lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#NO LOT ครั้งที่ #F174 วันที่ประมูล ( กม.35 )

ประเภท : เครื่องจักรการเกษตร / ปั๊ม

ยี่ห้อ : KUBOTA

รุ่น : D1005

S/NO : D1005-371717

E/NO :

C/NO :

ปั๊ม

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 0% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 25
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 0% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 0
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 200,000
VAT 7 % 14,000
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 214,000
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 224,700
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • LOT #
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • LOT #
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • LOT #
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • LOT #
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • LOT #
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • LOT #
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • LOT #
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • LOT #
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • LOT #
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • LOT #
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • LOT #
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • LOT #
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • LOT #
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • LOT #
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • LOT #
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • LOT #
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • LOT #
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • LOT #
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • LOT #
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • LOT #
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • LOT #
  ปั๊ม
  UIW
 • LOT #
  ปั๊ม
  FUJIROBIN
 • LOT #
  ปั๊ม
  KOSHIN
 • LOT #
  ปั๊ม
  SYKES
 • LOT #
  ปั๊ม
  SYKES
 • LOT #
  ปั๊ม
  ARIMITSU
 • LOT #
  ปั๊ม
  EBARA
 • LOT #
  ปั๊ม
  ISEKI
 • LOT #
  ปั๊ม
  MITSUBISHI
 • LOT #
  ปั๊ม
  PMG
 • LOT #
  ปั๊ม
  PMG
 • LOT #
  ปั๊ม
  PMG
 • LOT #
  ปั๊ม
  PMG
 • LOT #
  ปั๊ม
  PMG
 • LOT #
  ปั๊ม
  PMG
 • LOT #
  ปั๊ม
  PMG
 • LOT #
  ปั๊ม
  PMG
 • LOT #
  ปั๊ม
  PMG
 • LOT #
  ปั๊ม
  PMG
 • LOT #
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • LOT #
  ปั๊ม
  SAKURAGAWA
 • LOT #
  ปั๊ม
  KUBOTA
 • LOT #
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • LOT #
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • LOT #
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • LOT #
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • LOT #
  ปั๊ม
  NO BRAND
 • LOT #
  ปั๊ม
  NO BRAND