lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
lorem ipsum dolor sit thumb
#0788 ครั้งที่ #F175 วันที่ประมูล 11 ตุลาคม 2562 ( กม.35 )

รถกอล์ฟ
รถกอล์ฟ
HITACHI
HIC-860
103350044
รถกอล์ฟ

*** สินค้ายังไม่ชำระค่าอากรนำเข้า 40% ***

 • YEAR : -
 • กม.35
 • 51
การคำนวณราคาสินค้า
ราคาประมูล ( ตัวอย่าง ) 200,000
อัตราภาษีนำเข้า 40% ( แล้วแต่ประเภทสินค้า ) 80,000
รวมราคาสินค้าก่อน VAT 280,000
VAT 7 % 19,600
รวมราคาสินค้าก่อนค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 299,600
ค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 5%
( สินค้าราคา 500,001 บาท ขึ้นไปไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ )
10,000
VAT 7% จากค่าธรรมเนียมผู้ซื้อ 700
รวมราคาสินค้าทั้งสิ้น 310,300
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้นและยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น อาทิ ค่าบริการออกของ ค่าขนส่ง ค่าขึ้นบัญชีขนส่ง
KM.35 ลานประมูล กม.35 (เขตปลอดอากร สินค้ายังไม่เสียอากรนำเข้าประเทศไทย)
สภาพเครื่องจักร-จากภายนอก
   ด้านหน้า ดี
   ด้านขวา ดี
   ด้านหลัง ดี
   ด้านซ้าย ดี
   ด้านบน ดี
ระบบ
   ระบบ ระบบไฟฟ้า
   ระบบเครื่องยนต์ / ไฟฟ้า ดี
หมายเหตุ
   หมายเหตุ ดี
   อุปกรณ์เสริม ไม่มี
   
สินค้าที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
 • 0760
  LOT #0760
  รถกอล์ฟ
  YAMAHA
 • 0761
  LOT #0761
  รถกอล์ฟ
  YAMAHA
 • 0762
  LOT #0762
  รถกอล์ฟ
  YAMAHA
 • 0763
  LOT #0763
  รถกอล์ฟ
  YAMAHA
 • 0764
  LOT #0764
  รถกอล์ฟ
  YAMAHA
 • 0765
  LOT #0765
  รถกอล์ฟ
  YAMAHA
 • 0766
  LOT #0766
  รถกอล์ฟ
  YAMAHA
 • 0767
  LOT #0767
  รถกอล์ฟ
  YAMAHA
 • 0768
  LOT #0768
  รถกอล์ฟ
  YAMAHA
 • 0769
  LOT #0769
  รถกอล์ฟ
  YAMAHA
 • 0770
  LOT #0770
  รถกอล์ฟ
  YAMAHA
 • 0771
  LOT #0771
  รถกอล์ฟ
  YAMAHA
 • 0772
  LOT #0772
  รถกอล์ฟ
  YAMAHA
 • 0773
  LOT #0773
  รถกอล์ฟ
  YAMAHA
 • 0774
  LOT #0774
  รถกอล์ฟ
  YAMAHA
 • 0775
  LOT #0775
  รถกอล์ฟ
  YAMAHA
 • 0776
  LOT #0776
  รถกอล์ฟ
  YAMAHA
 • 0777
  LOT #0777
  รถกอล์ฟ
  YAMAHA
 • 0778
  LOT #0778
  รถกอล์ฟ
  YAMAHA
 • 0779
  LOT #0779
  รถกอล์ฟ
  YAMAHA
 • 0780
  LOT #0780
  รถกอล์ฟ
  YAMAHA
 • 0781
  LOT #0781
  รถกอล์ฟ
  YAMAHA
 • 0782
  LOT #0782
  รถกอล์ฟ
  YAMAHA
 • 0783
  LOT #0783
  รถกอล์ฟ
  YAMAHA
 • 0784
  LOT #0784
  รถกอล์ฟ
  NO BRAND
 • 0785
  LOT #0785
  รถกอล์ฟ
  NO BRAND
 • 0786
  LOT #0786
  รถกอล์ฟ
  HITACHI
 • 0787
  LOT #0787
  รถกอล์ฟ
  HITACHI
 • 0787A
  LOT #0787A
  รถกอล์ฟ
  HITACHI
 • 0789
  LOT #0789
  รถกอล์ฟ
  HITACHI
 • 0790
  LOT #0790
  รถกอล์ฟ
  HITACHI
 • 0791
  LOT #0791
  รถกอล์ฟ
  HITACHI
 • 0792
  LOT #0792
  รถกอล์ฟ
  HITACHI
 • 0793
  LOT #0793
  รถกอล์ฟ
  HITACHI