#NO LOT ครั้งที่ # วันที่ประมูล ( ) • YEAR : -
 • 2516635
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า % ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT % 0
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 200,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 210,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
Info! Here is Default Unify Buttons.
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0092
  LOT #0092
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 0093
  LOT #0093
  ปั๊ม
  ISEKI
 • 0094
  LOT #0094
  ปั๊ม
  KUBOTA
 • 0095
  LOT #0095
  ปั๊ม
  YANMAR
 • 0096
  LOT #0096
  ปั๊ม
  YANMAR
 • 1729
  LOT #1729
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 1730
  LOT #1730
  ปั๊ม
  MITSUBISHI
 • 1731
  LOT #1731
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 1732
  LOT #1732
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 1733
  LOT #1733
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 1734
  LOT #1734
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 1735
  LOT #1735
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 1736
  LOT #1736
  ปั๊ม
  ROBIN
 • 1737
  LOT #1737
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 1738
  LOT #1738
  ปั๊ม
  TOMOSADA
 • 1739
  LOT #1739
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • 1740
  LOT #1740
  ปั๊ม
  YANMAR