI
 • 0578
  LOT #0578
  หัวเก๋ง
  MITSUBISHI
 • 0579
  LOT #0579
  หัวเก๋ง
  MITSUBISHI
 • 0580
  LOT #0580
  หัวเก๋ง
  MITSUBISHI